Alert op adoptie in diagnostiek en behandeling van volwassenen  (B2559)

Aandacht voor afstand en adoptie in diagnostiek en hulpverlening

€ 320

Inschrijven

Mogelijk t/m 13 maart 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Uit onderzoek weten we dat er in adoptiegezinnen, vaker dan in biologische gezinnen, een beroep wordt gedaan op zorg, zowel door ouders als kinderen. Hoe neem je de impact van adoptie op de hulpvraag goed mee in je diagnostiek en behandeling? Je krijgt praktische handvatten om adoptiespecifieke thema’s aan bod te laten komen en de impact van afstand en adoptie in te schatten in relatie tot de hulpvraag van je client.
 
 • Inhoud

  Naar schatting zijn er nu in totaal 8.000-10.000 geadopteerde minderjarigen in Nederland. Ruim 90% van hen had bij aankomst ‘special needs': speciale opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
   
  Adoptie duurt een leven lang. Naast de in de DSM-5 TR te classificeren klachten en problemen, is er een scala van thema’s die extra of anders impact hebben op het leven van geadopteerde jeugdigen en hun gezinsleden. Denk bijvoorbeeld aan ergens echt bij mogen horen, gehechtheid en intimiteit, verlies, afwijzing, schuld en schaamte, rouw, controle identiteit, cultuur en discriminatie. In deze cursusdag bespreken we casuïstiek en mogelijkheden om de zwaarte en de impact van adoptie in relatie tot de klachten en hulpvraag in te schatten. 
   
  Programma-opbouw

  • Afstand en adoptie van 1956 (de eerste adoptiewet) tot heden
  • Wat weten we uit (grootschalig) psychologisch, antropologisch, juridisch en sociologisch onderzoek en ervaringen van geadopteerden m.b.t levensloop en hulpvragen van geadopteerden en hun gezinsleden
  • Welke thema’s zijn in relatie tot afstand en adoptie belangrijk en hoe beoordeel je deze in relatie tot bekende DSM-5TR classificaties.
  • Welke diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt, hoe maak je een casusconceptualisatie en hoe kies je interventies.

  Wat leer je?

  Kennis

  • Kennis van de impact en gevolgen van afstand- en adoptie gerelateerde  op ontwikkeling, opvoeding en relaties met zowel de dagelijkse opvoeders als de oorspronkelijke gezinsleden
  • Elementen uit het klachtenpatroon van cliënten relateren aan afstand, adoptie en afstammingsvragen
  • Inhoud, evidence en practice base van beschikbare diagnostische instrumenten en interventies die adoptie sensitief ingezet kunnen worden
  • Kennis van indicaties en contra-indicaties met betrekking tot zowel diagnostiek als interventies in relatie tot afstand en adoptie
  Vaardigheden
  • Patronen in de ontwikkeling van de geadopteerde in kaart brengen aan de hand van observaties, anamnese en gerichte op de theorie gestoelde vragen
  • Een adoptie-alerte casusconceptualisatie kunnen maken en passende interventies kunnen plannen
   
  Attitude
  • Een adoptie-alerte attitude meenemen in de behandelpraktijk en in samenwerkingen

  Werkwijze

  In de kennisoverdracht worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Daarbij wordt casuïstiek ter illustratie ingezet en ondersteund met beeldmateriaal en korte oefeningen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Binnen twee weken na de training lever je een korte reflectie aan waarin je verwerkt hoe je het geleerde toepast in de praktijk.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datum

  Datum

  Donderdag 17 april 2025 van 9:30 - 16:30 uur

  (Omvang 6 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Ook psychiaters en artsen zijn van harte welkom om deel te nemen.

 • Docenten
  dr. Anneke Vinke

  dr. Anneke Vinke

  Dr. Anneke JG Vinke is BIG geregistreerd als GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist. Zij werkt sinds 1992 in het veld van interlandelijke adoptie promoveerde op een proefschrift over de beoordeling van aspirant adoptie ouders. Naast haar onderzoek, specialiseerde zich in het klinisch en diagnostisch werken met geadopteerden en hun gezinsleden. Vanaf 2006 werkt zij vanuit haar eigen praktijk in Bilthoven nagenoeg uitsluitend met geadopteerden van alle leeftijden. Voorts is zij als gastmedewerker verbonden aan de Master forensische pedagogiek en gezinshulpverlening van de Universiteit Leiden en lid van de redactieraad van het internationale peer reviewed tijdschrift Adoption Quarterly. Zij verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en bijscholingen met name op het gebied van diagnostiek en behandeling bij adoptie, pleegzorg, trauma en gehechtheid.Lees meer
 • Literatuur
  • Brodzinsky, B. & Palacios, J. (2023). The Adopted Child. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781009339216. (e-book)
 • Reviews