Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry en Kristie Brandt  (C1904)

Vertaling naar werken met getraumatiseerde kinderen en volwassenen

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wil jij getraumatiseerde kinderen en volwassenen beter kunnen behandelen? Met het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) kun je hun unieke individuele ontwikkelingsroute en huidige functioneren in kaart brengen. Zo kun je bepalen met welke interventies je hen met hun systeem verder helpt. Tijdens dit 2-daagse congres vertellen Bruce D. Perry (via een live webinar), Kristie Brandt en andere NMT-gecertificeerde sprekers over dit model, hoe je het gebruikt en welke interventies je kunt inzetten.
 
 • Inhoud

  Wat leer je?

  De neurosequentiële lens gaat over inzicht in ontwikkeling van menselijkheid en kernprincipes van hersenontwikkeling, het inzien van en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en het passende therapeutisch proces: de timing, duur en keuze van therapie.

  Meerwaarde van de neurosequentiële lens

  Iedere professional werkzaam in en rondom de ggz en (jeugd)hulpverlening wil mensen die een trauma hebben meegemaakt verder helpen bij problemen en stagnaties in hun ontwikkeling en welbevinden. De neurosequentiële lens is een hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de juiste timing en keuze van therapie. Met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) kun je als hulpverlener de unieke individuele ontwikkelingsroute van het kind of de volwassene reconstrueren. Deze aanpak kan bijdragen aan het beter begrijpen van de unieke krachten en kwetsbaarheden van je cliënt. Daarnaast kun je met het model ook zijn of haar huidige functioneren - zowel op motorisch, emotioneel, cognitief als relationeel niveau -volledig in kaart brengen. Het is een ‘lens’ waardoor we zicht krijgen op de meest passende interventies om het individu, samen met het systeem/gezin en de omgeving, verder te helpen.

  Programma

  De eerste dag ligt de focus op de theoretische principes van hersenontwikkeling en zoomen we in op het therapeutisch proces van kinderen en volwassenen. De tweede dag ligt de nadruk op de vertaling naar de praktijk en implementatie van de kernprincipes. De presentaties van Bruce D. Perry (via een live webinar), Kristie Brandt en de verdiepende sessie van Brenda McCormack zijn in het Engels, de andere presentaties zijn in het Nederlands. Bekijk een uitgebreid overzicht met verdiepende informatie over de verschillende sessies, om je keuze voor twee sessies te vergemakkelijken.

  Dag 1
  Plenaire sessie
  The Big Picture; waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?
  Door Bruce D. Perry, live webinar

  - onze huidige maatschappij en het individu bekeken door een neurosequentiële lens
  - bewustwording van wat we als mens nodig hebben geeft hoop voor de toekomst


  De kernprincipes van hersenontwikkeling; inzoomen op de praktijk en de therapeutische setting
  Door Kristie Brandt

  - kennis hebben van de neurosequentiële ontwikkeling
  - de impact van trauma en verwaarlozing en de bufferende werking van gezonde relaties
  - hoe trauma en verwaarlozing worden doorgegeven door de generaties heen
  - hoe kunnen we deze nieuwe inzichten toepassen in onze huidige hulpverlening

  Vertaling naar de Nederlandse praktijk; ervaringen van de afgelopen jaren
  Door Roland Verdouw en Tony Bloemendaal

  - wat de huidige stand van zaken is in Nederland ten aanzien van behandelresultaten binnen de GGZ/jeugdzorg
  - op welke manier in Nederland het Neurosequentiële Model wordt gebruikt
  - wat de toekomstverwachtingen zijn als dit model wordt gebruikt in zowel de preventieve als curatieve sector


  Dag 2
  Plenaire sessie: Veranderen vraagt om je te verhouden tot moed en moet
  Door Dave Mangene

  - Wat zou jou tegenhouden om morgen iets anders te doen dan vandaag in contact met de cliënt?
  - Hoe ga je de neurosequentiele lens benutten in je contact met de cliënt?
  - Hoe zorg ik ervoor dat ik vrijdag en de tijd erna de inspiratie van vandaag inzet?
  - Hoe houd ik durf en lef, en hoe verhoud ik me tot moed en moet?

