Veelgestelde vragen online onderwijs

Staat jouw vraag er niet bij. Neem dan contact op met onze infodesk via infodesk@rinogroep.nl.


Wil jij nu werken aan je ontwikkeling of accreditaties behalen?

In deze lijst zie je welke opleidingen en cursussen online worden verzorgd, voorzover dat nu bekend is. Ook kun je in ons zoekfilter in de linkerkolom selecteren op 'Lesvorm' en kiezen voor online, fysiek of een combinatie daarvan.
 

Veelgestelde vragen

Zodra dat bekend is, geven we dat aan op de cursuspagina. Heb je je al ingeschreven, dan ontvang je er persoonlijk bericht van. Voorafgaand aan de les zie je in het draaiboek op onze leeromgeving RINO Portal altijd de leslocatie en/of de informatie waarmee je de les via Zoom online kunt bijwonen. In deze lijst zie je ook welke opleidingen en cursussen online worden verzorgd, voorzover dat nu bekend is. Zie ook de vraag: Hoe kan ik zien welke opleidingen en cursussen online worden verzorgd?

Online les

Het belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat de leerdoelen worden behaald. Alleen de vorm is anders. Om te zorgen voor afwisseling zorgt de docent regelmatig voor pauzes en richt hij de les zo optimaal mogelijk in. Je hebt les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. Ook de accreditaties zijn ongewijzigd.

We investeren in onze docenten door ze diverse trainingen aan te bieden, van praktische Zoomtrainingen tot diverse didactische trainingen voor online lesgeven. Zo leren ze hoe ze schermtijd kunnen afwisselen met offline opdrachten en hoe ze de (online) groepsdynamiek en werkvormen kunnen optimaliseren. Ook via persoonlijk contact helpen we docenten om de lesdag zó in te richten dat je online optimaal resultaat behaalt. Daarnaast geven we natuurlijk technische ondersteuning.

Het is even wennen om elkaar niet in het lokaal maar online te zien. In Zoom kun je al je mede-deelnemers in beeld zien en kan de docent jullie ook in subgroepjes indelen en de subgroepjes bezoeken. Als je iets wilt zeggen, werkt het het prettigst als je je (digitale) hand opsteekt (door op een icoon te klikken) en pas praat als de docent je het woord geeft. Dit vergt enige discipline en versterkt tegelijkertijd de kwaliteit van de interactie.

De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen en er is veel ruimte voor interactie (zie vraag hierboven). Iedereen komt persoonlijk in beeld, de docent gaat in op je vragen en stimuleert interactie. Er is dus voldoende aandacht, de vorm ervan is anders.

Omdat het best intensief is om de les online te volgen, zorgt de docent voor regelmatige pauzes. Het kan zijn dat de les eerder wordt afgerond dan klassikaal het geval zou zijn. De docent bewaakt dat in ieder geval de gestelde leerdoelen behaald worden.

Wj voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het terugdringen van het coronavirus. Veel van de deelnemers en docenten zijn werkzaam in de zorg en hebben contact met patiënten. Dat maakt dat wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het terugdringen van het virus extra voelen. Daarom worden lessen alleen klassikaal gegeven bij hoge uitzondering, als het echt niet anders kan. Met de docent(en) hebben we gekeken naar welke lesstof zich leent voor online lessen. Het uitgangspunt hierbij is dat je online hetzelfde leerrendement kunt behalen als wanneer we de les klassikaal aan zouden bieden.

De RINO Groep heeft veel extra investeringen gedaan om kwalitatief goed online onderwijs mogelijk te maken. Denk aan onze (betaalde en beveiligde) Zoom-omgeving. Ook bieden we elke docent didactische trainingen voor online lesgeven en ICT-ondersteuning aan om te waarborgen dat je de leerdoelen kunt behalen. Voor online les geldt dan ook dezelfde prijs als voor klassikale les.
 

Wij hebben gekozen voor Zoom vanwege de vele mogelijkheden tot interactie, het in beeld zien van alle deelnemers, de goede kwaliteit van de (video)beelden en de mogelijkheid om in subgroepjes te werken. Daarmee biedt Zoom de beste digitale vervanging voor de gewone klassikale bijeenkomst.

De privacy van onze docenten en deelnemers is heel belangrijk voor ons. Daarom organiseren wij onze meetings vanuit ons betaalde pro-account en hebben we alle instellingen en functionaliteiten in Zoom ingesteld op maximale privacy. Denk aan een aparte ID voor elke meeting en altijd verplicht dubbel inloggen, in onze leeromgeving en in Zoom. Zo kan iemand niet in een Zoomsessie komen zonder hiervoor uitgenodigd te zijn. We hebben een verwerkersovereenkomst met Zoom, inclusief de vereisten voor datatransfer buiten de EU. Verder tekenen alle gebruikers een geheimhoudingsverklaring. Alleen docenten mogen beelden opnemen met toestemming van alle betrokkenen en onder strikte voorwaarden. Ook worden er duidelijke afspraken gemaakt over het uitwisselen van cliëntgegevens.

Zodra je een opleiding of cursus bij ons volgt, vind je in onze online leeromgeving uitgebreide uitleg over hoe je zelf Zoom zo veilig mogelijk kunt gebruiken. We geven tips voor onder meer wachtwoordgebruik, de juiste instellingen om privacyvriendelijk te werken en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.

Privacy is topprioriteit voor Zoom. Het bedrijf heeft afgelopen jaar een groot aantal maatregelen genomen om de veiligheid en privacy verder te verbeteren. Op zoom.us/privacy staat toegelicht welke informatie waarvoor gebruikt wordt. De RINO Groep houdt de ontwikkelingen in de gaten om ervoor te zorgen dat deze tool voldoet aan onze eisen m.b.t. privacy en veiligheid.

Zoom biedt mogelijkheden om je eigen ervaring mondeling in te brengen en je scherm te delen, zodat je ook een PowerPoint of video kunt tonen aan de groep. We vragen je om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie en casuïstiek en videomateriaal geanonimiseerd te delen.

Dat is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Die vormen de leidraad van ons beleid. Je kunt de actuele stand van zaken lezen in onze corona-update.
 

Dat gaat hetzelfde als bij klassikaal onderwijs: de docent vult een presentielijst in en stuurt die naar de opleidingsmedewerker.
 

In ons zoekfilter kun je in de linkerkolom selecteren op 'Lesvorm' en kiezen voor online, fysiek of een combinatie daarvan. Een overzicht van online opleidingsaanbod vind je ook in deze lijst, die wekelijks wordt bijgewerkt. Staat de cursus waarin jij interesse hebt er niet bij, dan kun je altijd informeren bij de infodesk naar de status.

Een groot deel van de online cursussen kan ook incompany worden verzorgd. Informeer bij de infodesk naar de mogelijkheden.

Klassikaal les

Een select aantal lessen is niet goed om te zetten naar online onderwijs. Dit betreft vooral lessen waarin persoonlijke traumatische ervaringen worden besproken of getriggerd, veel privacygevoelige casuïstiek wordt gedeeld die niet eenvoudig te anonimiseren is, of waarin de te leren stof niet volledig online over te brengen is.

Een deel van deze lessen stellen we uit en een deel bieden we wel klassikaal aan, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de diplomering in gevaar komt of uitloopt, of de wachtlijsten langer worden.
 

Dat wegen we per lesdag af. Of je mee kunt kijken hangt af van de inhoud en opbouw van de les. Wanneer je mee kunt kijken, beoordeelt de docent of dit voldoende is om het gewenste leerrendement te behalen of dat je bijvoorbeeld nog een verwerkingsopdracht moet maken.
 

We houden vanzelfsprekend hierbij de richtlijnen van de overheid aan: 1,5 meter afstand, mondkapjes, ontsmettingsmiddelen aanwezig etc. Omdat de meeste lessen wel online plaatsvinden, zijn onze leslocaties rustig en kun je goed afstand houden. Lees meer hierover in ons coronaprotocol
 

Neem dan contact op met de opleidingsmedewerker. We kunnen dan jouw persoonlijke situatie bespreken en samen kijken hoe we het kunnen oplossen.
 

Doe onze coronacheck

 

Doe onze coronacheck. Je mag pas komen als je 24 uur na een negatief testresultaat klachtenvrij bent.
 

Dat kun je lezen in ons coronaprotocol.
 

Ja, dat is met ingang van 14 oktober een dringend advies in de openbaar toegankelijke ruimtes, buiten het leslokaal. De overheid werkt er hard aan om mondkapjes verplicht te maken in publieke binnenruimtes, onder meer in het onderwijs.
 

Wij hebben onze ventilatie extern laten keuren. Deze is goedgekeurd. Op dit moment is het algemene advies om geen gebruik te maken van recirculatie en om regelmatig te ventileren. Dat doen wij ook.
Gebaseerd op de REHVA hebben we op in ons pand de volgende maatregelen genomen:

  • Het warmtewiel is uitgeschakeld waardoor er geen recirculatie meer plaatsvindt.
  • De bedrijfstijden van de ventilatie zijn verlengd.
  • Er wordt geventileerd met 100% buitenlucht.
  • Daarnaast zullen wij regelmatig de ramen openen om extra te ventileren, dus neem eventueel iets extra’s mee om aan te trekken.

Heb je nog vragen over jouw opleiding of cursus of over online les volgen, neem dan contact op met de infodesk of je opleidingsmedewerker.
 

Wil je weten hoe onze transformatie naar online onderwijs is gegaan?