Postmaster opleiding tot klinisch psycholoog

De vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog (KP) kan worden gevolgd na de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens de opleiding verwerven deelnemers specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: diagnostiek, behandeling, waaronder psychotherapie, onderzoek & innovatie. Daarnaast ontwikkelen deelnemers kennis en managementvaardigheden over de organisatie van zorginstellingen. De opleiding kent een cursorisch deel en een praktijkdeel, dat onder begeleiding uitgevoerd wordt in een van de aangesloten praktijkinstellingen.
 

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen die als behandelaar en manager in een (grotere) gezondheidszorginstelling werkzaam willen zijn. Als klinisch psycholoog ben je een specialist: je diagnosticeert en behandelt complexe problematiek en stuurt hierop. Je initieert en organiseert inhoudelijke innovatie en je kunt wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa.

Wat doet de klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog  ben je specialist in de (geestelijke) gezondheidszorg en geef je leiding aan een team. Je diagnosticeert en behandelt complexe problematiek. Je stuurt op inhoudelijke innovatie en je kunt kan wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa.

Waar werkt een klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog werk je in een ggz instelling. Buiten de ggz werken klinisch psychologen in ziekenhuizen, revalidatie instellingen, instellingen voor forensische zorg en verslavingszorg. Ook kun je als klinisch psycholoog werken in een vrijgevestigde praktijk. Heb je vragen over de inhoud van het werk en de positie van de klinisch psycholoog: wat doet een klinisch psycholoog precies en waarin onderscheidt hij zich van andere psychologen? En hoe verhoudt zijn werk zich tot dat van de psychiater en de psychotherapeut? Download dan deze brochure.

Welke registratie levert het op?

Het programma voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is erkend door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog van de FGzPt. De opleiding wordt vijfjaarlijks door de FGzPt gevisiteerd. Op basis van toetsing en visitatie kunnen programmawijzigingen worden doorgevoerd. Na voltooiing van de opleiding kun je registratie in het specialistisch register van klinisch psychologen aanvragen (ex Art. 14 Wet BIG). Voor meer informatie over registratie zie de website van de FGzPt. Daarnaast is de huidige opleiding zo ingericht, dat het onderdeel psychotherapie minimaal gelijkwaardig is aan die van een psychotherapie opleiding conform de AMvB ‘psychotherapeut’.  

Voor je toelating dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog. Ben je nog in opleiding tot Gz-psycholoog?  Als jouw hoofdopleider een verklaring kan overleggen wanneer je voldoet aan de eindtermen van de GZ-opleiding en dit moment ligt voor aanvang van de KP-opleiding, dan is jouw toelating mogelijk.

Hoe ziet de opleiding tot klinisch psycholoog eruit?

De opleiding kent twee differentiaties: volwassenen & ouderen en kinderen & jeugd. De praktijkopleidingsplaatsen sluiten aan op de inhoud van de twee differentiaties. De differentiatie kinderen & jeugd wordt landelijk aangeboden namens de zes erkende opleidingsinstellingen.

De hoofdopleiders van de differentiatie volwassenen & ouderen hebben hun visie beschreven in het document Visie op opleiden in de KP-opleiding.

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma 

Je volgt het cursorisch onderwijs op een dag in de twee weken bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:
 
Onderwerp Uren
Diagnostiek, inclusief indicatiestelling:
 • Complexe diagnostiek
 • Neuropsychologie
 • Psychologie en somatiek
 • Expertrapportage
 • Besliskunde
160
Behandeling, inclusief psychotherapie:
 • Fundamenten van de psychotherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Psychodynamische theorie en behandeling
 • Keuzemodules behandeling
160
Complexe psychopathologie (diagnostiek en behandeling) 80
Wetenschappelijke vorming en innovatie 100
Management en beroepsidentiteit 100
Totaal aantal uren 600

Praktijkprogramma

In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie

De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 75 uur supervisie over opleidingstherapieën met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
 • 25 uur supervisie over opleidingstherapieën met groepen of systemen
 • 35 uur supervisie over opleidingstherapieën naar keuze

Leertherapie

Tijdens de opleiding volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Start

De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. S.M.D. Schoorl
Mw. prof. dr. G.T.M. Mooren
Mw. dr. A.M. van Schagen (plaatsvervangend hoofdopleider)
Hoofddocenten
Mw. dr. B. Montagne - Hoofddocent KP V&O
Dhr. dr. A.B.P. Staring - Hoofddocent KP V&O
Mw. drs. C.P.M. Franken - Hoofddocent KP V&O
Mw. dr. E.R. Klaassens - Hoofddocent KP V&O
Dhr. drs. W.S. Wierenga - Hoofddocent KP V&O
Mw. prof. dr. C.T.W.M. Vissers - Hoofddocent KP V&O
Jaargroepopleiders
Mw. drs. M.C. van den Ingh
Drs. B.M. Lindenborn
Drs. B.M. Olthof
Drs. C.M. Korevaar
Drs. M. Veeren
Drs. K.S. Wegen
Drs. S.M. Teijn
Drs. J. s’Jacob-Derrix
Drs. I.H. de Vlaming
Drs. I.F. Pepplinkhuizen
Drs. A.L. Faas
Opleidingsmanager
Mw. drs. A. Noppers

De visie van de opleiding staat beschreven in het document Visie opleiding Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd.

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma

De lesdagen zijn op dinsdag of woensdag. De lessen vinden gemiddeld eenmaal per week plaats bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

Onderwerp Uren
Diagnostiek
Inclusief ontwikkelingspsychopathologie en neurodiagnostiek
54
Psychotherapeutische Referentiekaders 36
Systeemtherapie 36
MBT 24
Schematherapie 25 
Infancy
Diagnostiek & behandeling
54 
Schoolleeftijd
Diagnostiek & behandeling
78
Adolescentie
Diagnostiek & behandeling
54 
Ouderbegeleiding 36
Management en beroepsidentiteit 100
Praktijkresearch 100
Groepsinteractie
Begeleide groepsintervisie
12
Totaal aantal uren 609
 

Praktijkprogramma 

In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie

De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij kinderen
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij adolescenten
 • 25 uur supervisie over systeemtherapie
 • 25 uur supervisie over ouderbegeleiding
 • 35 uur naar keuze te verdelen over de categorieën of een alternatief als ouderkind behandeling of psychotherapie bij een volwassene

Leertherapie

Daarnaast volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Start

De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken

Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. H. Swaab
Hoofddocenten
Mw. drs. J.A. Majoor
Mw. drs. Y. Meijer 
Mw. prof. dr. H. Swaab
Mw. drs. A.H. Westenbroek
Mw. drs. M.N. de Zeeuw
Jaargroepopleiders
Mw. drs. A.H. Bovenhoff
Mw. drs. E.A.C. Brood
Mw. drs. L.J.J.M. Geertjens
Mw. drs. F.J. Koop 
Mw. drs. A.H. Westenbroek
Mw. dr. M.A.J. Raaijmakers
Mw. drs. F.L. Mooij 
Mw. drs. P.  Marsman- van der Splinter
Opleidingsmanager
Mw. drs. M.J. Niemans

 

Na toelating tot de opleiding kan op onderdelen van de KP-opleiding vrijstelling worden aangevraagd volgens de Vrijstellingsregeling opleiding klinisch psycholoog. Deze regeling is te vinden in de Studiegids

Medewerkers opleiden tot klinisch psycholoog

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot klinisch psycholoog? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-Marktplaats.


Kosten

Per 1 september 2024 bedragen de opleidingskosten voor de reguliere KP-opleiding € 30.580*, exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750) en leertherapie (ongeveer € 4.500 à € 5.000).

*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren
 

Sollicitatie & selectie

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie. Je vindt sommige vacatures ook op onze BIG-Marktplaats.

 

 1. Sollicitatie:
  Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een praktijkinstelling.
   
 2. Voordracht:
  Na de sollicitatieprocedures binnen de praktijkinstellingen, dragen de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider.
   
 3. Toelatingsgesprek:
  Vervolgens word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de hoofdopleider/jaargroepopleider. Je bent aangenomen zodra de hoofdopleider instemt met jouw voordracht.
   
 4. Bevestiging:
  Je ontvangt bevestiging over toelating en in welke groep je bent ingedeeld.
   
 5. Overeenkomst:
  Je ontvangt de opleidingsovereenkomst en je sluit een leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling.Opleidingsovereenkomst
 6. Opleidingsregister:
  Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister beheerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voor meer informatie en inschrijving: FGzPt.

Interview met oud-deelnemer Nagila Koster

'Jongeren met een diagnose een label opplakken kan enorme gevolgen hebben'

Al tijdens haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht had Nagila Koster een fascinatie voor de vraag ‘hoe worden mensen wie ze zijn?’ De zoektocht naar het antwoord bracht haar in de Topklas en tot haar onderzoek. Lees meer >

Interview met oud-deelnemer Freya Hornyák

‘Je hebt als klinisch psycholoog een voorbeeldfunctie voor je collega’s’

De aanwas klinisch psychologen blijft achter bij de vraag. Anders dan bij de opleiding tot Gz-psycholoog blijven opleidingsplekken tot klinisch psycholoog regelmatig oningevuld. Een gemiste kans, vindt Freya Hornyák. Lees meer >

Onze BIG-Marktplaats is dé plek voor vraag en aanbod rond opleidingsplekken, supervisoren en samenwerkingen.

Hoofdopleiders

Wil je meer weten over deze opleiding?

Bel of mail ons, we helpen je graag.

(030) 230 84 40servicebureauBIG@rinogroep.nl