Suïcidepreventietraining gatekeeper  (B2493)

In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training is geschikt voor iedereen die veel contact met mensen heeft, denk aan onderwijs, sociaal-economisch domein, zorg, etc. Je kunt je los inschrijven of een incompany training aanvragen. We verzorgen de training in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
 
 • Inhoud

  Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

  De training is een gespreksvaardighedentraining van een dagdeel (4 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen:

  1. Bespreking van ervaringen met en de voorkennis over zelfmoord
  2. Het oefenen van gespreksvaardigheden
  3. Interactieve kennisoverdracht over suïcidaliteit
  4. Bespreking van verwijsmogelijkheden
  De training heeft zijn succes te danken aan deze vaste opzet. De theorie en oefeningen worden zodanig gebracht dat ze aansluiten bij herkenbare situaties uit je eigen praktijk. Recent onderzoek toont aan dat de gatekeepertraining effectief is. Lees hier een samenvatting van het onderzoek en het complete artikel113 geeft ook voorlichting over suïcidepreventie. Lees meer hierover op hun website.

  Bekijk ook de incompany Suïcidepreventietraining gatekeeper

  Ben jij een ggz-professional en werk je o.a. met een verdiepingsplan? Bekijk de Suïcidepreventietraining ggz

  Wat leer je?

  • Je leert om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • Je doet ervaring op met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • Je bent in staat om verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • Je ontwikkelt vaardigheden in hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 
  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  1 donderdag van 9.00-13.00 uur

  Datum

  12 september 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie
  • POH-GGZ - Kwaliteitsregister POH-GGZ4 uur
  • Registerplein - Registratie Sociaal Professionals4,5 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Cliëntenvertrouwenspersonen WZD, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering GHO, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, 4,5 punten deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen, 4,5 punten deskundigheidsbevordering sociaal werkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering Kinderwerkers/Jongerenwerkers, 4,5 punten deskundigheidsbevordering vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
  • SKJ hbo - Herreg. Jeugdzorgwerker/Jeugd- en gezinsprofessionals5 punten Formeel leren - cursus
  • V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden4 uur GGZ, 4 uur justitiële verpleegkunde, 4 uur SPV

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  • Hulpverleners (algemeen)
  Landelijk zijn inmiddels meer dan 11.000 mensen getraind als gatekeeper. Denk hierbij aan docenten, studieadviseurs, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers in de zorg, bedrijfsartsen, politie, brandweer, schuldhulpverleners, bewindvoerders, echtscheidingsadvocaten, dominees, baliemedewerkers, conducteurs, etc.

  Deze training is geschikt voor iedereen die veel contact met mensen heeft, zoals de zorg, het onderwijs, het sociaal-economisch domein, de vervoersector, gemeenten etc.

 • Docenten
  Carlijn ten Bos

  Carlijn ten Bos

  Carlijn ten Bos is een enthousiaste freelance trainer met een flinke dosis ervaring in de jeugdzorg. Na jarenlang met passie te hebben gewerkt binnen dit werkveld, heeft ze enkele jaren geleden haar eigen trainingsbureau opgericht. Hier richt zij zich voornamelijk op het geven van trainingen over het omgaan met en voorkomen van agressie.
  De missie en visie van 113 zijn iets waar zij volledig achter staat en waar zij met trots trainingen wil geven.
  Lees meer
  Judith Krukkert

  Judith Krukkert

  Judith Krukkert verzorgt als trainer en coach diverse programma’s gericht op gedrag, leiderschap en vitaliteit binnen organisaties. Communicatie is haar specialisme en haar passie is om mensen te verbinden. Ze is er van overtuigd dat de kern in elk contact gaat om begrijpen en begrepen te worden. Naast haar professionaliteit is zij vanuit haar persoonlijke ervaring als nabestaande na zelfdoding gedreven om het taboe rond suïcide te doorbreken. Suicidepreventie gaat ons allemaal aan. Door het goede gesprek te voeren kunnen we samen het verschil maken. 
  Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  Reviews