Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Congres Trauma en systeemtherapie  (C1805)

Kinderen en adolescenten in de verdrukking

Een trauma bij familieleden heeft bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling. Wil je ook gebruik gaan maken van systeemtherapeutische interventies of wil je je huidige behandelwijze effectiever maken? Laat je op dit congres inspireren door experts zoals Jan Baars, Scott Sells en Sander van Arum en verbreed je competenties. Bovendien krijg je het nieuwste boek van Scott Sells ter waarde van € 45,- cadeau.
 

Feiten

 • Omvang: 1 dinsdag van 10.00 - 17.00 uur
 • Datum: dinsdag 30 januari 2018
 • Locatie: Castellum de Hoge Woerd, Utrecht
 • Sprekers: drs. Sander van Arum MScdrs. Jan Baarsdrs. Frank Buffingdrs. Erik Jongmandrs. Lenny Rodenburgdr. Scott Sells
 • Sprekers

 • Kosten: € 295,-
 • Cursuscode: C1805

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut en Psychiater

Dit congres is tevens bedoeld voor systeemtherapeutisch werkers die geregistreerd zijn bij de NVRG.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVRG, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Op uitnodiging van de RINO Groep komt Scott Sells naar Nederland om te spreken op dit congres. Hij presenteert een methodische en wetenschappelijk verantwoorde benadering bij trauma en systeemtherapie. Sander van Aarum (als dagvoorzitter), Jan Baars en Erik Jongman geven een goed beeld van de voordelen die er bij geïntegreerde traumabehandeling zijn te behalen. Binnen de workshops vertalen zij de informatie vanuit hun expertise naar bruikbare handvatten in jouw dagelijkse praktijk, in al haar complexiteit. Scott Sells zal zijn presentatie in het Engels geven, de rest van het programma is in het Nederlands.
 
Extra: als deelnemer krijg je het nieuwste boek van Scott Sells (Treating the traumatized child, Springer publishing, december 2017) ter waarde van ruim € 45,- cadeau. Je ontvangt dit boek op het congres.

Treating traumatized child van Scott Sells en Ellen Souder

Waarom dit congres?

De veelheid aan artikelen en therapeutische literatuur van het afgelopen decennium weerspiegelt de belangstelling voor het onderwerp trauma. Met name is er veel geschreven over de neurobiologie van trauma en diverse behandelingsbenaderingen. Traumabehandeling is voor het grootste deel een individuele therapie met beperkte tot geen actieve familieparticipatie vanuit een systeemtheorie-perspectief. Te vaak wordt er bij getraumatiseerde kinderen, adolescenten en volwassenen afgezien van hun bredere ondersteuningssysteem van ouders, uitgebreide familie, vrienden of directe hulpmiddelen vanuit hun omgeving. Door je huidige traumabehandeling te integreren met systeemtherapie help je het kind en de jongvolwassene daadwerkelijk verder. Op dit congres laten verschillende sprekers zien hoe je beide behandelingen goed en haalbaar kunt combineren.

Wat mag je verwachten?

Het congres biedt een verdieping op het gebied van traumabehandelingen. Het geeft je kennis over de impact van trauma voor de familie als geheel en hoe de individuele en gezinsaanpak complementair zijn. Je leert concrete manieren om trauma aan de orde te stellen, de gehele familie te betrekken en verschillende specifieke interventies in te zetten. Voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten brengen hierbij verduidelijking.

De nadruk bij Scott Sells ligt op de behandeling van het getraumatiseerde kind met een stap voor stap familiesysteem aanpak. Sells bespreekt een structureel-strategisch kader met behulp van het Family Systems Trauma (FST) model. Dit omvat de gehele familie en vult een individuele behandeling van een kind aan met breder ondersteunende bronnen. Jan Baars spreekt over het belang om systeemtherapie en trauma te combineren. Hoewel een trauma vaak impact heeft op de relaties in een familie, hebben veel behandelaren vrees of onwennigheid om de trauma’s bespreekbaar te maken met de familieleden. Hij zal een aantal werkbare interventies bespreken om dit te veranderen.

Tijdens de workshops spreken we intensief door over de plenaire onderwerpen en gaan we verder de diepte in. Ook worden er additionele praktische interventies en technieken toegelicht en kunnen deelnemers hiermee experimenteren.

Plenaire programma

Introductie van Trauma en systeemtherapie
Dagvoorzitter: Sander van Arum

Treating the traumatized child

Spreker: Scott Sells (Engelstalig)
Scott Sells presenteert een structureel-strategische gezinsbehandeling van het getraumatiseerde kind. Het Family Systems Trauma model omvat het hele gezin. De individuele behandeling van een kind wordt ingebed in een gezinstherapie die de gezinsrelaties herstelt en versterkt.
 
Leerdoelen  

 • Je kunt getraumatiseerde kinderen beter identificeren en begrijpt waarom een structureel-strategische gezinsbehandeling een ideale benadering is
 • Je begrijpt de 5 fases van het Family Systems Trauma model en kunt de stapsgewijze strategieën de volgende dag al toepassen in je dagelijkse praktijk
Trauma en systeemtherapie: een ingewikkelde, maar noodzakelijke combinatie
Spreker: Jan Baars
Als er een trauma is bij een of meerdere familieleden heeft dit bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Geheimhouding, ontkenning, bagatellisering en isolatie bedreigen de individuele ontwikkeling van de leden en de emotionele atmosfeer en verbondenheid van de familie als geheel. Bij therapeuten is er vaak angst en 'koudwatervrees' om eventuele trauma's ter sprake te brengen. Jan Baars zal verschillende manieren bespreken om deze pijnlijke ervaringen aan de orde te stellen.
 
Leerdoelen 

 • Je hebt kennis over de noodzakelijk combinatie van trauma en systeemtherapie
 • Je weet wat de gevolgen zijn van trauma voor de emotionele ontwikkeling en de emotionele atmosfeer van de familie als geheel

Workshops

Sprekers: Jan Baars, Lenny Rodenburg
In de workshop word je uitgedaagd om te experimenteren met het aan de orde stellen van trauma's in de familie. Verder komen verschillende type interventies aan bod. De sprekers zullen in een interactieve vorm verschillende modellen en interventies presenteren.
 
Leerdoel

 • Je leert werkbare methodes om trauma’s aan de orde te stellen en krijgt een goed beeld van de interventies die je kunt toepassen.

Sprekers: Scott Sells (Engelstalig), Frank Buffing
De sprekers werken het FST-model verder uit en delen mogelijke toepassingen. Ze gebruiken video- en case-voorbeelden om belangrijke punten in het behandelingsmodel te markeren en te verduidelijken, en vullen deze aan met onderzoeksresultaten.
 
Leerdoelen

 • Je leert innovatieve en motiverende interviewstrategieën om ook de ouder met de meeste weerstand in de traumabehandeling te betrekken
 • Je kunt specifieke technieken gebruiken zoals de Stress Chart, Feedback Loops en het Seed /Tree Diagram om het gezin te helpen de overgang te maken van "Hoe voel je je over de traumatische gebeurtenis?" naar "Wat is er in het hier en nu beschikbaar om de wonden te genezen?”
 • Je leert het belangrijkste verschil kennen tussen traditionele gedragscontracten en zogenaamde "wound playbooks", en begrijpt wanneer en hoe je ze kunt gebruiken.
 • Je begrijpt hoe individuele traumabehandelingsmethoden zoals Trauma Focused Cognitive Therapy, EMDR en de gezinsbehandeling met FST elkaar completeren. Via voorbeelden zie je hoe effectief traumabehandeling kan zijn als individuele en gezinstherapie samen worden gebruikt.

Spreker: Erik Jongman
Erik Jongman deelt zijn visie op en ervaring met de behandeling van jongeren met complex probleemgedrag. De invloed van trauma op de problematische ontwikkeling van de jongeren komt aan de orde aan de hand van casuïstiek. Bij deze jongeren is de werkrelatie evenals die met de ouders essentieel waarbinnen je interventies probeert vorm te geven. Je zal echt, transparant en betrouwbaar moeten zijn. Erik laat zien dat met een gecombineerde aanpak van systeemtherapeutische én gedragstherapeutische interventies het ook deze jongeren lukt om zich weer positief te ontwikkelen.
 
Leerdoelen

 • Je leert de impact van (vroegkinderlijk) trauma op het ontstaan en instandhouding van probleemgedrag bij jongeren ontrafelen
 • Je leert welke cognitief gedragstherapeutische interventies in de behandeling van ernstig probleemgedrag bij jongeren succesvol zijn
 • En je leert vooral hoe je deze combinatie daadwerkelijk kunt toepassen

Over de sprekers

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
Dit congres is tevens bedoeld voor systeemtherapeutisch werkers die geregistreerd zijn bij de NVRG.

Inhoud

Programma in het kort

Aanvang 10.00 uur

 • Trauma en systeemtherapie - Sander van Arum
 • Treating the traumatized child - Scott Sells
Lunch

 • Trauma en systeemtherapie: een ingewikkelde, maar noodzakelijke combinatie - Jan Baars
Pauze

 • Keuze uit 3 intensieve workshops door diverse sprekers
 • Plenaire reflectie - Sander van Arum
Einde formele programma en start borrel 17.00 uur

Certificaat

 • Sprekers: drs. Sander van Arum MScdrs. Jan Baarsdrs. Frank Buffingdrs. Erik Jongmandrs. Lenny Rodenburgdr. Scott Sells
 • Sprekers

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C1805 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl