Visitatie

Is jouw organisatie erkend als praktijkinstelling? Dan toetsen we periodiek of de erkenning kan worden gecontinueerd. Hiervoor worden alle erkende praktijkinstellingen periodiek gevisiteerd om na te gaan of zij nog steeds voldoen aan de landelijke opleidingseisen,  en zorgdragen voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat. Deze visitatie vindt eens in de vijf jaar plaats.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met ons servicebureau:
030 230 84 40
servicebureauBIG@rinogroep.nl