Veelgestelde vragen online onderwijs

Bekijk hier de meest gestelde vragen. Heb je nog andere vragen? Mail of bel onze infodesk: infodesk@rinogroep.nl of 030 230 84 50.

Belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat de leerdoelen worden behaald, zowel bij de online lessen als bij de klassikale lessen. De vorm is wel anders. Zo is het intensiever om langere tijd naar het beeldscherm te kijken. De docent speelt hierop in door regelmatig voor pauzes te zorgen en de les zo efficiënt mogelijk in te richten.

We investeren in onze docenten door ze diverse trainingen aan te bieden, van praktische Zoomtrainingen tot diverse didactische trainingen voor online lesgeven. Ook via persoonlijk contact helpen we docenten om de lesdag zó in te richten dat je online optimaal resultaat behaalt. Daarnaast geven we natuurlijk technische ondersteuning.

Het is even wennen om elkaar niet in het lokaal maar online te zien. In Zoom kun je al je mede-deelnemers in beeld zien en kan de docent jullie ook in subgroepjes indelen en de subgroepjes bezoeken. Als je iets wilt zeggen, werkt het het prettigst als je je (digitale) hand opsteekt (door op een icoon te klikken) en pas praat als de docent je het woord geeft. Dit vergt enige discipline en versterkt tegelijkertijd de kwaliteit van de interactie.

De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen en er is veel ruimte voor interactie (zie vraag hierboven). Iedereen komt persoonlijk in beeld, de docent gaat in op je vragen en stimuleert interactie. De vorm van de aandacht is anders, de kwaliteit blijft overeind.

Omdat het best intensief is om de les online te volgen, zorgt de docent voor regelmatige pauzes. Het kan zijn dat de les eerder wordt afgerond dan klassikaal het geval zou zijn. De docent bewaakt dat in ieder geval de gestelde leerdoelen behaald worden.

Wij hebben gekozen voor Zoom vanwege de vele mogelijkheden tot interactie, het in beeld zien van alle deelnemers, de goede kwaliteit van de (video)beelden en de mogelijkheid om in subgroepjes te werken. Daarmee biedt Zoom de beste digitale vervanging voor de gewone klassikale bijeenkomst.

De privacy van onze docenten en deelnemers is heel belangrijk voor ons. Daarom organiseren wij onze meetings vanuit ons betaalde pro-account en hebben we alle instellingen en functionaliteiten in Zoom ingesteld op maximale privacy. Denk aan een aparte ID voor elke meeting en altijd verplicht dubbel inloggen, in onze leeromgeving en in Zoom. Zo kan iemand niet in een Zoomsessie komen zonder hiervoor uitgenodigd te zijn. We hebben een verwerkersovereenkomst met Zoom, inclusief de vereisten voor datatransfer buiten de EU. Verder tekenen alle gebruikers een geheimhoudingsverklaring. Alleen docenten mogen beelden opnemen met toestemming van alle betrokkenen en onder strikte voorwaarden.

Zodra je een opleiding of cursus bij ons volgt, vind je in onze online leeromgeving uitgebreide uitleg over hoe je zelf Zoom zo veilig mogelijk kunt gebruiken. We geven tips voor onder meer wachtwoordgebruik, de juiste instellingen om privacyvriendelijk te werken en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.

Zoom biedt mogelijkheden om je eigen ervaring mondeling in te brengen en je scherm te delen, zodat je ook een PowerPoint of video kunt tonen aan de groep. We vragen je om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie en casuïstiek geanonimiseerd te delen.

Zoom heeft de laatste weken een stormachtige groei doorgemaakt en ligt op dit moment onder een vergrootglas als het gaat om privacy en veiligheid. Het bedrijf heeft aangekondigd dat privacy de komende maanden hun topprioriteit is. Inmiddels zijn er al een groot aantal maatregelen genomen om de veiligheid en privacy verder te verbeteren. Een groot deel van deze wijzigingen had de RINO Groep overigens al eerder doorgevoerd in de privacy-instellingen (zie hierboven). Op zoom.us/privacy staat toegelicht welke informatie waarvoor gebruikt wordt.

De RINO Groep houdt de ontwikkelingen in de gaten om ervoor te zorgen dat deze tool voldoet aan onze eisen m.b.t. privacy en veiligheid.

Het uitgangspunt is ook bij online les dat de leerdoelen behaald worden. De vorm is anders en soms geldt dat ook voor de lesopbouw. Voor online les gebruik je andere faciliteiten dan normaal, je komt voor deze les niet in ons zalencentrum maar in onze (betaalde en beveiligde) Zoom-omgeving. Daarnaast investeert de RINO Groep veel in kwalitatief goed online onderwijs. We bieden elke docent diverse trainingen aan om te waarborgen dat je de leerdoelen kunt behalen. Zo leren ze hoe ze schermtijd kunnen afwisselen met offline opdrachten en hoe ze de (online) groepsdynamiek en werkvormen kunnen optimaliseren. Voor online les geldt dan ook dezelfde prijs als voor klassikale les.

Wil je weten hoe onze transformatie naar online onderwijs is gegaan?