Topklas voor excellente studenten

Gz-opleiding plús specialistenopleiding plús promotietraject

Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar naast een - via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde - aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en psychologisch specialist (naar keuze klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP)) tévens te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede door het tot stand brengen van een academisch proefschrift. De Topklas is een initiatief van de Stichting Topklas Psychologisch Specialisten in de Gezondheidszorg en wordt vormgegeven in samenwerking met vLOGO.

Topklas
Stichting Topklas i.s.m. vLOGO

Hoe ziet de Topklas er inhoudelijk uit?

Het Topklastraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 masterclasses per jaar op locatie bij de deelnemende hoogleraren
  • Intervisie met de ‘peergroup’ in Utrecht
  • Een jaarlijkse conferentie van de Topklas, de Dies Natalis met stakeholders waarin laatstejaars hun onderzoek presenteren. 

Doel

Het doel van de Topklas is het optimaliseren het leertraject tijdens het behalen van de klinische registraties door excellente psychologie- en pedagogiekstudenten vroeg te binden aan een gecombineerd traject van klinische specialisatie en wetenschappelijk onderzoek. Topklas faciliteert een perspectief op de voortdurende combinatie van wetenschappelijk onderzoek en klinisch innovatief en specialistische werken vanaf de start van de GZ opleiding, door de gecombineerde intensieve samenwerking tussen praktijkopleidingsinstellingen en kennisinstellingen bij het opleidingstraject van talentvolle toekomstige specialisten in de klinische psychologie en klinisch neuropsychologie.

Doelgroep

Het is een ambitieus traject waarin veel van de deelnemer wordt gevraagd. Het Topklastraject is bedoeld voor kandidaten met de kenmerken van een excellente professional, dat wil zeggen zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als bovengemiddelde toewijding. Uitgangspunt is dat deelnemers in zes jaar het volledige traject doorlopen en afronden. Indien nodig met verlenging tijdens de GZ-opleiding of aan het einde van het traject. Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers het diploma Topklas. Je kunt het profiel deelnemers Topklastraject downloaden en verspreiden binnen jouw organisatie. 

Rol van de praktijkopleidingsinstelling

De praktijkopleidingsinstelling faciliteert de deelnemer in tijd en voorwaarden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de GZ-opleiding wordt in samenspraak met de praktijkopleidingsinstelling en de hoofdopleider GZ en specialisme bekeken hoe zo en optimaal mogelijk tijd kan worden vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan er bijvoorbeeld, in samenspraak tussen de hoogleraar en de praktijkopleidingsinstelling, gezocht worden naar mogelijkheden voor extra ondersteuning bij het onderzoek, bijvoorbeeld door stagiaires of student onderzoekers. Met de hoofdopleider GZ kan worden besproken in hoeverre de 10% uren ‘overige taken’ binnen het Topklastraject kunnen worden ingezet. Ook kan aan mogelijke vrijstelling of accentverschuiving binnen het praktijkopleidingsdeel worden gedacht op basis van verworven competenties.
 

Kosten

De kosten voor de deelnemer bedragen € 3.600,- voor het traject van 6 jaar. Dit betreft de kosten van docenten, locatie en organisatie. 

Aanmelding praktijkpleidingsinstelling

Praktijkinstellingen die willen deelnemen aan de Topklas vragen wij om de zelfstudie erkenningscriteria Topklas psychologisch specialisten in te vullen en per mail aan te leveren bij de opleidingsdirecteur van de Topklas Margot Steerneman: topklas@rinogroep.nl. Op basis van deze zelfstudie beoordelen de hoofdopleiders van de Topklas of de praktijkopleidingsinstelling voldoende onderzoeksrijp is voor de Topklas.

Voordracht kandidaten

Praktijkinstellingen kunnen in de persoon van de P-opleider of praktijkopleider kandidaten voor de Topklas voordragen. Ben je benieuwd naar het profiel deelnemers Topklastraject? Wij vragen je bij de voordracht de volgende documenten aan te leveren:

  • Het curriculum vitae van de kandidaat
  • Het bewijs van toelating tot de GZ-opleiding
  • Een aanbevelingsbrief en het commitment van de hoogleraar die aan het wetenschappelijk onderzoek is verbonden voor de begeleiding van de beoogde deelnemer tijdens een promotietraject en tenminste éénmaal per topklastraject verzorgen van een masterclass

Nieuws van de Topklas

Jaarlijks verschijnt een nieuwsbrief over de Topklas met daarin de nieuwe deelnemers, de agenda, het profiel en het voordrachtformulier. Hier vind je de zesde editie Nieuwsbrief Topklas.

Evenementen

Stichting Topklas werkt samen met de Stichting WKK in het kader van het jaarcongres KP/KNP. Vanaf 2022 is Stichting WKK medefinancier van het tweejaarlijks Topklas seminar.


Wil je op de hoogte blijven van de laatste berichten? Volg Stichting Topklas op LinkedIn.
 

Participerende praktijkinstellingen