drs. Sander van Arum MSc

drs. Sander van Arum MSc
Sander van Arum is orthopedagoog/psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij was lang werkzaam als hoofd Behandelzaken bij het Centrum voor ambulante forensische psychiatrie de Waag. Sander is gespecialiseerd in de integrale aanpak bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik binnen het gezin. Hij is mede-ontwikkelaar van het triage-instrument Veilig Thuis en mede-auteur van het landelijk visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg'. Hij is supervisor van de NVRG, de VKJP en de NVP. Als ontwikkelaar van evidence-based interventies voor complexe en chronische problemen in gezinsrelaties weet hij dat daarna pas het echte werk begint dat nooit eindigt. Als belangrijkste uitdaging daarbij ziet hij het ontwikkelen van een intersectorale netwerkorganisatie waarbinnen gestuurd wordt op organisatie-overstijgende maatschappelijke doelen.
Sander is expert en docent bij Stichting Civil Care.