Congres De vaderfactor en schaamte met Stephan B. Poulter  (C2004)

Invloed op persoonlijke en professionele ontwikkeling

€ 325

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wil jij de rol van vaders in de ontwikkeling van jouw cliënten, mannen én vrouwen, beter begrijpen? Wil je weten hoe ze bijdragen aan o.a. de ontwikkeling van schaamte en zelfdestructieve gewoontes of leiderschapsthema’s? Wil je leren over de vader- en schaamte factor? Kom naar dit congres met de Amerikaanse klinisch psycholoog Stephan B. Poulter, expert op dit gebied en schrijver van The Father Factor. Bij deelname ontvang je het in het Nederlands vertaalde boek De vaderfactor cadeau.
 
 • Inhoud

  Zoals recent bekend is gemaakt, kunnen bijeenkomsten zoals dit congres weer doorgang vinden. We zijn hier erg blij mee. We moeten samen met de deelnemers, sprekers en de locatie Figi voldoen aan de lokale en RIVM richtlijnen. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen indien nodig aanpassingen doorvoeren. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 is Stephan Poulter live of via livestream aanwezig. Meer informatie over de maatregelen bij Hotel Theater Figi vind je op de site van Figi of kijk hier en voor de theaterzalen hier. Deelnemers ontvangen begin september bericht met de laatste informatie over het congres en de gezondheidscheck.

  De vaderfactor en schaamte
  Een onbewust patroon of thema kan een 'factor' in iemands leven zijn. De invloed van een vader en mogelijke ontwikkeling van schaamte worden in de vroegste jeugd gezaaid als resultaat van vaderschapsstijlen en ouderschapsstijlen. Deze vaderfactor en de schaamtefactor liggen dichtbij elkaar. De Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Stephan B. Poulter is expert op dit gebied. Hij heeft in de afgelopen 35 jaar onderzoek gedaan naar effecten van ouderboodschappen. Hij publiceerde hierover een aantal boeken waaronder 'The Father Factor'. Samen met De School voor Transitie en Circle Publishing heeft de RINO Groep hem uitgenodigd voor dit congres om te delen wat de rol van vaders is bij het ontwikkelen van onbewuste patronen en schaamte in het leven van hun kinderen.

  Tijdens het congres gaat Dr. Stephan B. Poulter - in samenwerking met een aantal vooraanstaande Nederlandse deskundigen – in op de vraag hoe je grip krijgt op die ‘vaderfactor’; als persoon, bij jezelf, of professioneel gezien bij je client en zijn systeem. Deze dag staat onder leiding van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en schrijver van verschillende boeken over de ontwikkeling van kinderen. Bovendien ontvang je bij deelname het in het Nederlands vertaalde boek De vaderfactor ter waarde van € 29,95 cadeau.

  Wat leer je?
  Je leert de relatie tussen de vaderfactor en diverse emotionele problemen en psychische stoornissen beter begrijpen. Ook leer je over de effecten die de verschillende vadertypen hebben op de ontwikkeling van schaamte en daaruit voortkomend (zelf)destructief gedrag. In de parallelsessies leer je over een van de thema's forensische zorg, klinische psychiatrie of (bege)leiderschap verbonden met de vader- en schaamte factor. Je leert ook welke kracht je als professional aan je eigen vaderfactor kunt ontlenen, zelfs als je relatie met je vader niet zo goed was. En, hoe je dat in kunt zetten voor je mannelijke en vrouwelijk cliënten.

  De vaderfactor: voor mannen én vrouwen
  Ook vrouwen hebben een vader en ontwikkelen hun eigen vaderfactor. Waar de moeder-dochter relatie veelal aandacht heeft gekregen, is de vader-dochter relatie relatief onderbelicht gebleven. In de begeleiding van vrouwelijke cliënten is de vraag: 'welke rol speelt je vader in je (werkende) leven' zeer relevant
   
  De vaderfactor is bij vrouwen net zo'n groot thema als dat voor mannen is. Vaders geven met hun impliciete en expliciete boodschappen hun dochters kracht en/of struikelblokken mee. Veelal als onbewuste thema's die in relaties, leven en werk als adolescent en volwassene een grote rol gaan spelen. Schaamte, ‘het gevoel niet goed genoeg te zijn’, leidt bij vrouwen niet zelden tot problemen met zelfbeeld en lichaamsbeeld, met soms ernstige gevolgen.
   
