Toon Walravens

Toon Walravens
Toon Walravens is Ambassadeur van GroeiRijk GGzE bij GGz Eindhoven. Daarnaast heeft hij vanuit zijn bedrijf Walravens Zorgadvies een adviseursfunctie op het gebied van ervaringsdeskundigheid en rehabilitatie. Hij werkt nauw samen met justitiële inrichtingen, forensische zorg, maatschappelijke opvang en de ggz. In 2013 heeft hij de internationale 'Redemption & Justice Award' in Leicestershire in Engeland in ontvangst genomen. Deze award komt van No Offence, een internationale netwerkorganisatie die zich bezighield met uitwisseling van kennis, meningen en verschillen perspectieven op het gebied van justitie/forensische zorg. Toon werd voorgedragen voor zijn bijdrage aan herstelondersteunende zorg in Forensische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven en voor zijn inzet om mensen te ondersteunen die in een reclasseringssituatie zitten.