Basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen en jeugdigen (100 uur)  (GB19A)

€ 2.500

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen en hun ouders? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.
 
 • Inhoud

  Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie besteedt specifiek aandacht aan het werken met kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar en hun ouders/gezinnen. De basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) is opgebouwd uit een inleidend deel van 30 uur (blended) en een verdiepend deel van 70 uur (klassikaal).

  In het inleidende deel van deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen leren.

  Zowel voorafgaand als tussendoor aan de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving.
  Je volgt er online mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken. Je maakt er verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames in ZOOM. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online-docentenmeeting.

  De cursusgroep bestaat uit maximaal 14 deelnemers, waarvan het grootste deel psychologen/orthopedagogen die in opleiding zijn tot Gz-psycholoog resp. orthopedagoog-generalist. Deze cursus gaat gegarandeerd door.

  Wat leer je?

  De basiscursus is bedoeld voor gedragstherapeuten in opleiding. Het is het eerste onderdeel van de totaalopleiding tot cognitief gedragstherapeut. Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie waarbij je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. Het oefenen met- en leren toepassen van therapievaardigheden staat centraal in de cursus. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw behandelingsrepertoire.

  Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

  Werkwijze

  De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

  Inleiding (blended)
  In het inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen.
  Elke bijeenkomst start met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens komen de verschillende thema’s aan bod met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen de cursisten en met de docent. De theorie wordt getoetst. Daarnaast beschrijf je een casus uit eigen praktijk in gedragstherapeutische termen. Tijdens de bijeenkomsten toetst de docent jouw kennis en vaardigheid op inbreng en functioneren in de groep.

  De volgende theorie komt aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder besteden we aandacht aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van volwassenen, kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding van ouders. 

  Verdieping (klassikaal)
  In het verdiepingsdeel leer je uitgebreid de theorie toepassen op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (angst, stemming) bij verschillende doelgroepen (volwassenen, kinderen-en adolescenten). Met behulp van evidence based protocollen oefen je verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan een gedragstherapeutische houding bij de verschillende stoornissen door aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Inleiding
  De theorie wordt online getoetst. Daarnaast beschrijf je een casus uit eigen praktijk in gedragstherapeutische termen (Mini N=1).

  Verdieping
  In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische kennis en vaardigheden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Ook dienen de cursisten aan het einde van elk cursusonderdeel een deel van het gedragstherapeutisch proces uit te werken aan de hand van een eenvoudige casus. Tenslotte zullen cursisten tijdens bijeenkomsten beoordeeld worden op inbreng in subgroepen en in de plenaire bijeenkomsten.

  De cursist houdt een digitaal CGT-portfolio bij waarin hij/zij laat zien wat hij/zij bereikt heeft en geeft daarin zijn/haar reflecties op de ontwikkeling als professional met aandacht voor de interculturele context. In het CGT-portfolio worden tevens de evaluaties door medecursisten opgenomen. Het CGT-portfolio kent de volgende opbouw:
  1. Bij aanvang van de cursus worden de verwachtingen genoteerd ten aanzien van te verwerven kennis en kunde. Dit kan worden toegespitst op de theoretische verdieping en op de te verwerven cognitief- gedragstherapeutische vaardigheden. Wat wil de cursist leren.
  2. Per cursusonderdeel schrijft de cursist een korte reflectie over hetgeen geleerd is.
  3. Verder verzamelt hij/zij de opmerkingen die hij/zij gemaakt heeft bij de bestudering van de literatuur.
  4. Ook een reflectieverslag over de therapie in tweetallen wordt in het CGT-portfolio opgenomen.
  5. Tot slot wordt een korte samenvatting over het beloop van de gehele cursus aan het CGT-portfolio toegevoegd. Het CGT-portfolio is een onderdeel van het dossioma van de cursist voor de opleiding tot GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor een groep deelnemers t.b.v. hun individuele registratietraject NIP/NVO.

 • Datums

  Omvang

  15 dinsdagen van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur plus 2 keer een online meeting op dinsdag van 20.00 - 20.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.

  Datums

  De cursus start op 4 februari 2020. Je maakt zelf een aanvang met oriëntatie en voorbereiding op de opdrachten in de digitale leeromgeving.

  Online spreekuren op dinsdagavond: 11 februari en 3 maart 2020

  Lesbijeenkomsten op dinsdag: 4 februari, 18 februari, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 12 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli en 14 juli

  Locatie

  FSW, Universiteit Leiden
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  VGCt

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
  - Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
  - Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
  - Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
  - De aanwezigheidseis geldt voor de online-meetings en de klassikale bijeenkomsten gezamenlijk

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  Vanaf het verdiepende deel (lesdag 17 maart) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, jeugdzorg of onderwijs, waarvan je minstens zes uur besteedt aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem dan contact op met de RINO Groep.

  Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld.

 • Docenten
  drs. Marion den Rooijen-Koperdraat

  drs. Marion den Rooijen-Koperdraat

  Marion den Rooijen-Koperdraat is klinisch psycholoog/orthopedagoog en supervisor VGCt. Zij is werkzaam bij het Klinisch Centrum Kristal (psychiatrie en verstandelijke beperking).Lees meer
 • Literatuur
  Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:
  • Braet, C. & Bögels, S. (red.). (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Deel 1. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 8953 205 3.
  • Braet, C. & Bögels, S.d (red.). (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Deel 2. Amsterdam: Boom, ISBN 978 94 6105 016 8.
  • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., Hamelink, H. (2010). Cognitieve therapie; de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom, 2e druk, 2e oplage, ISBN 978 90 8506 599 9.
  • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M.W.D., Mulder, G.A.L.A. (2009). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson, 7e druk, ISBN 978 90 265 2222 2.
  • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho, ISBN 978 90 469 0381 0.
  • Prins, P.J.M., Bosch J.D., Braet, C. (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.
   Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e, herzien druk, ISBN 978 90 368 1971 8.
  • Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Keijsers G. et al (2011) - Deel 2 H11 - Protocollaire behandeling van patiënten met ongewenste gewoonten (zie RINO Portal).
  Aanvullende literatuur komt op RINO Portal bij de betreffende bijeenkomst.
 • Reviews