  Dr. Stephan Poulter gaat in zijn boek De Vaderfactor uitgebreid in op hoe de vader-dochter relatie van invloed is op de kijk van vrouwen op zichzelf, hun zelfvertrouwen, hun werk en de relaties die ze met anderen aanknopen. Dr. Poulter schreef overigens ook het boek The Mother Factor waarin hij de moeder-kind relatie na uitgebreid onderzoek beschrijft.

  Ook als je werkt met kinderen of hun ouders
  Ouders en verzorgers zijn sleutelfiguren in de ontwikkeling van mensen. Welke invloed is kenmerkend voor (het ontbreken van) van de vaderrol? Welke verschillende vadertypen zijn er en hoe hangen die samen met de ontwikkeling van schaamte en (zelf)destructief gedrag? Welke relatie bestaat er tussen de vaderfactor en emotionele problemen en psychische stoornissen? Zijn er verschillen in de invloed op jongens en meisjes, op mannen en vrouwen?
  Tijdens dit congres leer je hier meer over. De kennis is ook op jezelf van toepassing. Door op een andere manier te kijken naar je eigen ontwikkeling en de vaderfactoren in jouw leven, kun je een volwaardiger professional worden. Je kunt altijd kracht aan de vaderfactor ontlenen, juist ook wanneer de relatie met je eigen vader misschien minder goed was of is. Je zult vooral verrassende inzichten en vaardigheden opdoen die je een bredere blik geven op kinderen en volwassenen waarmee je werkt zodat je begeleiding en hulpverlening beter kan aansluiten.

  Programma
  Dagvoorzitter Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, start het congres en vertelt ons over de ouderboodschappen en ontwikkeling van schaamte. De vaderfactor en schaamte vormen daarna de basis van het verhaal van Stephan B. Poulter. Hij deelt zijn kennis en ervaring met deze thematiek in zowel de klinische praktijk als in de rauwe realiteit van forensische zorg en het begeleiden van leden van gangs in Los Angeles. Hij spreekt in het Engels. In de parallelsessies leren ook gerenommeerde Nederlandse sprekers je over de rol van vaders in de ontwikkeling van schaamte, forensische problematiek of in leiderschapsthema's.

  Voor de parallelsessies is er keuze uit 3 sessies:
  1. De rol van de forensisch therapeut naar de vader, Erik Jongman, psycholoog en psychotherapeut
  en Toon Walravens, hoofdopleider SRH en ervaringsdeskundig zorgconsulent
  Hoe speelt vader een rol in het criminele gedrag van jongeren en volwassenen en welke interventies zijn er mogelijk om deze kennis te benutten? Waarom betrekken wij als hulpverleners de vaders van onze cliënten zo zelden bij onze behandelingen of beter gezegd blijven betrekken bij onze forensische behandelingen? Deze bijdrage wordt vervlochten met het persoonlijke verhaal van Toon Walravens over zijn vader.

  2. Geen blik waardig, Daniël Helderman, klinisch psycholoog en psychotherapeut
  In deze verdiepende sessie worden verschillende aspecten van schaamte op een moderne psychoanalytische manier bekeken. We bespreken het ontstaan van schaamte, de ongrijpbare pijn van schaamte, schaamte als een zelfbewuste emotie die gespiegeld en toegeëigend moet worden en schaamte als een emotie die om regulatie vraagt.

  3. Invloed van vaderfactor in (bege)leiderschap, Jakob van Wielink, internationale rouwcounselor, opleider, auteur en executive coach
  Welk effect heeft je vaderfactor voor jouw rol als leider of (bege)leider? Hoe herken en erken je je eigen vaderfactor en wat kun je er vervolgens mee? Hoe versterk je je (bege)leiderschap als je de vaderfactor positief kunt inzetten? En hoe zet je de kennis in als begeleider voor je cliënten of je medewerkers? In deze sessie gaan we ervaringsgericht aan het werk door onze eigen vaderfactor te verkennen.
  Een uitgebreide toelichting over de parallelsessies vind je hieronder.

  Hoe speelt vader een rol in het criminele gedrag van jongeren en volwassenen en welke interventies zijn er mogelijk om deze kennis te benutten? Waarom betrekken wij als hulpverleners de vaders van onze cliënten zo zelden bij onze behandelingen of beter gezegd blijven betrekken bij onze forensische behandelingen?
  Onze vaardigheden sluiten vaak niet goed aan bij de coping stijl en behoeften van onze vaders. De moeilijkere vaders nemen snel de regie in de kamer, overcompenseren hun schaamte/kwetsbaarheid en zorgen ervoor dat de hulpverlener ontmoedigd wordt om de patronen bij vader en die in het gezin te bespreken. De hulpverlener blijft vaak op inhoudsniveau communiceren, terwijl de interactie vooral op betrekkingsniveau plaats vindt. Naast lef van de hulpverlener om al bij aanvang van de behandeling dit op betrekkingsniveau aan te gaan, moet men het ook leren door veel te doen en juist ook zeer empathisch en complimenteus zijn naar deze mannen.

  Deze bijdrage wordt vervlochten met het persoonlijke verhaal van Toon Walravens over hem en zijn vader:
  Ik zie mijn vader nog zitten, op de rand van zijn bed. Hij huilde en schreeuwde ook van woede, want mijn moeder had in alle stilte hem en de vier kinderen verlaten. Ik stond als jochie van zes jaar in de deuropening en zag de paniek, de chaos, de kwetsbaarheid van de sterke vent die ik kende. Mijn vader, mijn held. Mijn vader was meestal afstandelijk, gevoelloos, primitief, zeer dominant en grenzeloos, vooral als hij gedronken had. Maar ook: de liefste asshole die er was. Als kind, jongvolwassene en later als volwassenen haal je je veiligheid uit de mensen om je heen. Daar greep ik al vroeg mis, die was er niet. Dan pak je alles vast om maar grip te krijgen – op het bestaan, op jezelf. Het is vernietigend als je als kind vaderliefde moet missen. Er komt een overlevingsdrang boven die de rest van je leven bij je blijft. Ik ging mijn eigen wereld creëren en maakte enorme destructieve keuzes…

  Tijdens deze verdiepende sessie leer je:

  • Wat doen de moeilijke vaders, vaak met cluster B trekken, precies in de kamer?
  • Wat gebeurd er dan bij ons hulpverleners?
  • En welke elke technieken passen bij jou om het antisociale of devaluerende gedrag van de vader te verminderen en een goede werkrelatie op te bouwen?
  • Wat kunnen we leren van ervaringsverhalen?
  • Hoe geven we op basis van het ervaringsverhaal de vader een passende rol in de behandeling?

  In deze verdiepende sessie worden verschillende aspecten van schaamte op een moderne psychoanalytische manier bekeken. We bespreken het ontstaan van schaamte, de ongrijpbare pijn van schaamte, schaamte als een zelfbewuste emotie die gespiegeld en toegeëigend moet worden en schaamte als een emotie die om regulatie vraagt. De eerste drie aspecten stammen uit de eerste jaren van de kinderlijke ontwikkeling, waarin het jonge kind zijn relatie met de buitenwereld ervaart als een een-op-een relatie. Emotionele afstemming en behoeftebevrediging vinden in eerste instantie plaats binnen een “dyadische” relatie, wat in vervlogen tijden het domein van de moeder was. Om een emotie te kunnen toe-eigenen en reguleren is er een perspectief nodig van waaruit je op jezelf kunt reflecteren. Deze “triadische” blik werd traditioneel tot de rol van de vader gerekend, maar we beschouwen het nu als een psychologische verworvenheid die niet aan geslacht gebonden is. In de behandeling van onze cliënten wordt de rol en impact van de vader vaak onderbelicht. Om iemand te helpen grip te krijgen op schaamte is het vooral van belang om het te herkennen als een zelfbewuste emotie, die komt en gaat net als andere emoties, en waaruit een motief spreekt waarover je na kunt denken.

  Leerpunten voor deze sessie zijn:

  • Een beter begrip van wat schaamte zo pijnlijk maakt
  • Oog krijgen voor de centrale rol van schaamte in psychisch lijden (terwijl het zelden als aanmeldingsklacht genoemd wordt)
  • Enkele handvatten voor de professionele omgang met schaamte-gerelateerde problemen

  Je leert jezelf pas kennen
  Als je weet van waar je komt
  Stef Bos

  Welk effect heeft je vaderfactor voor jouw rol als leider of (bege)leider? Hoe herken en erken je je eigen vaderfactor en wat kun je er vervolgens mee? Hoe versterk je je (bege)leiderschap als je de vaderfactor positief kunt inzetten? En hoe zet je de kennis in als begeleider voor je cliënten of je medewerkers?

