Medewerkers opleiden tot BIG-professionals

Wil je medewerkers opleiden tot BIG-professional, dan moet je erkenning aanvragen als praktijkinstelling. In onderstaande animatie leer je in drie stappen hoe je je organisatie daarvoor klaarmaakt. De RINO Groep helpt je hier graag bij. Onder de animatie vind je de stappen waarmee je direct aan de slag kunt om erkenning aan te vragen.

Deadline: Om mee te dingen in de subsidieaanvraag (beschikbaarheidsbijdrage) dienen nieuwe praktijkinstellingen voor 1 april in het POI-register te zijn opgenomen. We verzoeken je daarom tijdig een erkenningsaanvraag bij ons in te dienen.  
 

Wil je medewerkers opleiden tot BIG-professionals?
Bekijk in deze animatie hoe je hiervoor erkenning aanvraagt:


 • Stap 1: Praktijkinstelling worden?

  Wil je dat jouw instelling of organisatie wordt erkend als praktijkinstelling?

 • Stap 2: Erkenning

  Komt jouw instelling in aanmerking voor erkenning?

  Zijn er bijvoorbeeld voldoende begeleiders? Is er voldoende diversiteit qua cliëntpopulatie? Is er ruimte voor psychodiagnostiek en behandeling uitvoeren die vereist zijn voor de opleiding?

 • Stap 3: Criteria

  Voldoet jouw organisatie niet aan de criteria?

  Dan kun je een samenwerkingsverband met een andere praktijkinstelling aangaan, zodat de opleidingsplaats tóch aan de eisen voldoet.

 • Stap 4: Direct aan de slag?

  Wil je direct aan de slag?

  Open dan onderstaande criterialijst, vul ‘m in en stuur ‘m op.

Waaraan moet een opleidingsplaats voldoen?
Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) heeft in opdracht van het Ministerie van VWS criteria geformuleerd waar een praktijkopleidingsinstelling aan moet voldoen om te mogen opleiden. Deze vind je in het volgende formulier: criteria praktijkopleidingsinstelling GZ-opleiding. Naast deze criteria worden aanvullende eisen gesteld aan begeleiders in de praktijk.

Wil je dat jouw instelling erkend worden als praktijkinstelling? Vul dan bovenstaand webformulier in en stuur deze naar ons op. Jouw aanvraag leggen wij vervolgens voor aan de hoofdopleider, die zal besluiten of uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt. Indien dat het geval is, volgt een visitatiebezoek. Tijdens dit bezoek bespreken wij de criteria voor een opleidingsplaats. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 600.

Als niet aan de criteria kan worden voldaan
Veel werkplekken kúnnen in beginsel niet voldoen aan de gestelde criteria, bijvoorbeeld om de volgende redenen:

 • De GZ-opleiding is een generalistische opleiding, wat betekent dat een deelnemer in twee jaar praktijkwerk ongeveer 80% moet hebben gezien van wat zich zoal voordoet in de ggz (denk hierbij aan psychiatrische problematiek, leeftijden, kort- en langdurende therapie).
 • Het opleidingsteam voldoet niet aan de eisen. Zo dient een praktijkopleider minimaal 5 jaar Gz-psycholoog te zijn en mag deze geen andere (en dus mogelijk tegengestelde, bijvoorbeeld financiële) belangen hebben dan die ten behoeve van de opleiding.
 • Vaak is er sprake van rolvermenging: de rollen praktijkopleider, supervisor en werkbegeleider dienen in principe gescheiden te zijn.
 • Er dient een ruim gesorteerde testotheek en bibliotheek aanwezig te zijn.
 • Om een goed begeleidingsteam voor de opleiding te kunnen organiseren dienen er meerdere Gz-psychologen in dienst van de instelling te zijn, waarbij de werkbegeleider minimaal de helft van de tijd aanwezig is op de werktijden en afdeling van de deelnemer.
 • Het werk van een deelnemer moet bestaan uit ongeveer 40% behandeling, 40% diagnostiek, 10% indicatiestelling en 10% overige werkzaamheden.
In bovengenoemde situaties kan een formeel samenwerkingsverband met een erkende ggz-instelling ertoe leiden dat een opleidingsplaats toch aan de eisen voldoet. Dit is altijd ter beoordeling aan de hoofdopleider.

Waaraan moet een opleidingsplaats voldoen?
In het Besluit inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist, het Landelijk Opleidingsplan OG-opleiding en de brochure Taken en verantwoordelijkheden in de OG-opleiding staan de criteria geformuleerd waar een praktijkopleidingsinstelling en praktijkbegeleiding aan moet voldoen om te mogen opleiden. 

Wil je dat jouw instelling erkend worden als praktijkinstelling? Vul dan het webformulier in en stuur deze naar ons op. Jouw aanvraag leggen wij vervolgens voor aan de hoofdopleider, die zal besluiten of jouw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt. Indien dat het geval is, volgt een visitatiebezoek. Tijdens dit bezoek bespreken wij de criteria voor een opleidingsplaats. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 600.

Als niet aan de criteria kan worden voldaan
Veel werkplekken kunnen in beginsel niet voldoen aan de gestelde criteria, bijvoorbeeld om de volgende redenen:

 • De OG-opleiding is een generalistische opleiding, wat betekent dat een deelnemer in twee jaar praktijkwerk ongeveer 80% moet hebben gezien van wat zich zoal voordoet in de werkvelden van de orthopedagoog-generalist (denk hierbij aan jeugdhulp, wijkteams, onderwijs, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderenzorg).
 • Het opleidingsteam voldoet niet aan de eisen. Zo dient een praktijkopleider minimaal 5 jaar orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog te zijn en mag deze geen andere (en dus mogelijk tegengestelde, bijvoorbeeld financiële) belangen hebben dan die ten behoeve van de opleiding.
 • Vaak is er sprake van rolvermenging: de rollen praktijkopleider, supervisor en werkbegeleider dienen in principe gescheiden te zijn.
 • Er dient een ruim gesorteerde testotheek en bibliotheek aanwezig te zijn.
 • Om een goed begeleidingsteam voor de opleiding te kunnen organiseren dienen er meerdere orthopedagoog-generalisten in dienst van de instelling te zijn, waarbij de werkbegeleider minimaal de helft van de tijd aanwezig is op de werktijden en afdeling van de deelnemer.
 • Het werk van een deelnemer moet bestaan uit ongeveer 40% behandeling, 40% diagnostiek, 10% indicatiestelling en 10% overige werkzaamheden.
In bovengenoemde situaties kan een formeel samenwerkingsverband met een andere erkende instelling ertoe leiden dat een opleidingsplaats toch aan de eisen voldoet. Dit is altijd ter beoordeling aan de hoofdopleider.

Waar moet jouw praktijk of instelling aan voldoen om erkend worden voor de opleiding tot psychotherapeut?

 • Ten minste twee BIG-geregistreerde psychotherapeuten zijn in de praktijk werkzaam. Eén of beiden voldoen aan nadere eisen om begeleidingstaken te kunnen vervullen.
 • In jouw praktijk wordt diverse en complexe problematiek behandeld.
 • Jouw praktijk is bereid een verbintenis aan te gaan met de deelnemer(s). Dit kan op basis van een leer-arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.
 • In de praktijk vindt multidisciplinair overleg plaats.
Wil je dat jouw instelling erkend wordt als praktijkinstelling?
Vul dan het webformulier criteria praktijkopleidingsinstelling PT-opleiding in. Deze criteria zijn vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Wat kun je verwachten na het indienen van de erkenningsaanvraag?
De opleidingsmanager maakt een inschatting of de werkplek voldoet aan de eisen. Eventueel neemt de opleidingsmanager contact op met de praktijkinstelling om meer informatie in te winnen. Als de inschatting positief is, dan plannen we een visitatie in. Dit houdt in dat de hoofdopleider en de opleidingsmanager de praktijkinstelling bezoeken en beoordelen of een PT-opleidingsplaats kan worden ingericht. De kosten voor dit bezoek bedragen € 600.

Voldoet jouw organisatie niet aan de gestelde criteria?
Voldoet de praktijkinstelling niet geheel aan de genoemde eisen, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende psychotherapeuten werkzaam zijn, dan kan ook samenwerking worden gezocht met een andere praktijkinstelling die dit kan aanvullen. Graag bespreken we de mogelijkheden met jou.

Je kunt de erkenningsaanvraag het hele jaar indienen. Om mee te dingen in de subsidieaanvraag (beschikbaarheidsbijdrage) dienen nieuwe praktijkinstellingen voor 1 april in het POI-register te zijn opgenomen. Als jouw instelling in aanmerking wil komen voor een beschikbaarheidsbijdrage, verzoeken we je daarom tijdig een erkenningsaanvraag bij ons in te dienen.  

Waaraan moet een opleidingsplaats voldoen?
Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkinstelling voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog moet een praktijkinstelling aan een aantal criteria voldoen. Hiervoor kun je het webformulier criteria praktijkopleidingsinstelling KP-opleiding invullen. De criteria zijn vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Als niet aan de criteria kan worden voldaan
Kan een praktijkinstelling niet geheel aan de eisen voldoen, dan kan ook samenwerking worden gezocht met een andere praktijkinstelling die de ontbrekende onderdelen kan aanvullen. De manager opleidingen denkt graag met je mee. Je kunt haar bereiken via het servicebureau 030 230 84 40 of servicebureauBIG@rinogroep.nl.

Waaraan moet een opleidingsplaats voldoen?
Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkinstelling voor de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog moet een praktijkinstelling aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria zijn vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen.

Wil je dat jouw instelling erkend wordt als praktijkinstelling? Vul dan het webformulier criteria praktijkopleidingsinstelling KNP-opleiding in en stuur deze naar ons op. Je aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de hoofdopleider, die zal besluiten of jouw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt. Als dat het geval is, volgt een visitatiebezoek. Tijdens dit bezoek bespreken de manager opleidingen en de hoofdopleider de criteria voor een opleidingsplaats. De kosten van het visitatiebezoek bedragen € 600.

Als niet aan de criteria kan worden voldaan
Kan een praktijkinstelling niet geheel aan de eisen voldoen, dan kan ook samenwerking worden gezocht met een andere praktijkinstelling die de ontbrekende onderdelen kan aanvullen. De manager opleidingen denkt graag met je mee. Je kunt haar bereiken via het servicebureau 030 230 84 40 of servicebureauBIG@rinogroep.nl.

 • Stap 5: Persoonlijk gesprek

  Kom je in aanmerking voor erkenning dan komen wij graag langs voor een persoonlijk gesprek.

  Wij nemen contact met je op voor het inplannen van een erkenningsvisitatie door de hoofdopleider en opleidingsmanager.

 • Stap 6: Erkenningsvisitatie

  Verloopt de erkenningsvisitatie positief?

  Verloopt de erkenningsvisitatie positief, dan krijg je de erkenning om op te leiden en kun je opleidingsplaatsen bij ons aanvragen.

 • Stap 7: Ben je erkend?

  Dan volgt periodieke toetsing.

  Ben je erkend? Dan toetsen we periodiek of de erkenning kan worden gecontinueerd. Hiervoor worden alle erkende praktijkinstellingen periodiek gevisiteerd om na te gaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen, zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met ons servicebureau:
030 230 84 40
servicebureauBIG@rinogroep.nl