Lena Bastian

Lena Bastian
Lena Bastian is geregistreerd vaktherapeut Psychomotorische Kindertherapie, Student Master PMT aan de Hoogeschool Windesheim en 1e graad dansdocent. Zij werkt als vrijgevestigde therapeut in haar eigen praktijk, Kinderpraktijk LENA in Den Haag, en binnen het BO en SBO. Ze heeft ervaringen met de behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, sociale problemen, autisme, ADHD, HSP, hechtingsproblemen en trauma.
Sinds april 2017 is verbonden aan Intermetzo, Polikliniek Haaglanden (Top Referent Trauma Centrum), waar ze werkt binnen een multidisciplinair Team met kinderen en jongeren met complex trauma.