  In deze sessie gaan we ervaringsgericht aan het werk door onze eigen vaderfactor te verkennen. Dat doen we aan de hand van een aantal inspirerende en krachtige oefeningen die daarna ook in de eigen praktijk kunnen worden gebruikt.
  Tijdens deze verdiepende sessie leer je:

  • Inzicht in de plek van de vader en vaderfiguren als secure base bij het opgroeien
  • Vertaling van dit inzicht naar enkele vragen rond de eigen ontwikkeling als man en vrouw
  • Praktische vragen voor het werken met cliënten in het werken met het vaderthema
  Over de spreker
  Jakob van Wielink helpt mensen te leven vanuit hun diepste roeping. Jakob is een internationale rouwcounselor, opleider, auteur en executive coach. Hij is partner in De School voor Transitie. Daarnaast is hij verbonden aan het (Advanced) High Performance Leadership van IMD Business School in Zwitserland en Singapore en als staflid verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition in de Verenigde Staten. Jakob schreef het voorwoord bij de Nederlandse vertaling van de Vaderfactor.

  De RINO Groep organiseert dit congres in samenwerking met De School voor Transitie en Circle Publishing.

  Circle publishing
  De School voor Transitie
  Boek De Vaderfactor

  Overnachting

  Wil je een overnachting boeken? Bij de congreslocatie Figi in Zeist kun je een kamer reserveren op basis van beschikbaarheid. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Stuur een mail naar hotelgroups@figi.nl onder vermelding van datum, naam en naam van congres van de RINO Groep. Het speciale tarief bij éénpersoonsgebruik is € 79 per nacht inclusief ontbijt exclusief stadsbelasting. Bij tweepersoonsgebruik € 89 per nacht inclusief ontbijt exclusief stadsbelasting. Als via andere wegen een reservering gemaakt wordt, is deze prijs niet geldig.
   

  Maatregelen

  Dit congres kan ook onder de nieuw aangekondigde maatregelen op de persconferentie van 18 september doorgang vinden in Figi. Figi voldoet aan de maatregelen van de gemeente Zeist, veiligheidsregio Utrecht, RIVM en overheid. Daarnaast zien zij extra toe op de naleving hiervan.

  Naast de algemene hygiënemaatregelen wordt er bij Figi volgens diverse protocollen gewerkt. Zo gelden er looproutes en plattegronden, waarbij conform de richtlijnen 1,5 meter afstand gehouden wordt in de verschillende ruimtes. Het aantal deelnemers is beperkt. Figi zorgt dat iedereen bij elk onderdeel een zitplaats heeft. De catering is aangepast aan de richtlijnen. Figi maakt voor het binnenklimaat gebruik van een luchtbehandelingssysteem van Holland Heating. Per ruimte wordt er verse buitenlucht ingeblazen en lucht afgezogen, de lucht wordt in Figi niet ‘hergebruikt’. Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid zodat je indien gewenst met eigen vervoer kunt komen. Ook doen we vooraf een verplichte gezondheidscheck met elke deelnemer. Meer informatie vind je op de website van Figi


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  1 maandag, 9.00 - 17.30 uur

  Datum

  28 september

  Locatie

  Hotel Figi, Zeist
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • POH-GGZ
  • Psychotraumatherapeut
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management
  Counselors, coaches, trainers, begeleiders, rouwbegeleiders en psychodiagnotisch werkenden (PDW) behoren ook tot de doelgroep.
  Ook andere geïnteresseerden en doelgroepen als jeugdartsen zijn welkom op het congres, zij behoren echter niet de primaire doelgroep.


  Over Dr. Stephan B. Poulter
  Dr. Stephan B. Poulter, PhD is een geregistreerd klinisch psycholoog met een eigen praktijk in  Los Angeles, Californië. Dr. Poulter heeft ervaring met een veelheid aan psychologische vragen en levensthema's in een aantal rollen (onder andere als voormalig politieman en als theoloog) waarbij hij honderden families, kinderen en individuele cliënten heeft begeleid. Hij specialiseert zich in de effecten van hechtingsbewegingen en hechtingsproblemen (zoals schaamte) op persoonlijke en professionele ontwikkeling en op (familie)systemen. Vanuit zijn nieuwsgierigheid naar en ervaring met deze thematiek schreef hij meerdere boeken. Naast psycholoog en schrijver is hij spreker op lezingen en seminars. Een aantal van zijn titels zijn: The Father Factor, The Mother Factor, The Shame Factor, The Art of Succesful Failure, Your Ex Factor, Fathering Your Son.

