Congressen en masterclasses

Wij hechten groot belang aan het delen van kennis en elkaar ontmoeten. We zien je dan ook niet alleen graag bij onze opleidingen en cursussen, maar ook op de bijeenkomsten die we organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een congres, masterclass of studiemiddag. Tijdens deze bijeenkomsten koppelen we op een laagdrempelige manier de theorie aan de praktijk, jouw praktijk.

Aankomende congressen en masterclasses

Datum: 30 januari 2018

Congres Trauma en systeemtherapie

Een trauma bij familieleden heeft bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling. Wil je ook gebruik gaan maken van systeemtherapeutische interventies of wil je je huidige behan...

Datum: 1 februari 2018

Masterclass 'Treating the traumatized child and family: from a family perspective'

Ben jij betrokken bij gezinnen waar trauma speelt? Als ervaringsdeskundige, hulpverlener, behandelaar, onderwijzer, maatschappelijk werker, politie, reclassering of bijvoorbeeld voogd? Wil je op positieve wijze het verschil maken binnen een gezin? Onderl...

Datum: 2 februari 2018

Inspiratieclass 'Psychisch lijden in de wijk'

Een innovatieve inspiratieclass voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. Deze biedt de nieuwste inzichten en ervaringen over mentale gezondheid aangereikt in concrete handvatten op basis van positieve gezondheid en de herstelgerichte mensw...

Datum: 7 maart 2018

Inspiratieclass 'Herstelgericht communiceren'

Een innovatieve inspiratieclass voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. Herstelgericht communiceren gaat over het (men)taal aansluiten bij de cliënt, vanuit oprechte belangstelling naar zijn persoon, zijn verhaal en zijn wereld. Met deze ...

Datum: 28 maart 2018

Traumabehandeling met Sensorimotor Psychotherapy

Met Sensorimotor psychotherapie kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties....

Datum: 2018

Congres Kinderen, jongeren en seks

Als je werkt met kinderen en jongeren loop je geregeld tegen vragen rondom seksualiteit aan. Dit kunnen vragen zijn die door het kind zelf gesteld worden of gerelateerd zijn aan je eigen normen en waarden. Ook kun je gedrag waarnemen waarvan je je afvraa...