Het Strengths Model  (IC050)

Werken vanuit de kracht van cliënt, familie, naasten en de samenleving

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
In de rehabilitatiemethodiek van het Strengths Model staat de eigen kracht van cliënten en hulpbronnen in de omgeving centraal. In deze basistraining maak je kennis met dit model en oefen je met de toepassing ervan in de praktijk.
 
 • Inhoud

  Een in Nederland sterk in opmars zijnde rehabilitatiebenadering is het Strengths Model van professor Charles Rapp. Deze benadering werd ontwikkeld aan de Universiteit van Kansas in de Verenigde Staten en werd door Storm Rehabilitatie enkele jaren geleden in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels maakt het deel uit van het opleidingsaanbod van de RINO Groep, die hiervoor een licentie heeft verkregen van de Universiteit van Kansas.
  Centraal in deze benadering staan de eigen mogelijkheden van cliënten, evenals de hulpbronnen die de omgeving biedt om mensen met een ernstige psychiatrische stoornis als burger in de samenleving te laten participeren. Het Strengths Model ontleent zijn inspiratie vooral aan de empowermenttheorieën waarin de eigen krachten van cliënten en de mobilisatie van deze krachten centraal staan. In de loop van de ontwikkeling van het Strengths Model werd de empowermentbenadering steeds meer verbonden met het herstelproces van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het Strengths Model kan goed verbonden worden met het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en is er de afgelopen jaren steeds meer in geïntegreerd.

  Het Strengths Model is ontwikkeld als casemanagement model voor ambulant werkende teams. Uit onderzoek blijkt dat het Strengths Model effectiever is dan standaardzorg. Ook blijkt dat als het werken met de Strengths-methodiek wordt geïntegreerd met de principes van Assertive Community Treatment, de resultaten voor cliënten verbeteren. Het Strengths Model kan beschouwd worden als een evidence based interventie. Inmiddels is ook enige ervaring opgedaan met toepassing bij klinische afdelingen. Ook hier blijkt het Strengthsmodel een meerwaarde te hebben.

  Wat leer je?

  • Basistraining in het Strengths Model van Charles Rapp om kennis en vaardigheden te verwerven om dit model in de praktijk te kunnen toepassen. Na het volgen van deze training zijn deelnemers:

  • bekend met het Strengths Model
  • in staat (bege)leiding te geven aan de implementatie hiervan bij een team
  • in staat het invoeringsproces te (bege)leiden op een zodanige wijze dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke modelgetrouwheid

  Werkwijze

  Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • herstel- en krachtenprincipes
  • methodiek: krachteninventarisatie, doelen en plannen van cliënten, aanboren van bronnen
  • teambespreking
  • modelgetrouwheid
  • implementatievaardigheden 
   
  De training is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Als didactische werkwijzen wordt plenaire informatieoverdracht afgewisseld met opdrachten en oefeningen (individueel en in kleine groepen), rollenspel en video.

  Toetsen

  De training wordt afgesloten met een 360º feedback beoordeling, waarbij de verworven competenties beoordeeld worden.

 • Datums
  Deze training wordt incompany uitgevoerd en bestaat uit 2 lesdagen en 3 keer coaching (3 uur per sessie).

  (Omvang: 21 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
 • Literatuur
  Deelnemers ontvangen een trainingsmap met informatie en trainingsmateriaal, zoals een beschrijving van het Strengths Model, basisschema's, hulpmiddelen en oefeningen. Daarnaast ontvangen zij een modelgetrouwheidschaal en de competentie assessment behorende tot het Strengths Model.
 • Reviews