  Verdiepende sessies

  In twee rondes zijn er verdiepende presentaties met volwassenen of kinderen als cliënten. Maak per ronde de keuze uit de volgende vier sessies:

  1) Ik, jij, wij - in contact uit je comfortzone
  Door Anna Liem, muziektherapeute en Matthijs op den Dries, Psychomotorisch therapeut (PMT)

  - Attachment: Hoe hecht jij je in deze groep deelnemers?
  - Selfregulation: Wat heb jij nodig om jezelf te reguleren?
  - Affiliation: Kan jij je verbinden met de groepsgenoten, voel je verwantschap?
  - Attunement: Hoe stem jij je af op jezelf en op de ander?
  - Tolerance: In welke mate tolereer jij de verschillen en verscheidenheid in de groep?
  - Respect: Voel je respect voor deze verschillen en zie je de waarde hiervan voor een gezonde omgeving?

  2) Waarnemen als kompas bij getraumatiseerde mensen
  Door Milka van Est, psychiater en gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy

  - het belang om onderscheid te maken tussen arouseltrauma en ontwikkelingstrauma
  - kijken naar lichamelijke veranderingen door trauma's in de voorgeschiedenis; hoe dit de vrijheid hier en nu beperkt
  - bewustwording van hoe onze eigen spiegelneuronen inzicht geven in de (on)mogelijkheden van cliënten

  3) Versterken van empathie bij kinderen door begrip voor temperament (Engelstalige presentatie)
  Door Brenda McCormack, Director of International Relations and Business Development, Roots of Empathy

  - meer inzicht in het verband tussen de hechtingsrelatie en de ontwikkeling van empathie bij kinderen
  - meer inzicht in hoe Roots of Empathy agressie, inclusief pesten, vermindert
  - meer inzicht in hoe het Roots of Empathy programma de verschillende temperamentkenmerken behandeld om kinderen te helpen hun eigen unieke temperament te begrijpen. Door het praten over temperamenteigenschappen krijgen medewerkers, ouders en leraren ook een andere kijk op hun professionele relaties en vriendschappen.

  4) Van overleven naar beleven - thuiskomen in je lijf

  Door Lena Bastian, vaktherapeut PMKT en Stephanie van Ruijven, Sherborne Samenspel therapeut

  - werkwijze van Psychomotorische Kindertherapie met de hechtingsgerichte gezinsbehandeling Sherborne samenspel bij trauma
  - ervaren van de kracht van lichaams- en ervaringsgericht werken
  - begrijpen van het belang van hechtingsversterkende interventies binnen de traumatherapie
  - inzicht in hoe de neurosequentiële benadering (NMT) toegepast kan worden binnen de traumabehandeling en hoe deze de behandelstrategie richting geeft.

  Werkwijze

  Ontwikkeling van menselijkheid

  Menselijk gedrag en hersenontwikkeling zijn een continu samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Onze overleving en gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden. De universele principes van hersenontwikkeling kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen hoe deze ervaringen ons brein vormen en wat er voor nodig is om kinderen tot liefdevolle, empathische en gezonde volwassenen te laten opgroeien. We worden als mens geboren, maar menselijkheid ontwikkelt zich vanuit onze ervaringen met anderen, in het bijzonder de ervaringen in onze eerste levensjaren.

  Hersenontwikkeling en effectieve behandeling van trauma

  Met de toegenomen kennis over hersenontwikkeling is het belangrijk dat we het gedrag van kinderen en volwassenen beter proberen te begrijpen. Het begrip van het probleem, bepaalt namelijk ook de oplossing. Het Neurosequentiële Model is ontwikkeld door Bruce D. Perry, oprichter en senior fellow van de ChildTrauma Academy uit de Verenigde Staten. Het is een benadering die gebaseerd is op de kernprincipes van hersenontwikkeling en wat er nodig is voor een effectieve behandeling van complex getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Daarmee is het een waardevolle aanvulling voor de (huidige) therapeutische praktijk en geeft het hoop op herstel voor kinderen en volwassenen.

