Congressen en masterclasses

Wij hechten groot belang aan het delen van kennis en elkaar ontmoeten. We zien je dan ook niet alleen graag bij onze opleidingen en cursussen, maar ook op de bijeenkomsten die we organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een congres, masterclass, webinar of (online) seminar. Tijdens deze bijeenkomsten koppelen we op een laagdrempelige manier de theorie aan de praktijk, jouw praktijk.

Aankomende congressen en masterclasses

Datum: 9 december 2021

Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren? Online seminar met Steven Pont

Deze tijd verloopt ook voor jongeren anders dan anders. Wat is het effect op mentale weerbaarheid? Welke rol hebben structuur en veiligheid eigenlijk en wat als deze wegvallen? Steven Pont vertelt wat nodig is van ons als professionals om dat weer te her...

Datum: 24 januari 2022

Family System Trauma (FST) Certification

Tijdens de masterclass van Scott Sells heb je diverse technieken geleerd. Het is belangrijk om deze goed toe te passen en er in de praktijk vertrouwd mee te raken. Het Family Trauma Institute biedt je een supervisietraject door een FST consultant om te g...

Datum: 11 februari 2022

Seminar neuropsychotherapie: PTSS bij niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel gaat veelal gepaard met cognitieve en emotionele problemen. Hierdoor bestaat aarzeling of mensen met hersenletsel traumabehandelingen aan kunnen. Kunnen deze succesvol zijn? Hebben verstoorde geheugenprocessen negatieve impact op EMDR? Kan j...

Datum: 31 maart 2022

Webinar Gender- en seksuele diversiteit

Hoewel in de samenleving meer aandacht is voor diversiteit in gender en seksuele oriëntatie is dit in de hulpverlening vaak nog onderbelicht. Het is belangrijk dat je als hulpverlener comfortabel omgaat met begrippen als LHBTi+, panseksueel, cisgender of...

Datum: 23 mei 2022

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met focus op Sensorimotor Psychotherapy

Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties. Tony ...

Datum: Voorjaar 2022

Congres Autisme in deze tijd

Het congres gaat in op actuele thema’s om professionals beter in staat te stellen cliënten met ASS te begeleiden en behandelen. Binnenkort volgt meer informatie mbt datum, de inhoud en sprekers. Meld je aan als belangstellende met de gele button.

Datum: Voorjaar 2022

Online seminar Peuters die niet praten

Wanneer kinderen niet, laat of slecht beginnen te praten leidt dat vaak tot vragen bij de ouders en/of bij jou als professional. In dit seminar frissen we de normale taalontwikkeling op. Vervolgens gaan we in op signalen en mogelijke oorzaken van een ver...