Examencommissies BIG-opleidingen

Namens de Stichingen BoPP Midden, BoPP West en PaON zijn de hoofdopleiders, hoofddocenten en examencommisies verantwoordelijk voor het inhoudelijk curriculum van de BIG-opleidingen.
 

Examencommissie GZ/PT

  • Drs. M.F. van Vreeswijk
  • Dhr. drs. J.A. Baars
  • Mw. drs. F.L. Mooij
  • Dhr. prof. dr. P.P. Goudena
  • Mw. drs. Y.E. Merkies
Secretaris: Mw. mr. P. van Hasselt

 

Examencommissie KP/KNP

  • Mw. drs. L. Geertjens (Voorzitter)
  • Mw. dr. E. van den Berg (Lid KP)
  • Dhr.  drs. C.J. van der Boom (Lid KP V&O)
  • Mw. drs. A.H. Bovenhoff (Lid KP K&J)
Secretaris: Mw. drs. M.J. Niemans