  Therapeutisch proces

  Een therapeutische interventie gaat ervan uit dat ongezond gedrag kan worden omgebogen naar gezond gedrag. De aanname is dat onze hersenen in staat zijn om te veranderen door therapie. Dus als ingrijpende en traumatische ervaringen ervoor zorgen dat het functioneren wordt belemmerd, dan kunnen therapeutische ervaringen bijdragen aan het herstel van gezond functioneren.
  Maar dat kan alleen als deze therapeutische ervaringen qua aard, patroon, timing en duur ook werkelijk therapeutisch kunnen worden genoemd. Het koppelen van de juiste therapeutische activiteiten aan het ontwikkelingsniveau en de behoeften van kinderen en volwassenen is de sleutel tot succes.
  Helaas is dit erg moeilijk te doen vanuit het huidige paradigma en negeren veel van onze behandelmodellen de fundamentele principes van hersenontwikkeling en de noodzakelijke relationele gezondheid. Zonder rekening te houden met hoe de hersenen zich ontwikkelen en veranderen, is de kans groot dat therapeutische interventies inefficiënt zijn of, nog erger, ineffectief met gevolgen die een heel leven lang, zelfs intergenerationeel, doorwerken op de (volks)gezondheid, economie en samenleving.
   

  Aanpak

  Vanwege deze impact is het essentieel voor elke professional die werkt met kinderen en volwassenen om kennis te hebben van de neurosequentiële ontwikkeling en de invloed van trauma en verwaarlozing. Het Neurosequentiële Model geeft handvatten om therapeutische activiteiten beter af te stemmen op het kind en de volwassene. Vanuit deze bewustwording krijgen we tevens zicht op de meest fundamentele voorwaarden voor therapie: ‘Hoe meer gezonde relaties iemand heeft, hoe groter de kans dat hij zal herstellen van trauma en kan opbloeien. Relaties zijn de instrumenten van verandering en de meest krachtige therapie is menselijke liefde.’ - Bruce D. Perry

  Overnachting
  Wil je een overnachting boeken? Bij de congreslocatie Figi in Zeist kun je een kamer reserveren op basis van beschikbaarheid. Alle bijkomende kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. Stuur een mail naar hotelgroups@figi.nl onder vermelding van referentienummer 2977263 - RINO Groep. Het tarief bij éénpersoonsgebruik is € 109 per nacht inclusief ontbijt exclusief stadsbelasting. Als via andere wegen een reservering gemaakt wordt, is deze prijs niet geldig. • Datums

  Omvang

  woensdag 25 september en donderdag 26 september 9.30 - 17.30 uur

  Datums

  25 september, 26 september

  Locatie

  Hotel Figi, Het Rond 2, Zeist
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Psychotraumatherapeut
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

 • Docenten
  Lena Bastian

  Lena Bastian

  Lena Bastian is geregistreerd vaktherapeut Psychomotorische Kindertherapie, Student Master PMT aan de Hoogeschool Windesheim en 1e graad dansdocent. Zij werkt als vrijgevestigde therapeut in haar eigen praktijk, Kinderpraktijk LENA in Den Haag, en binnen het BO en SBO. Ze heeft ervaringen met de behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, sociale problemen, autisme, ADHD, HSP, hechtingsproblemen en trauma.
  Sinds april 2017 is verbonden aan Intermetzo, Polikliniek Haaglanden (Top Referent Trauma Centrum), waar ze werkt binnen een multidisciplinair Team met kinderen en jongeren met complex trauma.Lees meer
  drs. Tony Bloemendaal

  drs. Tony Bloemendaal

  Tony Bloemendaal is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt als P-opleider bij Fivoor, waar hij ook promoveert op een onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen op het omgaan met incidenten bij medewerkers in de kliniek. Sinds 2014 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy als Fellow en NMT Mentor. Hij is voorzitter van Stichting WKK en geeft nationaal en internationaal lezingen, workshops en consultaties bij complexe casuïstiek. Samen met onder andere Roland Verdouw heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Europa en het Verenigd Koninkrijk.Lees meer
  dr. Kristie Brandt

