Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling  (OU241)

€ 2.995

Inschrijven

Mogelijk t/m 11 september 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
In deze opleiding leer je om gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen te benaderen vanuit de ouderschapstheorie. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden. Je krijgt inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en leert hoe je deze kennis en methodes kunt toepassen en integreren in je dagelijkse praktijk. Je werkt klassikaal en online.
 
 • Inhoud

  Ouderschap kent vele vormen. Denk aan grootouderschap, tienerouderschap of pleeg- of adoptie-ouderschap. Ouderschap gaat meestal samen met partnerschap, met bijbehorende dynamiek, en soms ook met (complexe) scheiding en nieuwe samengestelde gezinsvormen. Ouderschap houdt ook in dat het opvoederschap wordt gedeeld met professionals, om te beginnen in het kader van opvang en school, maar soms ook bij bijvoorbeeld jeugdzorg of een justitiële inrichting.

  Hoe al deze aspecten van ouderschap worden ervaren door ouders, maar ook de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor hulpverleners, zijn de centrale onderwerpen van deze opleiding. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden.

  Deze blended opleiding staat in het teken van wat specifiek is aan ouderschap en de ontwikkeling hiervan. We behandelen de volgende onderwerpen: de fases en dynamiek van ouderschap, de eigen geschiedenis van de ouder, de maatschappelijke invloeden op ouderschap, en buffers en omstandigheden. Ook gaan we in op ouderbegeleiding als vakgebied en wat dit van jou als professional in de (jeugd)zorg vraagt. Ten slotte besteden we aandacht aan hoe je deze kennis en vaardigheden kunt ‘terugbrengen’ naar je organisatie en integreren in je dagelijkse werkzaamheden.

  Wat kun je verwachten?

  Iedere lesdag is opgebouwd uit een klassikale bijeenkomst* van 6 uur en online voorbereidings- en/of verwerkingsactiviteiten. Denk aan intervisie, online discussies, casusopdrachten maken etc.

  Lesdag 1
  Je wordt je bewust van het bijzondere aan ouderschap en het specifieke van ouderbegeleiding als vak. Je wordt sensitiever voor de ervaring van ouderschap zoals dit wordt beleefd door de ouder zelf; voor ouderschap als ontwikkelingsproces in het volwassen leven, met eigen karakteristieken, taken, valkuilen en groeimogelijkheden. Je oefent vaardigheden die nodig zijn om met ouders tot een goede werkrelatie te komen.
   
  Lesdag 2
  Je wordt je bewust van de plaats van ouderschapstheorie binnen de hulpverlening (zowel ontwikkelings- als praktijktheorieën). Je maakt kennis met het schema van ouderschap en gaat hiermee in de praktijk aan de slag.
   
  Lesdag 3
  We trekken de ontwikkeling van ouderschap breder. Je krijgt inzicht in de rol van ambivalentie. Je verdiept je kennis over hechtingstheorie en de complexe manieren waarop hechtingsthematiek zich afspeelt in ouderschap. Je krijgt inzichten uit onderzoek en nieuwe kennis over werkend ouderschap.
   
  Lesdag 4
  We bekijken de ontwikkeling van ouderschap in relatie tot de maatschappij en belastende omstandigheden. Je oefent verder met het in de praktijk inzetten van de ouderbegeleidende positie en het schema van ouderschap. Ook word je sensitiever voor de contextuele invloeden op ouderschap. Aan de hand van een analyse van de oudergerichtheid van je eigen organisatie, word je bekwaam in het leggen van verbanden tussen praktijk, organisatie en ouderschapstheoretische principes.
   
  Lesdag 5
  Je krijgt meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen. Theoretische begrippen worden aangescherpt in relatie tot de begrippen ‘ouderschap’ en ‘partnerschap’ en de definitie van ouderschap. Je oefent met het toepassen van praktische principes bij het werken met complexe gezinnen en ouders met partnerschapsconflict.
   
  Lesdag 6
  Je leert hoe je de ouderbegeleidende positie kunt vasthouden, ook wanneer veiligheid in het geding is. We reiken hiervoor theoretische kaders aan over de verschillen tussen opvoederschap en ouderschap, en de implicaties hiervan voor de belangrijkste contexten waarin opvoederschap met professionals wordt gedeeld. Je krijgt inzicht in het voeren van gesprekken met ouders, leerkrachten, groepsleidingen en andere professionals. Je wordt gevoeliger voor de ervaringen van ouders die een deel van de opvoeding uit handen moeten geven. Tot slot krijg je inzicht in de betekenis van huiselijk geweld voor ouderschap.

  Lesdag 7
  In de periode tussen lesdag 6 en 7 krijg je de opdracht om de opgedane kennis en vaardigheden verder toe te passen in je dagelijkse werkpraktijk. Tijdens lesdag 7, een soort terugkomdag, besteden we aandacht aan deze ervaringen. Ook gaan we dieper in op je vak-identiteitsontwikkeling en aan het uitdragen van de visie op ouderschap binnen je eigen organisatie. Dat doen we aan de hand van intervisie en theoriebespreking.

  Wat leer je?

  Na het volgen van deze opleiding:

  • kun je gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit ouderschapstheorie
  • heb je inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen
  • kun je de vele methodes, waarmee je waarschijnlijk al in aanraking bent gekomen, toepassen vanuit het perspectief van ouderschap en het werken met ouders
  Kortom: je leert hoe je een ouderschapstheoretische visie consequent kunt toepassen in je dagelijkse hulpverleningspraktijk.

  Toetsen

  Je voortgang wordt tussentijds getoetst door observatie tijdens de lessen, intervisie en een door jou gegeven presentatie waarin je een analyse van je eigen organisatie geeft.
  De opleiding rond je af met het maken van een verslag waarin je de theorie uit de hele opleiding toepast op een casus en hierop reflecteert.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Kick off/online meeting op woensdag 16 oktober 2024 van 20.00 tot 21.00 uur en 7 dinsdagen klassikaal les van 9.30-16.30 uur plus ongeveer 3 tot 4 uur online leeractiviteiten tussen de lesdagen

  Datums

  16 oktober, 22 oktober, 26 november 2024, 7 januari, 4 februari, 11 maart, 8 april en 1 juli 2025

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Systeemtherapeut
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  Ben je als hulpverlener werkzaam in de jeugdzorg, bij jeugdafdelingen van GGZ-instellingen, of in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en begeleid je in je werk actief ouders? Dan is deze opleiding interessant voor jou!

  Ouderbegeleiding wordt door een breed scala aan professionals uitgeoefend. We kiezen er in deze opleiding bewust voor om heterogene groepen samen te stellen, zowel qua praktijkervaring als opleidingsniveau (HBO, post-HBO, master en post master) en opleidingsrichting. De ervaring leert dat het samenkomen vanuit diverse velden, leiden tot levendige en leerzame interacties in de les.

  Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

 • Docenten
  Mechel Oortgijs

  Mechel Oortgijs

  Mechel Oortgijs is Gz-psycholoog BIG en orthopedagoog. Zij  is werkzaam bij expertisecentrum Advidium; polikliniek van ‘s Heeren Loo. Daarnaast heeft Mechel een eigen buitenpraktijk voor therapie, ouderbegeleiding en supervisie. 
  Lees meer
  dr. Katie-Lee Weille

  dr. Katie-Lee Weille

  Katie-Lee is klinisch en onderzoekssupervisor en docent bij verschillende opleidingen in Nederland en Engeland. Zij heeft een eigen praktijk in Amsterdam.Lees meer
 • Literatuur
  Pas, A., van der (2016). Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: Naar een psychologie van het ouderschap. SWP Uitgeverij B.V. 9e druk. ISBN 9789066657816. (of 7e druk uit 2006 op bol.com, is hetzelfde boek)
 • Reviews
  Reviews