Evelien van der Meer

Evelien van der Meer
Evelien van der Meer is orthopedagoog en Gz-psycholoog bij Trauma Centrum Nederland in Vorden. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met jongeren. Zowel als sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH’er) als orthopedagoog en Gz-psycholoog binnen diverse settingen. Ook heeft ze gewerkt met jongeren met trauma, autisme, niet aangeboren hersenletsel en de laatste 2 jaar bij Trauma Centrum Nederland met ondere andere jongeren met PTSS.