 • Sprekers
  dr. Daniël Helderman

  Spreker: dr. Daniël Helderman

  Daniël Helderman is klinisch psycholoog (niet praktiserend), psychotherapeut en kandidaat in de psychoanalyse. Hij heeft als psycholoog gewerkt bij de Koninklijke Landmacht, verschillende afdelingen van Altrecht, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in eigen praktijk. Momenteel geeft hij les bij RINO Amsterdam en Utrecht, verzorgt supervisie en legt de laatste hand aan zijn eerste boek over emotie, regulatie en persoonlijkheidsorganisatie.

  Lees meer
  drs. Erik Jongman

  Spreker: drs. Erik Jongman

  Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij Spirit Jeugdhulp en De Waag – polikliniek Kindermishandeling van de Forensisch zorgspecialisten. Daarnaast is hij hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep.Lees meer
  drs. Steven Pont

  Spreker: drs. Steven Pont

   

  Drs. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken over verschillende psychologische en pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij een eigen column in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu. Steven Pont is initiatiefnemer van Nul18. In gesprekken met docenten, (con)rectoren en bestuurders ontdekte hij dat er een sterke en groeiende behoefte is aan structurele aandacht voor het pedagogische klimaat binnen het onderwijs.

   

  Lees meer
  dr. Stephan B. Poulter

  Spreker: dr. Stephan B. Poulter

  Dr. Stephan B. Poulter, PhD is een geregistreerd klinisch psycholoog met een eigen praktijk in  Los Angeles, Californië. Dr. Poulter heeft ervaring met een veelheid aan psychologische vragen en levensthema's in een aantal rollen (onder andere als voormalig politieman en als theoloog) waarbij hij honderden families, kinderen en individuele cliënten heeft begeleid. Hij specialiseert zich in de effecten van hechtingsbewegingen en hechtingsproblemen (zoals schaamte) op persoonlijke en professionele ontwikkeling en op (familie)systemen. Vanuit zijn nieuwsgierigheid naar en ervaring met deze thematiek schreef hij meerdere boeken. Naast psycholoog en schrijver is hij spreker op lezingen en seminars. Een aantal van zijn titels zijn: The Father Factor, The Mother Factor, The Shame Factor, The Art of Succesful Failure, Your Ex Factor, Fathering Your Son.

  Lees meer
  Toon Walravens

  Spreker: Toon Walravens

  Toon Walravens is Ambassadeur van GroeiRijk GGzE bij GGz Eindhoven. Daarnaast heeft hij vanuit zijn bedrijf Walravens Zorgadvies een adviseursfunctie op het gebied van ervaringsdeskundigheid en rehabilitatie. Hij werkt nauw samen met justitiële inrichtingen, forensische zorg, maatschappelijke opvang en de ggz. In 2013 heeft hij de internationale 'Redemption & Justice Award' in Leicestershire in Engeland in ontvangst genomen. Deze award komt van No Offence, een internationale netwerkorganisatie die zich bezighield met uitwisseling van kennis, meningen en verschillen perspectieven op het gebied van justitie/forensische zorg. Toon werd voorgedragen voor zijn bijdrage aan herstelondersteunende zorg in Forensische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven en voor zijn inzet om mensen te ondersteunen die in een reclasseringssituatie zitten.Lees meer
  Jakob van Wielink

  Spreker: Jakob van Wielink

  Jakob van Wielink helpt mensen te leven vanuit hun diepste roeping. Jakob is een internationale rouwcounselor, opleider, auteur en executive coach. Hij is partner in De School voor Transitie. Daarnaast is hij verbonden aan het (Advanced) High Performance Leadership van IMD Business School in Zwitserland en Singapore en als staflid verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition in de Verenigde Staten. Jakob schreef het voorwoord bij de Nederlandse vertaling van de Vaderfactor.Lees meer
 • Reviews
  Reviews