Start op:

Kosten: € 895

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

IMH module 3-G: Observeren van de ouder-kindrelatie/baby-observatie  (IM2103A)

Onderdeel van de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH)

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-consulent (voorheen IMH-generalist).
 

Feiten

 • Omvang: 7 donderdagen van 9.30-12.30 uur
 • Datums: 9 september, 25 november, 16 december 2021, 20 januari, 10 februari, 3 maart en 31 maart 2022
 • Locatie: online
 • Docent: drs. Lisa Numann
 • Docent

 • Kosten: € 895
 • Cursuscode: IM2103A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Geestelijk verzorger
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Systeemtherapeut, Geestelijk verzorger, Arts, Jeugdarts, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, NVRG, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed die dat weer heeft op de ouder-kindrelatie. We gaan in op signalen van het kind, interactie en afstemming tussen de ouder/verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de baby-observatie is het omgaan met eigen innerlijke processen.

Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw))
 • het diploma IMH-consulent (voorheen IMH-generalist)
Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.


Online lessen

Zolang er geen klassikale lessen kunnen plaatsvinden, worden de lessen online via Zoom gegeven. De groepsgrootte is bij deze lessen hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. Ook de accreditaties zijn ongewijzigd. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • leer je stil te staan bij de kracht van baby-observatie
 • krijg je meer zicht op de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie
 • ben je beter in staat te reflecteren op eigen handelen
Je observeert wekelijks bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de module niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Geestelijk verzorger
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

Inhoud

 • Baby/peuterobservatie in een natuurlijke setting
 • Observatie als methodiek
 • Observatie als behandeling
 • Reflecteren op eigen rol
Werkwijze
 • Zoektocht naar een baby
 • Wekelijks observeren van een baby/kind gedurende de gehele duur van de module
 • Verslagleggen van de zoektocht en alle observaties inclusief zelfreflectie
 • Bespreken van verslaglegging tijdens de bijeenkomsten
 
Belangrijk!:
Voor de IMH-consulent bestaat de module uit 12 baby-observaties + 12 uur verslaglegging en 6 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbespreking op de observaties.
Voor de IMH-specialist bestaat de module uit 80 baby-observaties + 80 uur verslaglegging en 20 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbegeleiding op de observaties.
De doorlooptijd van deze module is afgestemd op het aantal wekelijkse baby-observaties. Ook de planning van de tussentijdse supervisies/werkbesprekingen is daar op afgestemd.
 
Je volgt eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) of de route IMH-specialist te volgen. Als IMH-specialist i.o. dien je te zijn gestart met module 3 alvorens je kunt beginnen aan de behandelmodules (5, 6 en 8). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum
 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Lisa Numann
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2103A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl