Inschrijven is niet meer mogelijk.

Moreel beraad  (IC215)

Reflectie op eigen handelen bij (ethische) dilemma’s

Ethische dilemma's horen bij het werken als hulpverlener. In deze cursus leer je ze herkennen en samen onderzoeken in een moreel beraad. Dat doe je volgens de methode van de socratische dialoog: vragen, luisteren en inleven. Met deze kennis en vaardigheden kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het bespreken van morele dilemma’s in jouw team.
 

Feiten

 • Omvang: 3 dagen
 • Locatie: in overleg
 • Docent: drs. Paul Troost
 • Docent

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC215

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut, Vaktherapeut (speltherapie), Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Leidinggevende/staf/management

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het wrange van een moreel dilemma is dat de oplossing nooit voor honderd procent voldoet. Maar een dilemma vraagt om een keuze uit twee in principe moreel juiste handelingen die elkaar uitsluiten.
Ethiek is een onderdeel van ons leven en werk, en uit zich in ons handelen. Het moreel beraad sluit daarbij aan. Het is een onderzoek naar de betekenis die aan een ethische vraag binnen een bepaalde context (cultuur, organisatie) ten grondslag ligt. Uiteindelijk gaat het om waarden die ons gedrag bepalen. In een dialoog wordt een ethische kwestie onder begeleiding van een gespreksleider methodisch en op voet van gelijkheid onderzocht. Het biedt een verrijking en een nieuwe invalshoek in de bespreking van en reflectie op dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de ggz. In de praktijk wordt moreel beraad dikwijls gebruikt als alternatief voor of als onderdeel van casuïstiekbespreking.

In deze driedaagse cursus ga je in groepsverband aan de slag met de dilemmamethode en de socratische dialoog. Je maakt je de belangrijkste principes van de dialooghouding eigen: vragen, luisteren en inleven waardoor je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het bespreken van morele dilemma’s in jouw team.

Wat leer je?

  Je leert ethische dilemma’s te herkennen en te verwoorden. Je leert methodisch met morele vraagstukken om te gaan. Hierdoor versterk je je morele sensibiliteit en je professionaliteit. Je maakt je ook een dialooghouding eigen: vragen, luisteren en inleven.
  De cursus geeft een aanzet om zelf een moreel beraad te begeleiden. Na deze cursus kun je zelfstandig een aantal principes, zoals de dialoogvoering, in je team of casusbesprekingen toepassen. Onder begeleiding van een erkende gespreksleider kun je moreel beraden uitvoeren.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Leidinggevende/staf/management

Inhoud

De cursus is ervaringsgericht waarbij concreet een moreel beraad wordt gevoerd aan de hand van een actuele casus van een van de deelnemers. Hierdoor leer je de principes en meerwaarde van deze manier van reflecteren en dialoogvoeren goed kennen en oefen je met de methode. De dialooghouding wordt hierdoor meer eigen.

De volgende werkvormen worden afgewisseld en opgebouwd:

 • deelnemen aan een moreel beraad onder leiding van de docent die een voorbeeldfunctie vervult
 • bespreken van concrete eigen morele dilemma’s
 • zelf leiden van een bespreking van een moreel dilemma, hierop feedback krijgen van de docent en geven aan collega-cursisten

Op alle dagen wordt de theorie gekoppeld aan de ervaringen en discussies in de cursusdagen. De docent zorgt ervoor dat de belangrijkste theorie wordt behandeld en gaat in op verdiepende vragen van de cursisten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

Van Dartel, H. & Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Boom, 2014. ISBN 9789461055101

 • Docent: drs. Paul Troost
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC215 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl