Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Diagnostiek en behandeling van stoornissen in sociale cognitie  (B2275)

Begrijpen en beïnvloeden van sociale gedragsproblemen bij volwassenen en ouderen

Bij sommige neurologische en psychiatrische aandoeningen komen sociale gedragsproblemen voor die samenhangen met stoornissen in sociale cognitie. Het is daarom belangrijk om het construct van sociale cognitie mee te nemen in de gepersonaliseerde diagnostiek en het klinisch redeneren. Tijdens deze dag delen drie experts op dit gebied, prof. dr. Joke Spikman, dr. Esther van den Berg en dr. Barbara Montagne, hun kennis over het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in sociale cognitie.
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 7 april 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Dr. Esther van den Bergdr. Barbara Montagneprof. dr. Joke Spikman
 • Docenten

 • Kosten: € 385
 • Cursuscode: B2275

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Gedragstherapeut, Psychiater, Arts en Verpleegkundig specialist

(Post)academisch werkzame professionals in de ggz, ouderenzorg, revalidatiecentrum, geheugenpoli en ziekenhuis.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVvP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen komen problemen voor in sociaal gedrag, zoals verminderd inlevingsvermogen, ontremming en boosheid.  Deze problemen hebben vaak te maken met stoornissen in sociale cognitie waardoor sociale informatie niet goed wordt verwerkt. Denk aan het 'lezen' van gezichtsuitdrukkingen, inschatten wat anderen kunnen denken, voelen, bedoelen of weten, en reguleren van (sociaal) gedrag. Dit leidt vaak tot  conflicten  of relatieproblemen.
 
Soms kloppen patiënten en hun naasten bij professionals aan omdat de communicatie niet (meer) vanzelf verloopt. Dan is dit meteen al een onderwerp in de kamer. Veel vaker komen patiënten met andere problemen binnen en krijgt het sociaal functioneren niet de aandacht die het verdient.

Deze cursus draagt bij aan het vergroten van expertise en bewustwording bij professionals om bij deze patiënten het construct van sociale cognitie mee te nemen in de gepersonaliseerde diagnostiek en het klinisch redeneren in de ouderenzorg, psychiatrie, revalidatiecentra en de zorg rondom niet-aangeboren-hersenletsel. 
 

Wat leer je?

 • Je begrijpt het construct van sociale cognitie en hebt kennis over stoornissen in sociale cognitie bij ouderen met dementie, mensen met niet aangeboren hersenletsel of andere hersenaandoeningen, en mensen met psychiatrische problematiek.
 • Je herkent deze stoornissen bij patiënten zelf, alsook de signalen van familie/omgeving in de omgang met de patiënt die kunnen duiden op verstoorde sociale cognitie.
 • Je hebt kennis van instrumentarium om sociale cognitie te onderzoeken en weet hoe je de uitkomst van een door een ervaren klinisch neuropsycholoog uitgevoerd neuropsychologisch onderzoek kunt meenemen in het diagnostisch proces en klinisch redeneren.
 • Je neemt diagnostische informatie over sociale cognitiestoornissen mee naar behandelmogelijkheden van de patiënt en begrijpt het belang van psycho-educatie voor familie/omgeving.
 • Aan de hand van intervisie en casuïstiekbespreking verlaag je je eigen drempel om sociale cognitie mee te nemen in het diagnostisch proces bij patiënten bij wie je vermoedens hebt van verstoring in sociale cognitie.

Doelgroep

(Post)academisch werkzame professionals in de ggz, ouderenzorg, revalidatiecentrum, geheugenpoli en ziekenhuis.

Inhoud

 • fundamentele kennis over wat sociale cognitie is en welke hersengebieden hiervoor van belang zijn
 • duiding van het belang van sociale cognitie als onderdeel van het diagnostisch proces/klinisch redeneren
 • bewustwording van hoe sociale cognitiestoornissen zich kunnen manifesteren in het gedrag, en hoe het systeem dit ervaart
 • overzicht van sociale cognitieproblemen bij de verschillende doelgroepen, met aandacht voor overlap en verschillen van problemen in de sociale cognitie in de neurologie en de psychiatrie (manifestatie in gedrag)
 • uitleg over de beschikbare instrumenten voor het onderzoek van aspecten van sociale cognitie
 • overzicht van de op dit moment beschikbare behandelmethoden
 • vertaling naar neurologische behandeling en/of psychiatrische behandeling
 • integratie en verbijzondering van diagnostiek en behandeling in werksetting: ouderenzorg, niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrie

Toetsen

Een week voor de cursus lever je een korte casus (max. half A-4) aan met daaraan gekoppeld een duidelijke vraag op het gebied van sociale cognitie. Deze casus/vraag komt tijdens de cursusdag aan bod. Na afloop van de cursus geven alle cursisten aan (max. half A-4) op welke manier zij in de praktijk gaan brengen wat zij in de cursus hebben geleerd.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Dr. Esther van den Bergdr. Barbara Montagneprof. dr. Joke Spikman
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2275 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl