Datum:

 • voorjaar 2023

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Congres De mens in de 'behandelkamer' met Dirk de Wachter  (C2007)

De zin van het leven delen

Dirk de Wachter vindt dat therapeuten zichzelf meer mogen uitspreken. Op dit congres geeft hij een lecture over menselijkheid in de behandelkamer. In hoeverre kun je als behandelaar eigen emoties delen? Ook bespreekt hij de rol van de therapeut in het maatschappelijk debat; hoe kan lijden ook in niet-professionele middens een plek krijgen? Op het congres interviewt Fokke Obbema, o.a. auteur van 'De zin van het leven' Dirk over de zin van het leven.
 

Feiten

 • Omvang: 1 dag 9.30 - 17.30 uur
 • Datum: 13 oktober 2021
 • Locatie: Online vanuit studio ivm coronavirus
 • Docenten: dr. Sjoerd ColijnProf. dr. Dirk de WachterFokke Obbema
 • Docenten

 • Kosten: € 325
 • Cursuscode: C2007

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut en Psychiater

Hiernaast zijn ook andere geinteresseerden met een andere achtergrond zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, arts, POH-GGZ, maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener en coach welkom.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, Landelijke Vereniging POH-GGZ, NVP, NVRG, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Dit congres is ivm ziekte uitgesteld en vindt naar verwachting plaats in het voorjaar 2023. De inschrijving zal ook weer open gaan als de exacte datum bekend is.

Waarom dit congres?

Hoe creëer je als therapeut ruimte voor zingeving bij de behandeling van psychisch lijden? Welke rol heeft zingeving in een behandeling als iemand lijdt aan het leven? En hoe verhoudt zich dat tot behandelen vanuit een bepaald paradigma? Wat is de zin van het leven en wat maakt ons leven zinvol?
 
In de huidige (Nederlandse) ggz is het medisch model tot nu toe de grondslag voor het behandelen van psychisch lijden (psychotechnologisch paradigma). Goed behandelen is dan: volgens de DSM bepalen welke aandoening iemand heeft, en die aandoening behandelen met de (vaak geprotocolleerde) empirisch ondersteunde voorkeursbehandeling. Behandelingen moeten klachtgericht, kostenefficiënt en als een nauw omschreven product aangeboden worden. In tijden van Covid-19 is de belangrijke opgave voor de ggz om ervoor te zorgen dat behandeling in ieder geval online voortgezet kan worden. Dat is niet per se passend voor iedere therapeut of voor iedere vorm van psychisch lijden.
Persoonsgerichte diagnostiek (vanuit een persoonsgericht paradigma) staat recent weer in de belangstelling. De persoon die lijdt aan psychische klachten en diens omgeving staan centraal. Het gaat dan om betekenis van het lijden, ontstaansgeschiedenis en zingeving. Behandelen vanuit deze visie stelt hele andere eisen aan het (therapeutisch) contact. In hoeverre is er ruimte voor eigen inbreng, zelfonthulling en ervaringsgerichte kennis en wat is de impact van Covid-19?
 
De Vlaamse psychiater-psychotherapeut Dirk de Wachter vindt dat therapeuten zichzelf meer mogen uitspreken. Tot welke hoogte kun je ‘menselijkheid’ tonen in de behandelkamer; wat is nog ethisch verantwoord? Soms zijn we vergeten dat verdriet bij het leven hoort. We moeten leren om ook de mindere kanten van het leven te omarmen. Past dit bij de zin van het leven en bij wat ons leven zinvol maakt?
 

Thema's

Maatschappelijk debat en de mens in de 'behandelkamer'

Op het congres gaan de sprekers in op het maatschappelijk debat. Soms zijn we vergeten dat verdriet bij het leven hoort. Moeten we leren om de mindere kanten van het leven te omarmen? We kunnen er als therapeuten voor zorgen dat het verdriet ook in niet-professionele middens een plaats kan krijgen.
 

De relatie tussen behandelaar en cliënt

Ook de mens en niet alleen de therapeut in de behandelkamer wordt uitgediept. Hoe kun je als behandelaar naast je cliënt in het moeras staan? Wat is de meerwaarde van het bespreken van je eigen ervaring als behandelaar met de cliënt en hoe doe je dat? En hoe zie je dat het zinvol is? Samen vragen we ons deze dag af wat de basis voor goede psychotherapeutische zorg is. Iedereen in de samenleving ervaart uiteindelijk hetzelfde existentiële probleem: de zin van het leven. Hoe moet je leven en moet dat worden besproken in de behandelkamer?
 

De zin van het leven en een zinvol leven

Fokke Obbema, auteur van 'De zin van het leven', gaat in op zijn in september te verschijnen boek, Een zinvol leven, waarin een essay over ‘De mens en zijn verhaal’ is opgenomen.  Hij onderzoekt de functie van ons levensverhaal, indachtig de uitspraak van György Konrad: ‘Op de vraag wat de zin van het leven is, antwoordt iedereen met de opsomming van zijn levensloop’. 
Wat is de functie van ons levensverhaal, ten eerste voor onszelf - valt het samen met onze identiteit? En is ons levensverhaal in staat ons houvast in het bestaan te bieden? Ten tweede is de vraag wat het voor anderen betekent: in hoeverre kan het een bron van inspiratie en verbinding zijn? Fokke Obbema zal aangeven tot welke antwoorden hij op deze vragen is gekomen.
 

Actualiteit

In deze coronatijd stelt de zin van het leven zich nu nog scherper en komt de opportuniteit van ‘wat wil ik met dit leven?’ nog veel scherper naar voren. Corona vergroot een aantal dingen uit. Een van die dingen is hoe we direct menselijk contact als belangrijk ervaren. Hoe uitdagend is het om in deze tijd mensen te (al dan niet online) behandelen? De ‘behandelkamer’ heeft een andere betekenis gekregen. Daarnaast voelen bijvoorbeeld jongeren zich somberder en lijkt er meer sprake te zijn van geweld. Mensen missen contact, spontaniteit, afleiding en zekerheid. Ook speelt de vraag waar je het uithoudingsvermogen vandaan kan halen om dit vol te houden.
 
Opvallend is dat ook in deze tijd de therapeut weinig positie inneemt in het maatschappelijk debat. Hoewel de coronacrises wel psychologische gevolgen heeft en krijgt, zijn er weinig ‘mensenwetenschappers’ naar wie geluisterd wordt. Ze zouden zich juist nu meer mogen uitspreken, vindt Dirk de Wachter.

Over Dirk de Wachter

Prof. dr. Dirk de Wachter is hoogleraar systeem- en gezinstherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven, en kliniekhoofd in het ziekenhuis. Daarnaast heeft hij een eigen psychotherapiepraktijk aan huis, geeft lezingen en zit als adviseur in enkele Raden van Bestuur. Hij schreef diverse boeken, waaronder Borderline Times, Liefde: een onmogelijk verlangen en De kunst van het ongelukkig zijn.

Lees ook het interview dat we eerder hadden met Dirk de Wachter
 

Over Fokke Obbema

Fokke Obbema was onder meer commentator, correspondent-Frankrijk en chef van de economieredactie bij de Volkskrant. Hij schreef eerder China en Europa, dat zowel in het Nederlands als het Engels verscheen. Tegenwoordig legt hij zich voor de krant toe op zingeving. 
In september 2018 schreef Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in ‘de beste interviewserie van 2018’, aldus Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?'. Zijn boek 'De zin van het leven' staat vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. Zijn nieuwste boek 'Een zinvol leven' komt in september uit. 
 

Over Sjoerd Colijn

Dr. Sjoerd Colijn is psychotherapeut, klinisch psycholoog en cultureel antropoloog. Hij is hoofdopleider van de opleidingen tot Psychotherapeut bij de Stichtingen BoPP West Nederland en Midden Nederland. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
Hiernaast zijn ook andere geinteresseerden met een andere achtergrond zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, arts, POH-GGZ, maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider, sociaal pedagogisch hulpverlener en coach welkom.

Certificaat

 • Docenten: dr. Sjoerd ColijnProf. dr. Dirk de WachterFokke Obbema
 • Docenten

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2007 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou