Cedeo-erkend en CRKBO-registratie

Persoonlijke aandacht en klanttevredenheid staan bij de RINO Groep centraal. We luisteren, denken mee en staan klaar voor onze klanten: professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om te zorgen dat ons opleidingsaanbod en dienstverlening optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van onze deelnemers, opdrachtgevers en docenten, laten wij het op verschillende manieren evalueren. Dat doen we onder meer door ons aanbod te laten toetsen door Cedeo en CRKBO en door zelf structureel te evalueren. De feedback uit de verschillende onderzoeken gebruiken we om onze producten en diensten nog verder te verbeteren.

Cedeo-erkend: aantoonbaar tevreden klanten

Een opleidingsinstituut krijgt het Cedeo-keurmerk als het voldoet aan een reeks kwantitatieve en kwalitatieve criteria, en goed scoort in een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek dat Cedeo uitvoert. Daartoe dient ten minste 80% van de ondervraagden zich uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject. De erkenning betekent dat de RINO Groep een opleidingsinstituut is ‘dat aantoonbaar naar tevredenheid van deelnemers en organisaties cursussen en opleidingen verzorgt.’ Het Cedeo-keurmerk is voor ons een borging van continue kwaliteit.
In 2022 heeft Cedeo de klanttevredenheid van de RINO Groep opnieuw onderzocht, zowel onder deelnemers die ons open aanbod hebben gevolgd als onder contactpersonen van incompany- en maatwerkopdrachten. Het Cedeo-keurmerk is daarna weer verlengd voor 2 jaar. Lees hier het nieuwsbericht over de verlengde Cedeo-erkenning.

CRKBO-registratie: kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs

Iedere vier jaar neemt de RINO Groep deel aan de audit van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs, die zijn vertaald naar zeven onderwerpen zoals: organisatie, uitvoering en examinering. Na een uitvoerige audit van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) in 2022 is de CRKBO-registratie van de RINO Groep verlengd tot juli 2026. Dit betekent dat we jou als deelnemer opleidingen en cursussen vrij van btw kunnen blijven aanbieden. Ons opleidingsaanbod is hierdoor aantrekkelijker geprijsd.

Structurele evaluaties

De RINO Groep laat alle cursussen en opleidingen ook zelf evalueren door deelnemers, docenten en opdrachtgevers. Deze evaluaties bespreken we met docenten en in opleidingscommissies, om samen concrete verbeteracties te bepalen.