Modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie (GT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is toonaangevend in de ggz van vandaag. Tijdens deze opleiding leer je niet alleen werken volgens de richtlijnen, maar ook op basis van een individuele casusconceptualisatie. Nadat je een van de basiscursussen gevolgd hebt, maak je je keuze uit de diverse vervolgcursussen. Met deze opleiding leg je het fundament voor je registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering. Cognitieve gedragstherapie heeft een prominente plaats gekregen in de ‘Richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten’ zoals de behandeling van angststoornissen, depressies, eetstoornissen en alcoholverslaving. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van gedragstherapie werkt de RINO Groep nauw samen met de VGCt.

In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online en individuele zelfstudie en samen leren.

Schema opleiding cognitieve gedragstherapie

Doelgroep

De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen  de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie.

Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Als dit niet het geval is, dan dien je in ieder geval te werken met cliënten met psychische problemen. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep.

Inhoud

De opleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit een basiscursus van 100 uur en vervolgcursussen van in totaal 100 uur.

Basiscursus (100 uur)
De RINO Groep biedt een 100-urige basiscursus aan voor degenen die bij aanvang weten deze in zijn geheel te willen volgen. Daarnaast bieden wij een 30-uurs inleiding aan voor professionals die theoretische kennis van de gedragstherapie willen opdoen. Daarna kun je deelnemen aan de verdieping van 70 uur, die ook openstaat voor deelnemers die bijvoorbeeld 30 uur door de VGCt geaccrediteerd onderwijs hebben gevolgd in de GZ-opleiding. Wanneer je de inleidende cursus (30 uur) en de verdiepingscursus (70 uur) beide bij de RINO Groep volgt krijg je € 250 korting.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw dagelijkse praktijk bieden wij de basiscursus gedifferentieerd aan. Er is een variant met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen en een variant met speciale aandacht voor volwassenen en ouderen. Dit onderscheid komt met name tot uitdrukking in de casuïstiek en literatuur.

Wanneer je de basiscursus (100 uur) hebt afgerond en minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding.

Vervolgcursussen (100 uur)
Na afronding van de basiscursus dien je in totaal 100 uur aan vervolgcursussen te volgen.
Wanneer je de basiscursus (totaal 100 uur) en vervolgcursussen (totaal 100 uur) hebt afgerond, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt, wanneer je tevens:

  • minimaal 25-50 sessies leertherapie hebt gevolgd
  • minimaal 75-100 sessies supervisie hebt gevolgd
  • 200 uur gesuperviseerde cliëntcontacten hebt uitgevoerd
  • aan de N=1 studie hebt voldaan
  • minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten

Certificaat

Basis

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen, toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Klassikaal:68 uur
Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur)

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit inleidende deel van de basiscursus ga je praktisch aan de slag met elementen uit het gedragstherapeutisch proces en oefen je het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Klassikaal:16 uur
Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur)

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen.

Klassikaal:52 uur
Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Klassikaal:72 uur
Geaccrediteerd

Vervolg

Nieuw

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen (25 uur)

Hoe kun je cognitieve gedragstherapie (CGT) succesvol inzetten bij de behandeling van paren met relatieproblemen? We besteden in deze nieuwe cursus onder meer aandacht aan de diverse vormen van cognitieve gedragstherapie en de voornaamste CGT-technieken die je kunt toepassen, onderliggende theoretische uitgangspunten en de implicaties voor relatietherapie. Met speciale aandacht voor het thema vreemdgaan.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 uur)

Hoe kun je cognitieve gedragstherapie succesvol inzetten bij de behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking? In deze cursus leer je hoe je het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Je krijgt meer zicht op cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

Geaccrediteerd
Nieuw

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij seksuele problemen (25 uur)

In deze cursus leer je de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden die je kunt inzetten bij de behandeling van seksuele problemen en stoornissen. Je bent in staat om samen met de patiënt(en) een behandelplan op te stellen en uit te voeren. We besteden aandacht aan een aantal veel voorkomende seksuele problemen of stoornissen en de behandeling daarvan, en oefenen met casuïstiek.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: trauma, rouw en verwerkingstechnieken (50 uur)

Hoe behandel je trauma en rouwproblematiek met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In deze cursus leer je verschillende soorten trauma diagnosticeren en er een behandelplan voor maken. Je oefent met het uitvoeren van traumabehandelingen en interventies bij gecompliceerde rouw.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: de therapeutische relatie bij persoonlijkheidsproblematiek (in wording) (50 uur)

Deze cursus biedt een casusconceptualisatie (traumadeel, overlevingsdeel en gezond deel) om de therapeutische relatie te faseren en elk moment vorm te geven. Op basis van de eigen leerdoelen die uit de entreevideo zijn gekomen, leer je interventies aan om respectievelijk het gezonde deel te versterken, overlevingsdelen te herkennen en los te laten, en traumadelen te integreren. Dit zijn onder meer interventies uit de gedragstherapie, schematherapie en lichaamsgerichte psychotherapie.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus systemische gedragstherapie (50 uur)

Hoe gebruik je cognitief gedragstherapeutische (CGT) interventies in het werken met systemen? In deze vervolgcursus leer je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen op posities, rollen en interacties binnen gezinnen en paren. Je krijgt meer zicht op hoe je jezelf verhoudt tot systemen en ontwikkelt vaardigheden om er veranderingen in tot stand te brengen.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Enthousiast geworden? Schrijf je in op één of meerdere onderdelen van deze leerroute.

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl