Welkom bij de RINO Groep

De RINO Groep in Utrecht ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met onze topdocenten bieden we innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. Wij onderscheiden ons door klantgerichte service en staan midden in een dynamisch internationaal netwerk. Vanuit dit professioneel netwerk creëren en delen we hoogwaardige kennis en focussen we op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Zo leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving. Dat doen wij al meer dan 30 jaar voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, generalistische basis-ggz, buurten, wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor onze opleidingsactiviteiten is het perspectief van de cliënt richtinggevend.

Binnen de afdeling Bij- en nascholing wordt dagelijks gewerkt aan de organisatie en ontwikkeling van actuele en innovatieve (beroeps)opleidingen, cursussen, modulaire opleidingen en congressen. Wij staan in het werkveld bekend om ons bijzonder ruime aanbod, waardoor je bij ons jouw vakkennis op vrijwel alle thema’s kunt verdiepen, verbreden of onderhouden.
 
Het team BIG-opleidingen organiseert de vijf opleidingen tot wettelijk geregistreerde BIG-beroepen: gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Naast het door de RINO Groep georganiseerde cursorisch deel volgen BIG-deelnemers ook praktijkonderwijs binnen een erkende praktijkinstelling, waarvoor het team nauwe samenwerkingsbanden onderhoudt met de praktijkopleiders.
 

Effectief opleiden in de ggz

De RINO Groep is een toonaangevend opleidingsinstituut voor ggz-professionals. We verbinden wetenschap en praktijk om ervoor te zorgen dat professionals de kennis, vaardigheden en attitude hebben die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk.
 
Onze opleidingen en cursussen worden gegeven door een team van topdocenten die werkzaam zijn op universiteiten en/of in de praktijk. Zo houden we zorginstellingen, opleiders en deelnemers vitaal, betrokken en up-to-date, naar de laatste inzichten in de zorg. Door onze schaalgrootte, wendbaarheid en door slim bedrijfseconomisch te opereren, kunnen wij een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding bieden. We spelen in op veranderingen in de zorg door het curriculum waar nodig aan te passen.
 
De RINO Groep is vooral een partner die met een brede inhoudelijke scope middenin de wereld van de geestelijke gezondheidszorg staat. Hierdoor weten we precies welke onderwerpen van belang zijn voor zorgprofessionals. Dat stelt ons in staat om een brede range aan relevante onderwerpen en thema’s te vertalen in een interessant, innovatief en actueel opleidingsaanbod dat waar mogelijk is afgestemd op de individuele kennisvragen en -behoeften.

Lees meer over hoe wij effectief opleiden in verbinding met de ggz-praktijk >

Opleiden doen we samen

De best denkbare zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; dat is waar het de RINO Groep om gaat.
 
Dat staat of valt met goed opgeleide therapeuten, begeleiders en behandelaren. Professionals die hun vak verstaan en regelmatig reflecteren op hun werk om zo hun visie aan te scherpen op wat goede zorg is. Voor de cliënt of patiënt, in zijn of haar specifieke situatie en context. En vanzelfsprekend afgestemd op zijn of haar vragen, behoeften en mogelijkheden.
 
Daar dragen wij graag aan bij met onze opleidingskracht. We verbinden wetenschap en praktijk om ervoor te zorgen dat onze studenten de kennis, vaardigheden en attitude hebben die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met ons uitgebreide netwerk van kennispartners en topdocenten. Want ons motto is: Opleiden doe je samen!

Maatschappelijk betrokken not-for-profit organisatie

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met zo'n 125 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.
 

Ontstaan

In 1986 zijn de Regionale Instituten Nascholing en Opleiding (RINO) opgericht. In 1993 fuseerden RINO Utrecht, Oost Nederland, Zuid West Nederland en Randstad Midden tot de Centrale RINO Groep, later RINO Groep genoemd. In datzelfde jaar werd door de minister van Volksgezondheid de wet BIG in het leven geroepen uit de behoefte naar eenduidiger handelen en onafhankelijk toezicht binnen de beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg. De RINO’s waren dé aangewezen partij om de opleidingen voor de BIG-beroepen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met de praktijkinstellingen te ontwikkelen, door te ontwikkelen en te toetsen.

Not-for-profit

Dit doen wij vanuit een not-for-profit status. De juridische vorm van waaruit we onze activiteiten verrichten is een besloten vennootschap (BV), te weten Centrale RINO BV. BV’s mogen statutair gezien winst maken. De aandeelhouder van de BV is Stichting Centrale RINO Groep. Een stichting mag geen winst beogen en is dus als een not-for-profit organisatie aan te merken. RINO Groep heeft dus geen aandeelhouder die jaarlijks een winstuitkering verwacht.

Organisatiestructuur

De RINO Groep heeft een afdeling BIG-opleidingen en een afdeling Bij- en nascholing. Bij beide afdelingen werken opleidingsmanagers en -medewerkers aan de organisatie en uitvoering van opleidingen, trainingen en congressen. Zij worden daarbij ondersteund door de afdelingen P&O, Communicatie & marketing, het directiesecretariaat en de afdeling Bedrijfsvoering, die bestaat uit Financiën, ICT, Facilitaire zaken, P&O docenten en Zalencentrum.

 

Het managementteam

 
  Gabe van der Zee
Directeur/bestuurder
  Sacha Lamers
Manager afdeling BIG-opleidingen
  Annemiek Zwartkruis
Manager afdeling bij- en nascholing
  Pauline van Tol
Manager bedrijfsvoering
 


De Raad van Commissarissen

  Nicole Hermans
Voorzitter
  Annet Spijker
  Karima Kaddouri 
Patricia Geradts 
  Toine Maes
  Veronique Esman

Leden auditcommissie:
 • Patricia Geradts
 • Toine Maes
 

Opleidingmanagers Bij- en nascholing

  Janneke van Asten
Congressen, 113 Gatekeeperstraining
Josette Bos
Autisme, Seksuologie
  Marlies de Groot
Young professionals
  Iris Harleman
Jeugd en gezin
  Roderick Janssen
SRH, Liberman, Forensisch, VG, Medische psychologie
  Hanneke van de Kamp
Volwassenen en ouderen
  Maaike Mout
Jeugd en gezin
  Timon Verschoor
Autisme, Seksuologie, Incompany
  Mariska Verschuren
Volwassenen, psychotherapeutische behandelvormen
  Lysanne Visman
Psychotherapeutische behandelvormen
 
 

Opleidingmanagers BIG-opleidingen

 
  Mathilde Beekelaar
GZ K&J regio Leiden, PT K&J
  Lucia Bracco Gartner
GZ K&J regio Utrecht, KNP
  Pien van Hasselt
GZ V&O regio Utrecht
  Saskia Mouw
GZ K&J regio Rotterdam, OG
  Mirjam Niemans
KP K&J
  Annebet Noppers
KP V&O
  Patty van der Sluis
GZ V&O regio Rotterdam
  Margot Steerneman
GZ V&O regio Leiden
  Kirsten Stolk
PT V&O
 

Verantwoordelijken BIG-opleidingen

Namens de Stichingen BoPP Midden, BoPP West en PaON zijn de hoofdopleiders, hoofddocenten en examencommisies verantwoordelijk voor het inhoudelijk curriculum van de BIG-opleidingen.

Kennis delen en kennis doorgeven, dat is waar het bij de RINO Groep om draait. Bij de RINO Groep vind je dan ook alle BIG-opleidingen voor de psychologische beroepen en een meer dan compleet aanbod voor bij- en nascholing. De kennis halen we daar waar ze het meest actueel is: in ons netwerk van kennis- en praktijkpartners met wie we intensief samenwerken. Zo houden wij onze opleidingen voortdurend van hoge kwaliteit én geworteld in de praktijk. Samenwerken met de RINO Groep: ook iets voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.
 

Onze kennispartners

Zorginstellingen

Met honderden zorginstellingen in heel Nederland hebben we een intensieve relatie. Zij zijn veelal praktijkinstelling voor een of meer BIG-opleidingen, maar ook partners op het gebied van bij- en nascholing. Zo werken we samen met Parnassia Groep, Altrecht, Rivierduinen, GGz Centraal, Mentaal Beter, GGZ Delfland, FPC De Kijvelanden, Yulius, Lister, Kwintes, GGZ Friesland, Leger des Heils, RIBW AVV, JP van den Bent stichting en vele andere.

De samenwerking met praktijkinstellingen breidt zich steeds verder uit, bijvoorbeeld met Trajectum, ASVZ, ’s Heeren Loo en Pluryn. Met hen ontwikkelen we een opleidingsaanbod dat steeds nadrukkelijker is toegesneden op de specifieke vragen van de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Universiteiten en hogescholen

Zowel voor onze BIG-opleidingen als voor onze bij- en nascholingscursussen werken we samen met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten en hogescholen. Tophoogleraren en gerenommeerde universitair docenten en lectoren dragen voortdurend bij aan ons evidence-based gestuurd onderwijs.
 

Forensische Academie

De Forensische Academie is een samenwerkingsverband tussen de RINO Groep en De Forensische Zorgspecialisten. Als koepel van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de Forensische Kliniek Kindermishandeling is De Forensische Zorgspecialisten toonaangevend op het gebied van forensische kennis en expertise. In samenwerking met hen bieden wij een uitgebreid opleidingsaanbod rond forensische zorg, dat ook van waarde is voor de reguliere ggz, de jeugdzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en buurt- en wijkteams. Lees meer over de Forensische Academie.

113 Zelfmoordpreventie

Zoveel mogelijk ‘gatekeepers’ opleiden in Nederland. Dat is het streven van zowel 113 Zelfmoordpreventie als de RINO Groep. Om dat doel te bereiken zijn de twee organisaties een samenwerking aangegaan om per 1 januari 2022 de Suïcidepreventietraining gatekeeper operationeel onder te brengen bij de RINO Groep. Bij 113 Zelfmoordpreventie is veel inhoudelijke kennis en ervaring over suïcidaliteit aanwezig. De RINO Groep voegt didactische en organisatorische kennis en een groot netwerk in verschillende sectoren toe aan de samenwerking. Zo kunnen de organisaties elkaar versterken.

Trimbos Instituut

De RINO Groep en het Trimbos-instituut hebben besloten om nauwer samen te werken. Daarbij brengt Trimbos kennis en knowhow in, terwijl de RINO Groep zorgt voor het vertalen van deze kennis naar gedegen opleiding en het scholen van professionals. Gezamenlijke ambitie van beide is om de disseminatie van kennis naar de praktijk te versnellen en de 90.000 ggz-professionals zo goed mogelijk te ondersteunen en te versterken via het delen van actuele evidence-based inzichten.

GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. Samen met GGZ Ecademy werkt RINO Groep aan optimalisatie van scholing voor ggz-professionals om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers te verbeteren, onder meer door hun e-learnings te integreren in het opleidingsaanbod.

Expertisecentrum De Borg

De RINO Groep en het expertisecentrum De Borg werken sinds 2018 samen om nieuwe kennis en inzichten optimaal te laten landen op de werkvloer. Samen werken ze aan opleidingsprogramma’s voor behandelaars en begeleiders van aangesloten instellingen bij De Borg en haar samenwerkingspartners. Sinds 2021 bieden ze ook een opleiding voor andere professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen.

CCE

Het CCE ontwikkelt en deelt expertise om professionals meer handelingsbekwaam te maken en mee te denken over duurzame benaderingen en oplossingen voor de begeleiding en ondersteuning bij ernstig probleemgedrag. De organisatie heeft jarenlange ervaring met het inzetten van een brede, interdisciplinaire en contextuele benadering bij het doorbreken van vastgelopen zorg met probleemgedrag in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdhulp en onderwijs. Door deze samenwerking wordt de uitgebreide ervaring van de RINO Groep met opleiden in de zorg gecombineerd met de expertise van het CCE op het gebied van ernstig probleemgedrag. Bekijk het opleidingsaanbod van CCE.

Helen Dowling Instituut

In samenwerking met het Helen Dowling Instituut, specialist op het gebied van psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten, biedt de RINO Groep cursussen aan op het gebied van psychosociale oncologie. Het HDI is ook betrokken bij de opleiding medische psychologie.

Herstel, rehabilitatie en participatie

De RINO Groep is het opleidingscentrum voor diverse methodieken rond herstelondersteunende zorg: Systeemgericht Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)Liberman, het Strengths Model en FACT. We bundelen de kennis op dit gebied en combineren die met opleidingen. In samenwerking met licentiehouders en andere praktijkinstellingen werken we aan de voortdurende doorontwikkeling van de methodieken en trainingen. Zo blijft de inhoud steeds goed aansluiten bij de veranderende eisen die aan de zorg worden gesteld én bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de zorg, de nieuwe ggz en nieuwe visies op herstelondersteunende zorg.

