Moreel beraad  (IC215)

Reflectie op eigen handelen bij (ethische) dilemma’s

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Ethische dilemma's horen bij het werken als hulpverlener. In deze cursus leer je ze herkennen en samen onderzoeken in een moreel beraad. Dat doe je volgens de methode van de socratische dialoog: vragen, luisteren en inleven. Met deze kennis en vaardigheden kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het bespreken van morele dilemma’s in jouw team.
 
 • Inhoud

  Het wrange van een moreel dilemma is dat de oplossing nooit voor honderd procent voldoet. Maar een dilemma vraagt om een keuze uit twee in principe moreel juiste handelingen die elkaar uitsluiten.
  Ethiek is een onderdeel van ons leven en werk, en uit zich in ons handelen. Het moreel beraad sluit daarbij aan. Het is een onderzoek naar de betekenis die aan een ethische vraag binnen een bepaalde context (cultuur, organisatie) ten grondslag ligt. Uiteindelijk gaat het om waarden die ons gedrag bepalen. In een dialoog wordt een ethische kwestie onder begeleiding van een gespreksleider methodisch en op voet van gelijkheid onderzocht. Het biedt een verrijking en een nieuwe invalshoek in de bespreking van en reflectie op dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de ggz. In de praktijk wordt moreel beraad dikwijls gebruikt als alternatief voor of als onderdeel van casuïstiekbespreking.

  In deze driedaagse cursus ga je in groepsverband aan de slag met de dilemmamethode en de socratische dialoog. Je maakt je de belangrijkste principes van de dialooghouding eigen: vragen, luisteren en inleven waardoor je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het bespreken van morele dilemma’s in jouw team.

  Wat kun je verwachten?

  De cursus is ervaringsgericht waarbij concreet een moreel beraad wordt gevoerd aan de hand van een actuele casus van een van de deelnemers. Hierdoor leer je de principes en meerwaarde van deze manier van reflecteren en dialoogvoeren goed kennen en oefen je met de methode. De dialooghouding wordt hierdoor meer eigen.

  De volgende werkvormen worden afgewisseld en opgebouwd:

  • deelnemen aan een moreel beraad onder leiding van de docent die een voorbeeldfunctie vervult
  • bespreken van concrete eigen morele dilemma’s
  • zelf leiden van een bespreking van een moreel dilemma, hierop feedback krijgen van de docent en geven aan collega-cursisten

  Op alle dagen wordt de theorie gekoppeld aan de ervaringen en discussies in de cursusdagen. De docent zorgt ervoor dat de belangrijkste theorie wordt behandeld en gaat in op verdiepende vragen van de cursisten.

  Wat leer je?

   Je leert ethische dilemma’s te herkennen en te verwoorden. Je leert methodisch met morele vraagstukken om te gaan. Hierdoor versterk je je morele sensibiliteit en je professionaliteit. Je maakt je ook een dialooghouding eigen: vragen, luisteren en inleven.
   De cursus geeft een aanzet om zelf een moreel beraad te begeleiden. Na deze cursus kun je zelfstandig een aantal principes, zoals de dialoogvoering, in je team of casusbesprekingen toepassen. Onder begeleiding van een erkende gespreksleider kun je moreel beraden uitvoeren.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  3 dagen

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
  drs. Paul Troost

  drs. Paul Troost

  Paul Troost heeft de Beroepsopleiding Moreel Beraad VUmc gevolgd gewerkt aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Hij is docent communicatie en wetenschapsjournalistiek, alsook lid van het Landelijk Netwerk Gespreksleiders Moreel Beraad en de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Hij heeft vele jaren ervaring met moreel beraad en de socratische gespreksmethode in diverse maatschappelijke sectoren.Lees meer
 • Literatuur
  Van Dartel, H. & Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Boom, 2014. ISBN 9789461055101
 • Reviews
  Reviews