Congressen en masterclasses

Wij hechten groot belang aan het delen van kennis en elkaar ontmoeten. We zien je dan ook niet alleen graag bij onze opleidingen en cursussen, maar ook op de bijeenkomsten die we organiseren. Bijvoorbeeld tijdens een congres, masterclass of studiemiddag. Tijdens deze bijeenkomsten koppelen we op een laagdrempelige manier de theorie aan de praktijk - jouw praktijk.

Aankomende congressen en masterclasses

Datum: 1 november 2017

Inspiratieclass 2: Wat is psychisch lijden en waarom werken behandelingen?

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 4 november 2017

Masterclass voor BIG-alumni

Maak in deze Masterclass kennis met de best beoordeelde keuzemodule uit de GZ-opleiding. Deze masterclass geeft persoonlijk verdieping, stof tot nadenken en stimuleert om te kijken naar je eigen identiteit. Het gaat om thema's die er echt toe doen, los v...

Datum: 4 november 2017

Open dag

Wil je je kennis up-to-date brengen, waardevolle beroepsregistraties behalen, en zo je positie op de arbeidsmarkt verbeteren? De RINO Groep biedt je de keuze uit diverse beroepsopleidingen en cursussen. Graag adviseren we je daarbij. Heb je opleidingsvra...

Datum: 9 november 2017

Masterclass Posttraumatische stressstoornis: nieuwe inzichten voor de praktijk

Trauma is een veel besproken onderwerp. Van geheugen problematiek en toerekeningsvatbaarheid, tot het kwetsbaar worden van psychosen en de specifieke behandeling die dan nodig is. Vier experts presenteren tijdens de masterclass hun verhaal over een speci...

Datum: 24 november 2017

Inspiratieclass 3: Hulpverlener in De Nieuwe GGZ

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 14 december 2017

Masterclass Morris Nitsun

Gevoelens van haat, op grond van ervaren onrechtvaardigheid, afwijzing of misbruik, zijn een veel voorkomend thema in psychotherapie. Ze zijn echter vaak moeilijk naar boven te brengen en te bewerken. Deze masterclass wijst de weg naar het omgaan met en ...

Datum: 11 januari 2018

Inspiratieclass 4: Rough Guide: Dus jij wilt een proeftuin positieve gezondheid opstarten?

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 30 januari 2018

Congres Trauma en systeemtherapie

Een trauma bij familieleden heeft bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling. Wil je ook gebruik gaan maken van systeemtherapeutische interventies of wil je je huidige behan...

Datum: 2 februari 2018

Inspiratieclass 5: Collega’s in de wijk: wijk-community

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 16 februari 2018

Inspiratieclass 6: Kracht van ervaringsdeskundigheid

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 7 maart 2018

Inspiratieclass 7: Herstelgericht communiceren

De serie bestaat uit 7 aparte innovatieve inspiratieclasses voor vernieuwende behandelaars en ervaringsdeskundigen. In elke inspiratieclass staat een thema uit Samen Beter, De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid centraal.
Wil je een expert worden op ...

Datum: 28 maart 2018

A Sensorimotor Psychotherapy Approach to Child, Adolescent, Family and Group Treatment

Join Dr. Bonnie Goldstein in this 2-day workshop that revisits the development of identity, sense of self, affect regulation, verbal and non-verbal communication and the ability to form and sustain relationships in younger clients. Using a mind-body-brai...

Datum: Voorjaar 2018

Congres Kinderen, jongeren en seks

Als je werkt met kinderen en jongeren loop je geregeld tegen vragen rondom seksualiteit aan. Dit kunnen vragen zijn die door het kind zelf gesteld worden of gerelateerd zijn aan je eigen normen en waarden. Ook kun je gedrag waarnemen waarvan je je afvraa...