Belichaamde professionaliteit  (A2503)

Met behulp van lichamelijke signalen sneller en effectiever werken

€ 895

Inschrijven

Mogelijk t/m 10 april 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
We ervaren onze omgeving via ons lichaam en de zintuigen. Cognitie en protocollen hebben in het dagelijks werk vaak de overhand. In deze cursus sla je de brug tussen vakkennis en wetenschap, en de (impliciete) kennis in het lijf van hulpverlener en cliënt. Door lichaamsgericht te werken leer je tot de kern van de zaak te komen en effectiever te werken. Lichaam, emotie en cognitie werken samen, net als in het driedelig brein. Er is aandacht voor de impact van trauma en geweld, en tacit knowledge.
 
 • Inhoud

  In lichamelijke houdingen en expressie, van zowel de cliënten als onszelf, is een schat aan kennis opgeslagen. Deze kennis is meestal onbewust, maar we kunnen ermee leren werken. Hoe je dat doet leer je tijdens deze cursus. De cursus richt zich op het lichaam in interactie bij en na (gewelds)trauma en de relatie tussen de professional en cliënt.

  Sietske Dijkstra helpt je diepgaand te leren, vanuit het hele lichaam. Hierdoor heeft hulp meer effect bij complexe problemen en ontstaat er meer presentie, voldoening en resultaat in het werken met mensen. Tijdens de cursus werk je met eigen casuïstiek.

  Er wordt aandacht besteed aan:

  • de waarneming van het lichaam in interactie in traumabehandeling (Van der Kolk, Ogden en Fischer, Van Duin, Nicolai, Perry, Dijkstra) 
  • de werking van het lichaam en lichaamswijsheid (Van Laar, Sule, Meijer) 
  • de stand van zaken rond geweld in relaties  (Steketee et al, Movisie, Felitti, Dijkstra) 
  • tacit knowing, verfijnde ervaringskennis en de reflectie daarop als een schatkamer in het donker met potentie voor transformatie en collectief leren (Dijkstra)
  • inbedding en belichaming (Van der Laan, Wilson en Golonka, Van Buren-Molenaar)

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de actuele stand van zaken rondom geweld in relaties.
  • Je leert over de impact van trauma en geweld op het lichaam van cliënten.
  • Je bent in staat om je onderbuikgevoel met meer zeggingskracht om te zetten in woorden en handelen.
  • Je leert lichaamssignalen beter te benoemen, bespreken en toetsen bij collega’s en cliënten. Dit helpt je om situaties te verhelderen en concretiseren.
  • Je ontwikkelt vaardigheden met de ervaringsgerichte werkvorm De PLOOI en diverse behandeltechnieken bij kinderen (Perry) en volwassenen (act of triumph, EFT, Yielding).
  • Je doet inzicht op over en hebt beter begrip van de waarde van tacit knowing als versterking van belichaamde professionaliteit.
  • Je doet ervaring op met (belichaamde) presentie in het werk en zult creatiever en op maat werken. Dit leidt tot diepere (cliënt)gesprekken met meer impact.

  Werkwijze

  Voorafgaand aan elke bijeenkomst geldt een studiebelasting van ca. zes uur. Daarnaast maak je een persoonlijk leer- en reflectieproces door. Het kan helpen om de cursus te volgen met iemand die je kent of tussendoor af te stemmen met een medecursist.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Op de laatste dag presenteer je kort een belichamingskwestie uit je eigen praktijk. In de week na de laatste lesdag lever je een schriftelijke reflectie in.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Do. 15 mei 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 22 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Do. 5 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • POH-GGZ
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
  dr. Sietske Dijkstra

  dr. Sietske Dijkstra

  Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie 'Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd'. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was bijna 8 jaar lector 'Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten' bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals.Lees meer
 • Literatuur
  De kracht van ervaring
  Over geweldspatronen, tacit knowing en thuis Elikser, 2024
  ISBN: 978 94 6365 617 7
  Prijs: € 29,50
 • Reviews