Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

De academische postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg. De Gz-psycholoog kan terecht in de psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook in de somatische zorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de forensische sector, de verpleeghuissector of in revalidatiecentra.

In de tweejarige opleiding tot Gz-psycholoog wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen.
 

Er zijn in Nederland 17.500 Gz-psychologen,  hiervan is 60% vrouw en de helft jonger dan 40 jaar.  De grootste groep daarvan is werkzaam binnen ggz-instellingen, vervolgens binnen de vrijgevestigde praktijk, de gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, forensisch, jeugdzorg en revalidatie. Daarnaast is er ook een aantal  Gz-psychologen dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen: tot psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog.  
 

Wat doet een Gz-psycholoog?

Na het afronden van de opleiding ben je een gezondheidszorgpsycholoog met vaardigheden die je in staat stellen om in alle sectoren van de gezondheidszorg te werken. Je treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van psychische problematiek, disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten, lichamelijke en psychische handicaps en bij persoonlijke of relationele problematiek.

Waar werkt de Gz-psycholoog?

Je  werkt bij een instelling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie, in verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk. 

Welke registratie levert dit op?

In het BIG-register is het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog opgenomen. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Dit betekent dat je de wettelijk beschermde beroepstitel van gezondheidspsycholoog mag voeren.

Wil je toegelaten worden tot de GZ-opleiding dan is het nodig dat je een opleidingsplek hebt binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer een instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan zij met andere erkende (praktijk)-instellingen samenwerkingsovereenkomsten sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Wil je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden? Ga dan naar de centrale aanmelding voor de GZ-opleiding bij de Vereniging LOGO

Toelatingsvoorwaarden verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten

Ben je psychotherapeut en wil je de verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgen? Dan dien je een getuigschrift van een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidkunde en een bewijs van inschrijving in het BIG-register Psychotherapeut te overleggen.

Tentamen

Heb je de vooropleidingsvakken ‘Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening’ en ‘Juridische aspecten van de hulpverlening’ nog niet gevolgd, dan kun je deze twee keer per jaar inhalen. Het betreft een open boek tentamen. Literatuur: J.M.D. Boot, Organisatie van de Gezondheidszorg, laatste druk. De tentamenkosten bedragen € 185. Je kunt je hier aanmelden.

Hoe ziet de opleiding tot Gz-psycholoog eruit?

Deelnemers aan de opleiding kiezen uit de differentiaties volwassenen & ouderen, kinderen & jeugd of accent ouderen. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op deze doelgroepen. 

Onze missie is het opleiden van Gz-psychologen om kwalitatief hoogwaardige zorg te geven aan mensen met psychische problemen die zich voor kunnen doen tijdens de hele levensloop. De opleiding wordt neergezet in samenwerking met onze hoofdopleiders, lees het missie en visiedocument.

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma

Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op volwassenen en ouderen en voor 35% op kinderen en jeugdigen.
Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Locatie

Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht of Rotterdam.

Praktijkprogramma

De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start

Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen

Verantwoordelijken

Regio Utrecht

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Prof. dr. P.A. Boelen (waarnemend)
Mw. dr. B. Montagne (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar
Mw. dr. K.C.M. Kindt PhD
Mw. drs. S.S. Thorsell
Opleidingsmanager
Mw. mr. P. van Hasselt

Regio Leiden

Hoofdopleider
Mw. prof. dr. S.M.D. Schoorl
Hoofddocenten
Mw. dr. S. de Jong-Dijkstra
Mw. dr. E. van Valen
Mw. dr. W. Merens
Opleidingsmanager
Mw. M. Steerneman MSc 

Regio Rotterdam

Hoofdopleider
Mw. dr. M. Marissen
Hoofddocenten
Mw. drs. J. Broersen
Drs. M.F. van Vreeswijk
Mw. drs. T.M. Boorsma
Opleidingsmanager
Mw. P.C. van der Sluis

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma

Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op kinderen & jeugd en voor 35% op volwassenen en ouderen.

Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Locatie

Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht, Rotterdam of Leiden.

Praktijkprogramma

De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start

Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen.

Verantwoordelijken

Regio Utrecht

Hoofdopleider
Mw. prof. dr. A.L. van Baar
Hoofddocenten
Mw. drs. M. Bierman
Mw. drs. M.A. Agterberg-Boeting
Opleidingsmanager
Mw. drs. L. Bracco Gartner

Regio Leiden

Hoofdopleider
Mw. dr. A. Bexkens
Hoofddocenten
Mw. dr. S. de Jong-Dijkstra
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Mw. drs. J.W.M. Hoogervorst
Opleidingsmanager
Mw. drs. M. Beekelaar

Regio Rotterdam

Hoofdopleider
Mw. dr. M. Wals
Hoofddocenten
Mw. drs. R.S. Simons
Dhr. R.G.J. Kerner MSc
Mw dr. J.F. Wielemaker
Opleidingsmanager
Mw. drs. S. Mouw

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog accent ouderen opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat een aantal deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Specifieke aandacht is er in het cursorisch onderwijs voor psychosociale problemen van ouderen. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op ouderen en de docenten hebben ervaring met deze doelgroep.
 

Cursorisch programma

In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden

Interview

‘De GZ-opleiding accent ouderen leert je vanuit systemische context kijken naar indicatiestelling, diagnostiek en behandeling’

Linda Hermens werkt als Gz-psycholoog bij verzorgings- en verpleeghuis De Zellingen. Zij vertelt over de toegevoegde waarde van GZ-opleiding V&O accent ouderen voor haar huidige werk.
Lees meer >

Interview

‘Werken met ouderen is als een diagnostische puzzel’

Inge Siebe is Gz-psycholoog bij QuaRijn en werkt in het dagelijks leven met de doelgroep ouderen. Zij vertelt over wat het werken met de ouderendoelgroep zo interessant maakt en waarom zij anderen wil aansporen om ook met ouderen te gaan werken. 
Lees meer >


Locatie

De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht.

Praktijkprogramma

De praktijk van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Waarom is specialistische kennis van ouderen van belang?

Bij deze doelgroep is een breed blikveld op de gehele mens en diens omgeving nodig. Dit maakt dat traditionele systemen als de DSM minder toepasbaar zijn, evenals algemene protocollen. Maatwerk is vereist, en wel op een brede manier met inzet van uiteenlopende theoretische kaders. Dat is wat de ouderenzorg bijzonder maakt. Het is de combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en intuïtie die werken met ouderen uitdagend maakt.
Ook speelt de vergrijzing in Nederland een rol, waarbij de komende decennia meer psychologen dan ooit in deze sector werkzaam zullen zijn. En natuurlijk is het zo dat voor de huidige psychologen in de ouderenzorg een niet gedifferentieerd theorieprogramma voor minder dan 50% meteen toepasbaar is. Maar er is nog een heel andere reden: ouderen zijn oud geworden volwassenen, en dat heeft uiteenlopende gevolgen. Reserves op mentaal, sociaal en fysiek vlak nemen af, met diverse gevolgen: de variabiliteit binnen de oude leeftijdsgroepen neemt toe, oorzaak-gevolg relaties worden minder duidelijk, kleine oorzaken kunnen tot grote gevolgen leiden op heel onverwachte vlakken.

Start

Er start jaarlijks een opleidingsgroep. Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere deelnemers? Lees meer interviews over de GZ-opleiding accent ouderen.

Interview

‘In de ouderenzorg doe je veel meer aan maatwerk’

Carlijn Speelman is als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog bij De Zellingen werkzaam met de doelgroep ouderen: ‘Een werkdag in het verpleeghuis kan heel afwisselend zijn. Je bent betrokken bij verschillende afdelingen, waardoor je het ene moment met revalidatie bezig bent en het andere moment met dementie of somatische klachten.’
Lees meer >


 

Versnelde trajecten:

Vanaf januari 2019 kun je als nieuwe deelnemer aan de GZ-opleiding in aanmerking komen voor verruimde vrijstelling als je de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagoog-generalist (NVO) hebt gevolgd. Deze vrijstelling omvat maximaal 25% van het cursorisch onderwijs en maximaal 25% van het praktijkonderwijs.
 
Na de voordacht voor de GZ-opleiding door jouw praktijkinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten van bovengenoemde opleidingen door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van de verruimde vrijstelling voor de GZ-opleiding.

Duale opleiding

Net als bij de reguliere GZ-opleiding bestaan de opleidingsroutes met verruimde vrijstelling uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de volgende deelgebieden: 

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, worden in de praktijkopleiding geoefend.

Differentiaties

De verruimde vrijstelling geldt voor zowel de differentiatie volwassenen & ouderen (V&O) als de differentiatie kinderen & jeugd (K&J).

Locatie

Je kunt de GZ-opleiding met verruimde vrijstelling volgen in:
 • Rotterdam
 • Leiden
 • Utrecht

Start

Opleidingsgroepen starten jaarlijks het hele jaar door.

Verantwoordelijken

De GZ-opleidingen met verruimde vrijstelling vallen onder dezelfde hoofdopleiders en hoofdocenten als de reguliere GZ-opleidingen. Dit is dus afhankelijk van de locatie waar je de opleiding volgt en de differentiatie waarvoor je gekozen hebt. Meer informatie hierover vind je op deze pagina bij de betreffende differentiatie.

De RINO Groep is betrokken bij een EVC-pilot waarin de mogelijkheden worden onderzocht om ervaren masterpsychologen met aantoonbare eerder verworven competenties (EVC) middels een verkort traject op te leiden tot Gz-psycholoog. 

In 2023 worden in totaal 44 masterpsychologen geselecteerd voor deelname aan een pilot waarin twee soorten verkorte gz-opleidingen worden aangeboden (scenario 2 en 3). Het streven is dat de deelnemers eind 2024 deze verkorte opleiding hebben afgerond en hun BIG-registratie als Gz-psycholoog kunnen aanvragen.

Medewerkers opleiden tot Gz-psycholoog

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot gezondheidszorgpsycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-Marktplaats.


Kosten

 • Per 1 september 2024 bedragen de kosten voor de tweejarige opleiding € 21.120* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). 
 • Per 1 september 2024 bedragen de kosten voor de opleidingsgroepen met verruimde vrijstelling € 18.370* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). 
 • De kosten voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten worden nog bepaald.
* De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren


 

Sollicitatie & selectie

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie. Je vindt sommige vacatures ook op onze BIG-Marktplaats.

 

 1. Sollicitatie:
  Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een praktijkinstelling.
   
 2. Voordracht:
  Na de sollicitatieprocedures binnen de praktijkinstellingen, dragen de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider.
   
 3. Toelatingsgesprek:
  Vervolgens word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de hoofdopleider/jaargroepopleider. Je bent aangenomen zodra de hoofdopleider instemt met jouw voordracht.
   
 4. Bevestiging:
  Je ontvangt bevestiging over toelating en in welke groep je bent ingedeeld.
   
 5. Overeenkomst:
  Je ontvangt de opleidingsovereenkomst en je sluit een leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling.
  Opleidingsovereenkomst
 6. Opleidingsregister:
  Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister beheerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voor meer informatie en inschrijving: FGzPt.

Interview met dr. Anika Bexkens

Hoofdopleider GZ-opleiding K&J: ‘Gevoed worden door andere disciplines is in het klinische werk heel belangrijk’

‘Goed wetenschappelijk redeneren, de nieuwste theorieën toe kunnen passen in je behandeling: dat vraagt absoluut iets extra’s. Dat moet stevig staan in de GZ-opleiding’ Lees meer >

Onze BIG-Marktplaats is dé plek voor vraag en aanbod rond opleidingsplekken, supervisoren en samenwerkingen.

Hoofdopleiders

Wil je meer weten over deze opleiding?

Bel of mail ons, we helpen je graag.

(030) 230 84 40servicebureauBIG@rinogroep.nl