Individueel leertraject Postmaster registratie SKJ

Na een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek heb je een mooie basis, maar veel professionals willen zich nog verder ontwikkelen. Dat kan door een BIG-registratie te behalen via de opleiding tot Gz-psycholoog (met eventuele specialisatie tot klinisch (neuro)psycholoog) of psychotherapeut. Binnen de Jeugdwet kun je ook via andere routes een officiële postmaster registratie behalen. Hier vind je informatie over het individuele leertraject.

De onafhankelijke Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kent registratie op hbo-, master- en postmasterniveau. De Postmaster SKJ-registratie is binnen de Jeugdwet gelijkwaardig aan de Gz-registratie. Als het gaat om zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar kom je in aanmerking voor dezelfde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Naast de SKJ-registratie zijn er de beroepsregistraties Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog-Generalist NVO. Met de postmaster SKJ-registratie kun je worden toegelaten tot de beroepsregisters en vice versa.

Je kunt je registratie behalen via de Gz-opleiding, een gestructureerde postmaster opleiding (b.v. Orthopedagoog-Generalist), of via een individueel leertraject, waarbij je zelf de inhoud bepaalt. We helpen je graag bij het inrichten hiervan.

We denken met je mee

De NVO is hard op weg om het beroep Orthopedagoog-Generealist NVO toe te laten tot het BIG-register. Dit heeft grote gevolgen voor het individuele leertraject. Neem contact met ons op als je om deze reden het traject volgt. Wij denken graag met je mee over de invulling van jouw opleidingsplan. Voor vragen kun je terecht bij de infodesk: 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl. Of vraag een persoonlijk studieadviesgesprek aan.

Het mooie van een individueel leertraject is dat je het inhoudelijk optimaal kunt laten aansluiten op jouw behoefte en toekomstwensen. Het is vaak wel even puzzelen en bij een leertraject hoort ook een investering van tijd en geld. Graag maken we dit zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk voor je. We bieden een grote diversiteit aan opleidingen waarmee je steeds zo’n 50 tot 100 accreditatiepunten behaalt. Zo kun je in grote stappen je traject samenstellen. Het voordeel van opleidingen is bovendien dat je een behandelvorm goed eigen kunt maken en/of dat je je grondig verdiept in een bepaalde problematiek. Een aantal van onze opleidingen is blended, zodat je deze tegen relatief lage kosten en met minder reis- en contacttijd kunt volgen. Daarnaast vul je je opleidingsplan aan met cursussen waarmee je je kennis op uiteenlopende onderwerpen verbreedt en verdiept.

Registratie-eisen

De voornaamste registratie-eisen zijn: 

  • 480 uur geaccrediteerd onderwijs. Uitgangspunt is dat je generalistisch wordt opgeleid, zorg dus voor een mix in behandelvormen, problematieken en cliëntleeftijd
  • 2.790 uur werkervaring
  • 90 uur supervisie
  • Voor de NVO is 240 uur literatuurstudie als onderdeel van de door jouw gevolgde cursussen verplicht. Als je met die cursussen niet aan 240 uur literatuurstudie komt, mag je deze uren aanvullen met praktijkopdrachten. Voor de NIP moet er 120 uur literatuur studie gedaan worden. 
  • casus- en reflectieverslagen
Op de website van SKJ vind je het volledige, actuele registratiereglement. Hierin zijn alle eisen kwantitatief en inhoudelijk beschreven en vind je ook het proces tot registratie.

De start van je traject

Je traject begint op het moment dat je je aanmeldt bij SKJ. Via hun website vind je de benodigde formats en formulieren. Vanaf het moment van aanmelding heb je vijf jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. Je kunt een gelimiteerd aantal uren geaccrediteerde scholing, werkervaring en supervisie van de vijf voorafgaande jaren met terugwerkende kracht laten meetellen. Je kunt daardoor dus al beginnen als je nog twijfelt of je het hele traject wilt volgen. Toets je opleidingsplan en werkplek vooraf bij SKJ en informeer jezelf goed over de overige eisen. Dan weet je zeker dat je, bij uitvoering volgens plan, voor registratie in aanmerking komt.

Aanvullende registraties

Onze opleidingen zijn ook geaccrediteerd voor andere specialisaties, zoals de Basiscursus CGT bij de VGCt, de Hoofdcursus Systeemtherapie bij de NVRG en de modulaire route IMH-generalist bij de DAIMH. Check daarbij wel de voorwaarden van de betreffende beroepsvereniging. Vaak moet je aanvullende supervisie volgen of mag er voor registratie maar bepaalde tijd tussen een basis- en vervolgcursus zitten. Daarnaast sta je voor de uitdaging om je opleidingstraject generalistisch te houden. Als je direct aanvullende registraties wilt behalen, vraagt dat vaak wat puzzelwerk, waarover we je graag adviseren.

Korting

Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 of meer cursussen of opleidingen ontvang je 10% korting. Via ons Samen SLIM concept kun je met meerdere mensen een cursus inkopen en al snel 30% besparen. Als initiatiefnemer kun je zelfs gratis deelnemen. Lees meer op de pagina Samen SLIM.

Voorbeelden leertrajecten

Bij de voorbeeldtrajecten wordt uitgegaan van tenminste 160 uur behandeling en tenminste 160 uur diagnostiek. Ben je orthopedagoog, dan geldt een andere verdeling. Neem voor vragen hierover contact op met onze infodesk via 030 230 84 50 of ​​​​​​​ infodesk@rinogroep.nl.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Let op dat je altijd vooraf je opleidingsplan bij SKJ laat toetsen.