Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren? Online seminar met Steven Pont  (C2110)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Deze tijd verloopt ook voor jongeren anders dan anders. Wat is het effect op mentale weerbaarheid? Welke rol hebben structuur en veiligheid eigenlijk en wat als deze wegvallen? Steven Pont vertelt wat nodig is van ons als professionals om dat weer te herstellen. Twee andere experts verrijken onze kennis over herstel, verlies verwerken en het bereiken van jongeren. Je krijgt praktische handvatten om hen na tegenslag te ondersteunen bij hun ontwikkeling en hun mentale weerbaarheid te stimuleren.
 
 • Inhoud

  In het kort

  Dit online seminar is speciaal voor álle professionals die werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.
   
  Meer kinderen en jongeren blijken psychische problemen te hebben sinds de coronapandemie. Nu de samenleving stap voor stap weer opstart, komen ook de verplichtingen terug, zijn we minder thuis en worden problemen meer zichtbaar voor de buitenwereld.
  In ons seminar staat het stimuleren van de mentale weerbaarheid en het omgaan met tegenslag bij jongeren centraal. Je krijgt praktische handvatten om hen na tegenslag te ondersteunen en hun mentale weerbaarheid te stimuleren. Zo komen ze terug in hun kracht zodat ze ruimte hebben om de zo nodige ontwikkeling te kunnen doormaken.
   
  Welke rol hebben structuur en veiligheid eigenlijk en wat als deze wegvallen? Steven Pont vertelt wat nodig is van ons als professionals om dat weer te herstellen. Mitchel Tiber, expert op het gebied van herstel, geeft je handvatten hoe we jongeren kunnen ondersteunen en zorgen dat ze hun eigen regie in handen hebben, weer perspectief krijgen en met deze veranderingen constructief kunnen omgaan. Evelien van der Meer leert je meer over de werking van het puberbrein, emotieregulatie en de invloed van stress. Ze gaat in op vragen als: ‘Hoe bereik je jongeren nu echt?’ en ‘Welke vragen kunnen je stellen zonder oordelen of meningen’. Ook is er aandacht voor het omgaan met verlies. We moeten jongeren helpen te ontwikkelen in het nieuwe normaal. 

  Wat kun je verwachten?

  Steven Pont vertelt je over een normale ontwikkeling van jongeren en de gevolgen van tegenslag op deze normale ontwikkeling. Wat is ontwikkelingspsychologie en wat zijn ontwikkelingstaken? Wat zijn de positieve effecten van een crisis bij dit soort taken? Wat voor soort omgeving heeft een puber of jongere nodig om aan die ontwikkelingstaken van zijn of haar tweede opvoeding (door leeftijdsgenoten) toe te komen? En hoe bekijken we dit met de zelfdeterminatietheorie, die haaks staat op de maatregelen die we hebben genomen om corona beheersbaar te maken. Wat is de benodigde communicatie om met pubers of jongeren in contact te komen en hen 'open' te maken, zodat ze delen wat er in hen leeft en ze zich kunnen blijven ontplooien?

  Jongeren hebben deze coronaperiode op verschillende manieren ervaren. Voor sommigen was het een heerlijke tijd waarin alle verplichtingen wegvielen. Anderen waren juist hun houvast kwijt. Nu de samenleving stap voor stap weer gaat opstarten, komen ook de verplichtingen terug en worden problemen meer zichtbaar. Hoe kunnen we jongeren ondersteunen en zorgen dat ze hun eigen regie in handen hebben, zelf doelen kunnen stellen, weer perspectief krijgen en met deze veranderingen constructief kunnen omgaan? Jongeren die tegenslag hebben meegemaakt, kunnen extra kwetsbaar zijn. In dit online seminar biedt Mitchell Tiber handreikingen om jongeren terug in hun kracht te brengen zodat ze ruimte hebben om de zo nodige ontwikkeling te kunnen doormaken.
   
  Er lijkt in deze tijd een toename van depressie, angststoornissen en PTSS onder jongeren te zijn. Omdat we veel thuis zijn, zijn deze nog onzichtbaar voor de buitenwereld. Met het langzaam opstarten van de samenleving worden deze problemen meer en meer zichtbaar en is de behoefte aan handvatten om deze jongeren op weg te helpen nog voelbaarder.
  Om goed met pubers en jongeren in verbinding te komen, is het belangrijk om het brein, gedrag en ontwikkelingsopgaven te kunnen duiden. Evelien van der Meer leert je meer over de werking van het puberbrein en emotieregulatie en de invloed van stress. Ze gaat in op vragen als: ‘Hoe bereik je jongeren?’ en ‘Welke vragen kunnen je stellen zonder oordelen of meningen’. Ook heeft ze aandacht voor het rouwproces. Jongeren moeten leren omgaan met het nieuwe normaal. Pas als je weet dat je iets verloren hebt, kun je leren omgaan met het verlies en kun je je verder ontwikkelen. Zowel theorie als praktijk met concrete voorbeelden en handvatten komen aan bod.

   

  Over de sprekers

  Steven Pont

  Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut, mediator, auteur en voormalig onderwijzer. Zijn interesse gaat met name uit naar kinderen in moeilijke situaties. Zo werkte hij tien jaar in behandelingstehuizen voor uit huis geplaatste pubers, maar ook in Calcutta met zwerfkinderen en in New York met z.g. 'inner city kids'. Hij werkte met zowel kinderen in de basisschoolleeftijd als in de puberteit en in de meeste gevallen ook van gescheiden ouders, waardoor de vader meestal meer uit beeld was dan de moeder. Hij schreef verschillende boeken over de ontwikkeling van kinderen en is zelf ook vader van twee zonen.
   

  Mitchell Tiber

  Mitchell Tiber is systeemtherapeut (NVRG-geregistreerd), sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en kerndocent SRH. Hij begeleidt jongeren en hun gezinnen in het omgaan met en herstellen van een psychiatrische stoornis. Mitchell is een expert in het begeleiden en behandelen van herstellen en omgaan met tegenslag bij jongeren, werkend vanuit de SRH-methodiek. Hij past de kracht van herstel dagelijks toe in zijn contacten met jongeren en gezinnen. Mitchell werkt voor REstart; een project voor (speciaal) onderwijs met als doel om langdurige thuiszittende jongeren weer naar school te krijgen. Door te werken aan verbinding van de jongere met zichzelf en de omgeving (gezin, school) en door te werken aan herstel van de jongere zelf motiveert hij hen en het gezin om weer naar te school te gaan.
   

  Evelien van der Meer

  Evelien van der Meer is orthopedagoog en Gz-psycholoog bij Trauma Centrum Nederland in Vorden. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met jongeren, zowel als sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH’er) als orthopedagoog en Gz-psycholoog binnen diverse settingen. Zo kent ze de kracht van begeleiding en van behandeling van jongeren die herstellen van tegenslag, van jongeren die zich uit verbinding voelen, van zoekende jongeren die weer op de juiste weg worden geholpen. En met jongeren die zijn vastgelopen en via behandeling en begeleiding weer zijn hersteld en de draad hebben opgepakt van school, studie, vrienden en hobby. Sinds twee jaar werkt ze met jongeren met traumaklachten en PTSS bij Trauma Centrum Nederland. Ze ervaart veel overeenkomsten tussen jongeren met traumagerelateerde klachten en de klachten waarmee jongeren door Corona(beperkingen) mee kampen.
   

   

  Wat leer je?

  Je krijgt inzicht, achtergrond en praktische handvatten om jongeren van 12-23 jaar na tegenslag te ondersteunen om (of en) hun ontwikkeling weer op gang te brengen.
  Zo leer je:

  • nog beter aan te sluiten bij jongeren met behulp van de kernhandelingen verstaan,  verbinden, verzekeren, versterken
  • welke vragen je kunt stellen aan jongeren passend bij het herstelproces.
  • kennis over de werking van het brein in ontwikkeling in de levensfase van jongeren.
  • hoe je met kennis over het rouwproces en herstelgericht werken jongeren vanuit hun kracht leert omgaan met tegenslag, bijvoorbeeld vanwege corona.
  • het belang van en manieren om bij jongeren en pubers, ook die met (milde) tegenslag, aan de slag te gaan om daarmee de nodige ontwikkeling op gang te brengen en voort te zetten.

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  1 middag van 12.15 - 17.00 uur

  Datum

  9 december 2021

  Locatie

  Online
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Klinisch psycholoog in opleiding
  • POH-GGZ
  • Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
  • Jeugdverpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Dit online seminar is voor alle professionals die werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.  Schoolpsychologen, schoolmaatschappelijk werkers, POH-GGZ,  jeugartsen, psychiaters en geïnteresseerde professionals met een andere achtergrond zijn van harte welkom.

 • Sprekers
  Evelien van der Meer

  Spreker: Evelien van der Meer

  Evelien van der Meer is orthopedagoog en Gz-psycholoog bij Trauma Centrum Nederland in Vorden. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met jongeren. Zowel als sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH’er) als orthopedagoog en Gz-psycholoog binnen diverse settingen. Ook heeft ze gewerkt met jongeren met trauma, autisme, niet aangeboren hersenletsel en de laatste 2 jaar bij Trauma Centrum Nederland met ondere andere jongeren met PTSS.Lees meer
  drs. Steven Pont

  Spreker: drs. Steven Pont

   

  Drs. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken over verschillende psychologische en pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij een eigen column in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu. Steven Pont is initiatiefnemer van Nul18. In gesprekken met docenten, (con)rectoren en bestuurders ontdekte hij dat er een sterke en groeiende behoefte is aan structurele aandacht voor het pedagogische klimaat binnen het onderwijs.

   

  Lees meer
  Mitchell Tiber

  Spreker: Mitchell Tiber

  Mitchell Tiber is systeemtherapeut (NVRG-geregistreerd), sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en kerndocent SRH. In zijn dagelijkse werkzaamheden werkt hij met jongeren met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, en hun gezinnen. Ook is hij als systeemtherapeut betrokken bij REstart. Dit project van een school voor speciaal onderwijs heeft als doel heeft om langdurige thuiszitters weer naar school te krijgen.

  Mitchell: 'Ik geloof in de kracht van verbondenheid. Verbondenheid met jezelf en de ander als belangrijke kracht voor herstel. Vanuit deze verbondenheid geef ik invulling aan mijn werk. Werken met gezinnen en systemen en hierin de onderlinge verbondenheid vergroten vind ik hierbij belangrijk. Als docent wil ik hulpverleners graag leren om dit in hun werk toe te passen.'Lees meer
 • Reviews
  Reviews