Samen opleiden

Effectief opleiden in verbinding met de praktijk

Wij vinden de kwaliteit en effectiviteit van onze opleidingen en cursussen heel belangrijk. Daarom volgen wij de actuele onderwijskundige ontwikkelingen op de voet. Trainingen hebben het meeste effect als deze uitgaan van jouw eigen praktijk. Tijdens de lesbijeenkomsten doen we dit door inzichten te verbinden aan casuïstiek van de deelnemers en door praktijksituaties te oefenen in rollenspelen en met acteurs. Ook het van elkaar leren en elkaar feedback geven speelt een belangrijke rol. Dit zijn vaardigheden die in de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen teams. Omdat we tot slot de opgedane kennis toetsen, verwerk je de aangeboden stof actief en beklijven nieuwe inzichten beter.
 

Digitale leeromgeving: Onderwijsportaal

Onze opleidingen en cursussen worden ondersteund met Onderwijsportaal, een digitale leeromgeving voor alle betrokkenen bij een opleiding: deelnemers, hoofdopleiders, docenten en praktijkopleiders. Als deelnemer krijg je direct toegang tot je persoonlijke opleidingsinformatie waar je het lesrooster, programma, digitale literatuur en opdrachten vindt. Toetsen en verslagen worden online ingestuurd en beoordeeld. Bovendien zijn je persoonlijke voortgang en resultaten steeds direct zichtbaar.

Klanttevredenheid en erkenning

De RINO Groep laat alle activiteiten structureel evalueren door deelnemers, docenten en opdrachtgevers. Dit stelt ons in staat om waar nodig de juiste aanpassingen te doen. We bespreken de evaluaties die de deelnemers invullen met docenten en in opleidingscommissies. Vervolgens zetten we verbeteracties in.

Cedeo-erkend: hoge klanttevredenheidsscores

‘Wij krijgen snel antwoord en ze denken altijd erg goed mee. Als er een keer iets misgaat, wordt het goed opgelost. Ze zijn super professioneel.’

We zijn trots op de erkenning door Cedeo. Dit is een onafhankelijke keuringsinstantie die opleidingsinstituten toetst op zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria met betrekking tot kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klanttevredenheidsonderzoek, dat elke twee jaar wordt herhaald. De erkenning betekent dat de RINO Groep een opleidingsinstituut is ‘dat aantoonbaar naar tevredenheid van individuele cursisten en organisaties cursussen en opleidingen verzorgt.’ Het Cedeo-keurmerk is voor ons een borging van continue kwaliteit.

Er wordt altijd meegedacht en maatwerk is altijd mogelijk.

In het voorjaar van 2022 heeft Cedeo de klanttevredenheid van de RINO Groep opnieuw onderzocht, zowel onder deelnemers die ons open aanbod hebben gevolgd als onder contactpersonen van incompany- en maatwerkopdrachten. Het Cedeo-keurmerk is daarna weer verlengd voor 2 jaar. Lees hier het nieuwsbericht over de verlengde Cedeo-erkenning.

‘Onze contactpersoon stelt zich dienstverlenend op. Hij neemt altijd dezelfde dag nog contact op. We kunnen snel met hem schakelen. De lijntjes zijn kort. Dat is prettig!’

Het Cedeo-verslag levert ook waardevolle verbeterpunten op. De klanten weten ons iedere keer goed te vertellen wat er beter kan. Dit nemen we mee in ons beleid en de uitwerking ervan. Cedeo ziet de wijze waarop de respondenten ingaan op de vragen en hun bereidheid als een teken van grote betrokkenheid bij de RINO Groep.

BIG-opleidingen: visitaties verlopen positief

De BIG-opleidingen, die erkend zijn door de Minister van VWS, worden eens in de vier jaar formeel gevisiteerd. Daarbij wordt gekeken of de opleidingsinstelling voldoet aan de erkenningseisen als opleidingsinstelling voor BIG-opleidingen. De visitaties voor onze opleidingen zijn steeds positief verlopen.