  dr. Kristie Brandt

  Kristie Brandt is sinds 2006 'Child Trauma Academy Fellow' en NMT-Mentor en een gewaardeerde collega van Bruce D. Perry. Zij heeft het Napa's Therapeutic Child Care Center (TCCC) opgezet, het eerste therapeutische centrum in de VS voor 'hoog-risico' kinderen van 0-5 jaar. De zorg in dit centrum is gebaseerd op Bruce D. Perry's NMT-concepten en dr. T. Berry Brazelton's Touchpoints-benadering. Dr. Kristie Brandt is gepromoveerd in Cleveland, Ohio, op het gebied van IMH en ze is Assistant Clinical Professor of Pediatrics aan de University of California Davis School of Medicine. Ze is een internationaal bekende spreker/expert op het gebied van Infant-Parent Mental Health. Zij heeft met Bruce D. Perry een boek geschreven over de toepassing van het NMT model bij jonge kinderen: Infant and Early Childhood Mental Health: Core Concepts and Clinical Practice.Lees meer
  drs. Milka van Est

  drs. Milka van Est

  Milka van Est is psychiater en gecertificeerd Sensorimotor therapeut. De splitsing tussen lichaam en geest heeft haar altijd bevreemd. “We hebben geen lichaam, we zíjn een lichaam”. Ze is werkzaam in haar vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor complex trauma en dissociatieve problematiek. Tevens is zij voorzitter van SPIPA-NL, de Nederlandse vereniging voor Sensorimotor Psychotherapy.Lees meer
  Anna Liem

  Anna Liem

  Dave Mangene

  Dave Mangene

  David Mangene is trainer en coach in en van veranderingsprocessen.Lees meer
  Brenda McCormack

  Brenda McCormack

  The mission of Roots of Empathy is to build caring, peaceful, and civil societies through the development of empathy in adults and children. Over the past twelve years Brenda has had deep and rich involvement with the Roots of Empathy organization, first as a Roots of Empathy Instructor, then as a Mentor, Trainer, International Senior Mentor and Master Trainer. She is currently the Director of International Relations and Business Development and has enjoyed being part of this growing and evolving organization. Lees meer
  Matthijs op den Dries

  Matthijs op den Dries

  Matthijs op den Dries is psychomotorisch therapeut bij TRTC/CIB, NMT-gecertificeerd, vrijgevestigd vaktherapeut.Lees meer
  dr. Bruce D. Perry MD PhD

  dr. Bruce D. Perry MD PhD

  Dr. Bruce Perry, MD, PhD, is kinder- en jeugdpsychiater, Senior Fellow bij de ChildTrauma Academy en universitair hoofddocent bij het Baylor College of Medicine. Hij is auteur van ‘De jongen die opgroeide als een hond’ en ‘Het liefdevolle brein’, naast meer dan 100 wetenschappelijke publicaties. Ook is hij internationaal bekend als expert op het vlak van trauma en verwaarlozing bij kinderen en jeugdigen. Hij is een veelgevraagde spreker in de media en op congressen, en is betrokken geweest bij de opvang voor kinderen bij grote incidenten zoals Waco, de aanslagen op 9/11 en de overstromingen in het zuiden van de Verenigde Staten.Lees meer
  drs. Stefanie van Ruijven

  drs. Stefanie van Ruijven

  Stefanie van Ruijven is al meer dan 20 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening en sinds 2007 werkzaam bij Intermetzo Polikliniek Haaglanden (GGZ Top Referent Traumacentrum) als gezinsbehandelaar, waar zij voornamelijk werkt als Sherborne Samenspel therapeut en Theraplay Practitioner. Stefanie is mede-eigenaar van Hechter! Hechter biedt trainingen aan professionals in zorg en onderwijs, op het gebied van Trauma en Hechting, met als specialisatie lichaamsgericht werk, oa Sherborne Samenspel en Samentijd: www.hechter.nu

  Lees meer
  drs. Roland Verdouw

  drs. Roland Verdouw

  Roland Verdouw is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugdzorg bij Pluryn/Intermetzo met de focus op complexe traumatisering, verwaarlozing en hechtingsproblematiek. Sinds 2013 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT Mentor. Hij geeft op lokaal, nationaal en internationaal niveau lezingen en workshops in combinatie met consultaties bij complexe casuïstiek. Samen met collega’s heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa.Lees meer
 • Reviews