Suïcidepreventietraining ggz  (D2484)

Speciaal voor ggz-professionals

€ 375

Inschrijven

Mogelijk t/m 11 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als ggz-professional kun je mensen ontmoeten die mogelijk suïcidale gedachten hebben. Deze suïcidepreventietraining ggz is een vaardigheidstraining en ondersteunt zorgprofessionals in de ggz zo goed als mogelijk om te gaan met suïcidaal gedrag van hun cliënten. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 
 • Inhoud

  Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle ggz-professionals die met cliënten werken en een veiligheidsplan opstellen. Dit kunnen bijvoorbeeld basis- of Gz-psychologen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, POH-ers, sociotherapeuten, casemanagers, spv-ers en ggz-verpleegkundigen zijn. Voor de specialisten met behandelverantwoordelijkheid is het belangrijk te weten dat de behandeling van suïcidaliteit geen onderdeel vormt van de training. Voor verdere toelichting, lees ook onder het kopje Doelgroep. 
   

  Het doel van de training is om ggz-professionals toe te rusten om veiligheid, begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden als zij in aanraking komen met suïcidaliteit om zo ook de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.

  In de training leer je:
  • Door oefening en interactie goed contact te maken en zonder schroom suïcidaliteit te bespreken met je cliënt
  • Samen aanknopingspunten te zoeken om de veiligheid te vergroten
  • Een veiligheidsplan op te stellen en continuïteit van zorg te waarborgen
  • Op een positieve en doortastende manier in gesprek te gaan over de noodzaak om samen te werken met naasten
  Ook word je door deze training bewust gemaakt van je eigen spanning, houding en reflexen tijdens een gesprek over suïcidaliteit. 

  Binnen de ggz is veel vraag naar training op het gebied van suïcidepreventie. Zorgprofessionals willen zo goed mogelijk toegerust zijn in het omgaan met suïcidaal gedrag van hun cliënten. Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie de Suïcidepreventietraining ggz ontwikkeld. De training is tot stand gekomen op basis van de vraag en input van zorgprofessionals, de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, het handboek ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren’ en het didactisch trainingsmodel van Karin de Galan.
   
  Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:
  • Onderdeel 1: Redenen van wanhoop: contact maken en behouden
  • Onderdeel 2: Met plezier je werk blijven doen: professionele nabijheid en zelfzorg
  • Onderdeel 3: Redenen om te leven en samenwerken met naasten
  • Onderdeel 4: Vergroten van de veiligheid: gebruik van een veiligheidsplan
  Elk onderdeel volgt dezelfde opbouw:
  • Pijn en vertrouwen: wat zijn lastige situaties? Waar zit de ‘pijn’? Ervaren dat je hier invloed op kan hebben
  • Uitleg theorie
  • Checklist: het medicijn voor de lastige situatie/pijn, een praktisch recept
  • Oefenen checklist ahv eigen ingebrachte casus
  De training duurt een dag en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Uitgangspunt is dat de kennis direct toepasbaar is in de praktijk. De nadruk ligt op het leren aan de hand van praktijkcasussen en oefeningen voor het trainen van basisvaardigheden in contact maken, zelfzorg voor medewerkers, het samenwerken met naasten en het gebruik van een veiligheidsplan. Tijdens de bijeenkomst wisselen de deelnemers theorie, oefening en feedback af. Er is veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen om de betrokkenheid van- en uitwisseling tussen deelnemers te vergroten. Er is aandacht voor leren op de gewenste competenties en attitudes van de deelnemers. Binnen een aantal onderdelen kunnen deelnemers kiezen welke vaardigheden de meeste prioriteit hebben. Zo sluit de training zo goed mogelijk aan op de aanwezige competenties en is er veel ruimte voor eigen leerwensen.

  We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. De training is de vervanging van de verouderde Pitstop training die tot drie jaar geleden door 113 werd aangeboden. Mocht je die training gedaan hebben ben je ook van harte welkom om deze nieuwe training met de laatste wetenschappelijke inzichten te volgen. 113 geeft zelf ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.


   

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datum
  Vr. 15 november 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Hulpverleners (algemeen)
  Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle ggz-professionals die met clienten werken en een veiligheidsplan op stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld basis- of Gz-psychologen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, POH-ers, sociotherapeuten, casemanagers, spv-ers en ggz verpleegkundigen zijn. Ook andere zorg-professionals als huisartsen zijn van harte welkom. Als je de verouderde Pitstop training gevolgd hebt is deze vernieuwde training een belangrijke verrijking. 

  Voor de specialisten met behandelverantwoordelijkheid is het belangrijk te weten dat de behandeling van suïcidaliteit geen onderdeel vormt van de training.

  Ben je zorgprofessional, wil je meer leren over het omgaan met suïcide maar ben je niet verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan dan is de Suïcidepreventietraining gatekeeper wellicht iets voor jou.

 • Docenten
  Lucy Faas MSc

  Lucy Faas MSc

  Lucy Faas (1993) is sinds 2017 werkzaam als psycholoog bij een GZ-instelling waarbij ze werkt met clienten met (vroegkinderlijke) trauma’s, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen. Tevens werkt Lucy regematig met clienten die zich suicidaal uiten of een poging hebben gedaan.
  Sinds 2015 is Lucy begonnen als trainer voor het inwerken van nieuwe stagiaires en vrijwilligers van 113. Hierna is ze binnen 113 werkzaam geweest als psycholoog en begon ze in 2017 als trainer voor de suïcidepreventietraining gatekeeper.
  Lees meer
  Valentijn Jansen

  Valentijn Jansen

 • Literatuur
 • Reviews