Elzeline Strijker

Elzeline Strijker
Elzeline Strijker (1971) is werkzaam bij De Hoop GGZ als GZ-psycholoog en regiebehandelaar. Ze behandelt jongeren en werkt samen met ouders, scholen en het sociale systeem van de jongeren om hen weer op de rit te krijgen. Elzeline is trainer geworden (2015) bij 113 omdat ze vaak geconfronteerd wordt met jongeren, waarbij suïcide in gedachten, plannen en pogingen een rol speelt. Ze wil zich inspannen het aantal suïcides onder jongeren in Nederland terug te dringen. Elke suïcide onder jongeren maakt dit preventieve werk bij 113 des te meer noodzakelijk.