Suïcidepreventietraining gatekeeper  (B2496)

€ 235

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 31 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training is geschikt voor iedereen die veel contact met mensen heeft, denk aan onderwijs, sociaal-economisch domein, zorg, etc. Je kunt je los inschrijven of een incompany training aanvragen. We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 
 • Inhoud

  Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

  De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden
  De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Lees hier een samenvatting van het onderzoek en het complete artikel113 geeft ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.

  Bekijk ook de incompany Suïcidepreventietraining gatekeeper

  Ben jij een ggz-professional en werk je o.a. met een verdiepingsplan? Bekijk de Suïcidepreventietraining ggz

  Wat leer je?

  • Je leert om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • Je doet ervaring op met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • Je bent in staat om verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • Je ontwikkelt vaardigheden in hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
 • Datum

  Datum

  Do. 5 december 2024 van 9.00 - 13.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 4 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  • POH-GGZ - Kwaliteitsregister POH-GGZ4 uur
  • Registerplein - Registratie Sociaal Professionals4,5 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Cliëntenvertrouwenspersonen WZD, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GHO, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, 4,5 punten deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Kinderwerkers/Jongerenwerkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
  • SKJ hbo - Herreg. Jeugdzorgwerker/Jeugd- en gezinsprofessionals5 punten Formeel leren - cursus
  • V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden4 uur GGZ, 4 uur justitiële verpleegkunde, 4 uur SPV

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  • Hulpverleners (algemeen)
  Landelijk zijn inmiddels meer dan elfduizend mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, bedrijfsartsen, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, conducteurs, etc.

 • Docenten
  Max de Boer

  Max de Boer

  Max de Boer is ooit begonnen in de marketing en daarna de sportwereld. Hierna heeft hij nog een laatste switch gemaakt naar de pedagogische kant en hulpverlening. Inmiddels werkt hij al bijna 7 jaar voor de Kindertelefoon in verschillende rollen en heeft hij ook bij de hulplijn van 113 zelfmoordpreventie gewerkt. Hij hoopt met zowel mijn professionele als persoonlijke ervaring ons van dienst te kunnen zijn in zijn trainigen voor 113!
  Lees meer
  Elzeline Strijker

  Elzeline Strijker

  Elzeline Strijker (1971) is werkzaam bij De Hoop GGZ als GZ-psycholoog en regiebehandelaar. Ze behandelt jongeren en werkt samen met ouders, scholen en het sociale systeem van de jongeren om hen weer op de rit te krijgen. Elzeline is trainer geworden (2015) bij 113 omdat ze vaak geconfronteerd wordt met jongeren, waarbij suïcide in gedachten, plannen en pogingen een rol speelt. Ze wil zich inspannen het aantal suïcides onder jongeren in Nederland terug te dringen. Elke suïcide onder jongeren maakt dit preventieve werk bij 113 des te meer noodzakelijk.
  Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews