Registratie Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Wil jij na je universitaire studie psychologie of orthopedagogiek de registratie Kinder- en jeugdpsycholoog NIP behalen? Bij de RINO Groep kun je voor de benodigde 480 uur scholing kiezen voor een individueel leertraject of een integraal, tweejarig scholingstraject. Beide geven je toegang tot het toekomstige nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.


Hoe word je Kinder- en jeugdpsycholoog NIP?

Om KJ-psycholoog te worden, volg je een postmastertraject dat bestaat uit diverse onderdelen. De voornaamste registratie-eisen zijn:
 • 480 uur geaccrediteerd onderwijs, bij ons te volgen via twee routes. Uitgangspunt is dat je generalistisch wordt opgeleid, zorg dus voor een mix in behandelvormen, problematieken en cliëntleeftijd
 • 2.790 uur werkervaring met werkbegeleiding
 • 90 uur supervisie
 • Literatuurstudie
 • Casus- en reflectieverslagen en praktijkopdrachten
Op de websites van NIP en SKJ vind je de volledige, actuele registratiereglementen. Hierin zijn alle eisen kwantitatief en inhoudelijk beschreven en vind je ook het proces tot registratie. Bekijk de uitgebreide toelatingseisen in het Registratiereglement Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Nieuw: toegang tot nieuw beroep Gezondheidszorgpsycholoog-generalist

In lijn met het advies van NIP/NVGzP en NVP heeft het ministerie besloten dat er per 1 januari 2025 één basisberoep is voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Voor psychologen met een NIP registratie K&J (en voor hen die daartoe in opleiding zijn) komt er een overgangsregeling die toegang geeft tot deze nieuwe titel. Hoe deze regeling er precies uit zal zien (inclusief termijnen) is nog niet bekend. De huidige verwachting van het NIP is dat de overgangsregeling er is op 1 juli 2024. Mensen die op dat moment bezig zijn met een opleidingstraject K&J, krijgen dan een nog vast te stellen periode om dat traject af te ronden. Je kunt dus nu nog starten met het opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. 
 • Lees meer over de beroepenstructuur in de psychologische zorg op de website van het NIP.
 • Bekijk de veelgestelde vragen over de impact op K&J-psychologen in dit document van het NIP
 • Op 24 januari 2023 vond er een webinar plaats over de Beroepenstructuur psychologische zorg, dat je hier kunt terugkijken.

Hoe meld je je aan?

Om je aan te melden voor het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP doorloop je de volgende stappen:
 • Maak een aanmelddossier aan in PE-online via deze pagina (hiervoor is lidmaatschap NIP nodig).
 • Meld je in PE-online aan op basis van je vooropleiding of postmaster werkervaring.
 • Stel een opleidingsplan op voor de komende 1,5 jaar. Bij de RINO Groep kun je ervoor kiezen om de 480 uur scholing te volgen via een integraal of een indivdueel traject. Mogelijk kun je ook postmasterscholing die je in de afgelopen 5 jaar hebt gevolgd laten meetellen. Zeker als je bepaalde accenten wilt aanbrengen, adviseren wij om je plan voor de gehele looptijd te maken en laten goedkeuren. Zo weet je zeker dat je op de goede weg bent.
 • Stel samen met je erkende supervisor een ondertekend supervisieplan op met SMART leerdoelen voor in ieder geval de eerste 45 supervisiepunten.
 • Zorg voor een goedgekeurde werkplek binnen het kinder- en jeugdwerkveld waar je minstens 16 uur per week werkzaam bent.
 • Dien je aanmelddossier in en voldoe de betaling.
 • Binnen 3 maanden wordt je aanmelding beoordeeld.

Bekijk het volledige NIP stappenplan hier.

 

De route: twee keuzes

Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Volg je graag in een vaste groep een integrale opleiding, met een rode draad en inhoudelijk op elkaar afgestemde lesdagen? Op 12 mei 2023 start er weer een compleet tweejarig Scholingstraject voor de route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Wij hebben al gezorgd voor een goede verdeling tussen diagnostiek, behandeling en overige taken, en plannen de lessen.

Individueel leertraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Heb je liever meer vrijheid in het samenstellen van je traject, dan kun je ook kiezen voor een individueel leertraject. Je kunt een gelimiteerd aantal uren geaccrediteerde scholing, werkervaring en supervisie van de vijf voorafgaande jaren met terugwerkende kracht laten meetellen. Je kunt dus al beginnen als je nog twijfelt of je het hele traject wilt volgen.

Integraal of individueel?


Waarom kiezen voor het integrale scholingstraject?
 • heel aantrekkelijk als je 3 tot 4 dagen in de week werkt en daarnaast tijd hebt voor de lesdagen en de voorbereiding en verwerking van de stof
 • meer leerrendement, omdat alle overlap (tussen de losse cursusonderdelen) uit het lesprogramma is gehaald wat ruimte geeft voor verdieping en extra onderwerpen
 • een duidelijke rode draad in het programma en integrale (cursusoverstijgende) toetsopdrachten
 • een vaste opleidingsgroep, je leert met en van elkaar
 • de zekerheid van een generalistische opleiding, met een goede verhouding tussen diagnostiek, behandeling en overige taken
 • de inhoud en planning zijn voor je georganiseerd
 • de studiebelasting is goed verdeeld over de twee jaar
 • altijd op vrijdag les en geen lessen in de schoolvakanties
Waarom kiezen voor een individuele route?
 • geschikt als je minder uren in de week werkt en liever wat langer de tijd wil nemen voor het registratietraject
 • geschikt als je recentelijk al meerdere relevante cursussen hebt gevolgd
 • goed te combineren met bijvoorbeeld een sabbatical of zwangerschap (is wel mede afhankelijk van nog nader te bepalen overgangsregeling)
 • handig voor als je al weet wat je wil; je hebt meer inhoudelijke keuze en ruimte voor eigen invulling, waarin je je eigen accenten kunt toevoegen

SKJ

Op basis van je registratie als Kinder- en jeugdpsycholoog NIP kun je ook postmaster-SKJ registratie aanvragen. Binnen de jeugdwet is dit een officieel en verplicht register. Dit kan ook als je Orthopedagoog-generalist en/of Gz-psycholoog bent.

Ga naar Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Wij adviseren je graag!

Twijfel je welk traject het meest geschikt voor jou is? Wij helpen je graag met jouw keuze.