Subsidie BIG-opleidingen

De BIG-opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeutklinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog komen in aanmerking voor financiering door middel van een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Actuele informatie en documentatie over de beschikbaarheidbijdrage vind je op de websites van het Ministerie van VWS, de NZaTOP Opleidingsplaatsen en de FGzPt.