Beroepsverenigingen

Samen met beroepsverenigingen werken we aan de kwaliteit van opleidingen. Ons aanbod is geaccrediteerd door relevante verenigingen als VGCt, NIP, NVP, FGzPt, NVO, NVRG, NVPO, NVVS, NVvP, V&V, VVP, BPSW en vele andere.
Sinds 2012 werkt de RINO Groep samen met SPS-NIP, de studentensectie van het Nederlands Institituut van Psychologen (NIP). Samen investeren wij in toekomstige psychologen. SPS-NIP heeft als missie alle psychologiestudenten in Nederland te helpen weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Dit realiseert SPS-NIP door het organiseren van relevante activiteiten en het aanbieden van allerlei diensten. Zo slaan zij  een brug tussen studie en de start van je loopbaan. De RINO Groep vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met studenten, zodat we ons aanbod voor Young Professionals goed kunnen afstemmen op hun behoeften en wensen.

BIG-wereld

Rondom de BIG-opleidingen werken we samen met onder andere de Vereniging LOGO, het Landelijk Praktijkopleidersoverleg, het ministerie van VWS, de Registratiecommissie en de FGzPt.

 

Ook samenwerken met de RINO Groep?

We gaan graag met je in gesprek. Bel of mail ons:

030 230 84 50 / infodesk@rinogroep.nl
 

Sinds 2010 zijn de opleidingsactiviteiten van de RINO Groep erkend door Cedeo. Dit onafhankelijk erkenningsinstituut houdt elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder zowel deelnemers van ons bij- en nascholingsaanbod als onze incompany klanten.

Bij het laatste onderzoek begin 2022 gaf ruim 87% van de ondervraagden aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject. Voor de RINO Groep is deze Cedeo-erkenning van groot belang omdat daarmee de kwaliteit van ons aanbod wordt onderschreven.

  De RINO Groep wil graag een veilige leeromgeving bieden waarin deelnemers, docenten en andere betrokkenen op een respectvolle, open en integere manier met elkaar omgaan. Grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en niet-integer handelen, wordt door ons niet geaccepteerd. Wanneer je hier onverhoopt mee te maken krijgt, vinden wij het belangrijk dat je dit gedrag bespreekbaar maakt.

  Ben je niet tevreden over onze producten of diensten, dan willen we dat graag weten. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons klachtenformulier.
   

  BIG-onderwijs

  Volg je bij ons een BIG-opleiding en ben je in een situatie terechtgekomen die je niet met je praktijkopleider, hoofdopleider/jaargroepopleider of medestudent wilt of kunt bespreken? Dan kun je altijd rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

  Meer informatie vind je in de door het bestuur van de Stichtingen BoPP Midden en BoPP West vastgestelde Regeling Vertrouwenspersoon (GZ, PT, OG, KP) of in de door het bestuur van de Stichting PaON vastgestelde Regeling Vertrouwenspersoon (KNP).

  Vertrouwenspersonen:

  Aad Schoenmakers
  E-mail: aad@mensenwerkcoaching.nl
  Tel.: 06-46052901
    Liesbeth Eurlings-Bontekoe   
  E-mail: vertrouwenspersoon@rinogroep.nl
   

   Mensen die bij de RINO Groep werken:

   • hebben passie voor mensen
   • werken als individu en presteren als team         
   • hebben professionaliteit hoog in het vaandel staan
   • streven naar duurzame samenwerkingsrelaties
   De circa duizend docenten waarmee wij samenwerken, zijn deskundige en bevlogen professionals met specifieke kennis en ervaring. Zij zijn werkzaam op universiteiten en/of in de praktijk. Zij bieden niet alleen actuele theoretische inzichten, maar zijn ook in staat de verbinding met en vertaling naar de praktijk te maken.

    

   Wil jij werken of lesgeven bij de RINO Groep?

   Onze opleidingen en cursussen vinden voor het grootste deel plaats in ons goed bereikbare zalencentrum in het centrum van Utrecht. 


   RINO Groep hoofdlocatie

   Oudenoord 6
   3513 ER Utrecht
   Routebeschrijving

   RINO Groep leslocatie La Vie

   St. Jacobsstraat 21 (3e etage)
   3511 BL Utrecht
   Routebeschrijving

    

   Zaalverhuur

   Onze zalen zijn ook voor derden te huur. Wil je een zaal huren voor een training, opleiding, vergadering of presentatie? Je hebt bij ons de keuze uit vijftien zalen en diverse subruimtes voor groepen van 1 tot 60 personen. Lees meer over zaalverhuur.

    

   Externe leslocaties

   De RINO Groep maakt daarnaast gebruik van de volgende externe locaties in Utrecht, Leiden en Rotterdam: