Samenwerking De Borg

Opleidingskracht en inhoudelijke expertise

De RINO Groep en het expertisecentrum De Borg werken sinds 2018 samen om nieuwe kennis en inzichten optimaal te laten landen op de werkvloer. Samen werken ze aan opleidingsprogramma’s voor behandelaars en begeleiders van aangesloten instellingen bij De Borg en haar samenwerkingspartners. Sinds 2021 bieden ze ook een opleiding voor andere professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen.
 

Een combinatie van opleidingskracht en inhoudelijke expertise

De Borg is een landelijk samenwerkingsverband van vier behandelcentra (STEVIG, Trajectum, Fivoor en Ipse de Bruggen) die werken op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Marjet van Baggum, directeur van De Borg: ‘Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van (SG)LVG-cliënten, die een licht verstandelijke beperking én een psychiatrische stoornis én ernstige gedragsproblemen hebben. Om de nieuwe kennis en inzichten optimaal te laten landen op de werkvloer, maakt De Borg graag gebruik van de opleidingskracht van de RINO Groep', aldus Marjet. 

Betere zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De drijfveer van de RINO Groep is om bij te dragen aan betere zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De behandeling en begeleiding van cliënten met complexe zorgvragen vergt specialistische expertise van zorgprofessionals. Daarom werken wij nauw samen met diverse gespecialiseerde partners bij het ontwikkelen van ons opleidingsaanbod, zodat professionals zich zowel in de breedte als diepte verder kunnen ontwikkelen met de meest actuele en hoogwaardige kennis en ervaring. Deze samenwerking met De Borg past daar perfect bij.

 

Nieuw: Opleiding Werken met mensen met een LVB en complexe problematiek

Begin 2021 hebben de RINO Groep en De Borg de Opleiding Werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek gepresenteerd. Deze opleiding is ook toegankelijk voor andere professionals die werken met met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen, soms in combinatie met een forensische achtergrond. Deze post-hbo/mbo opleiding geeft hen de kennis, vaardigheden en concrete handvatten om deze cliënten en hun netwerk maximale ondersteuning te kunnen bieden.

'We maken de cursisten en elkaar sterker'

Frank Meeuwsen en Henrieke Lamers waren betrokken bij de ontwikkeling van het leertraject bij De Borg en zijn nu ook docent van de nieuwe opleiding. Frank is docent bij de RINO Groep, heeft een achtergrond in de psychiatrie en het maatschappelijk werk, en is verpleegkundig geschoold. Henrieke werkt als Gz-psycholoog bij Ipse de Bruggen,  één van de vier instellingen die aangesloten zijn bij De Borg. Frank brengt naast zijn vakkennis een groot deel van zijn scholingservaring en lesmateriaal in, Henrieke haar vakervaring. En juist daarin schuilt de kracht van de samenwerking, vertellen ze in dit interview

Frank Meeuwsen en Henrieke Lamers

Learning hackathon: snel opleidingswensen verzamelen

Om te zorgen voor een opleiding die de medewerkers ‘past als een jas’, heeft De Borg eind 2018 in samenwerking met de RINO Groep een Learning hackathon georganiseerd. Bekijk de film waarin deelnemers aan de hackathon vertellen over hun ervaringen en de resultaten: 

Meer informatie of vragen?

Voor vragen over de activiteiten van De Borg en RINO Groep:
Petra Sterken (De Borg): info@deborg.nl
Roderick Jansen (RINO Groep): r.jansen@rinogroep.nl