Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij complexe/multiprobleem-gezinnen met jonge kinderen (50 uur)  (GV17H)

€ 1545,-

Inschrijven is niet (meer) mogelijk.

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe behandel je gezinnen met jonge kinderen bij complexe problemen die risico's opleveren op verwaarlozing en mishandeling? Leer hoe je de krachten en beperkingen in kaart brengt en oefen met cognitief gedragstherapeutische interventies die het gezin ondersteunen. Zo breng je niet alleen het gezond functioneren van de ouders, maar ook de ontwikkeling van de kinderen weer op gang.
 
 • Inhoud

  Deze vervolgcursus is gericht op (complexe/multiprobleem) gezinnen met jonge kinderen. Er is tevens een vervolgcursus cognitief gedragstherapie bij gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. De twee vervolgcursussen zijn zo op elkaar afgestemd dat ze afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden als 50-urige cursus of samen als 100 uur.

  In de cursus wordt aandacht besteed aan de analyse van pathogeen gezinsfunctioneren, waarbij de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd en er sprake is van (een risico op) verwaarlozing en mishandeling. Krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden worden in kaart gebracht evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin. Aan bod komen (evidence based) cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op het ondersteunen en optimaliseren van het gezinsfunctioneren, het ouderschap en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt op het optimaliseren van het gezins- en ouderlijk functioneren omdat binnen de gezinscontext de individuele behandelinterventies voor het kind worden vormgegeven.

  Schema opleiding cognitieve gedragstherapie


  Schrijf je gelijktijdig (op dezelfde dag) in voor 2 vervolgcursussen gedragstherapie, dan ontvang je 10% korting op beide cursussen.

  Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

  Wat leer je?

  • Je bent in staat met het gezin, de ouders en het kind een werkrelatie op te bouwen die diagnostiek en behandeling mogelijk maakt.
  • Je bent in staat krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin in kaart te brengen en te analyseren.
  • Je bent in staat om op grond van de (gezins)analyse en de behandelrichtlijnen samen met de ouders en het kind behandeldoelen te stellen.
  • Je hebt kennis van en ervaring opgedaan met cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op de gevolgen van individuele (intergenerationele) problematiek van ouders, pathogeen gezinsfuntioneren, het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van het kind en het in de toekomst voorkomen van (risico op) verwaarlozing/mishandeling.
  • Je hebt theoretische en wetenschappelijk kennis van en praktisch geoefend met (werkzame bestanddelen van) als effectief of veelbelovend aangemerkte cognitief gedragstherapeutische interventies voor de behandeling van gevolgen van kindermishandeling (Gezondheidsraad 2011).

  Werkwijze

  De inhoud van de cursus sluit aan op de kennis en vaardigheden opgedaan in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Aan de hand van (eigen) casuïstiek oefen je met het opstellen van een (gezins)analyse (holistische theorie, functionele analyse en betekenisanalyse). Op basis van de geldende richtlijnen en de analyse van (eigen) casuïstiek wordt een behandelplanning gemaakt waarbij geoefend wordt met het (volgordelijk) selecteren van cognitief gedragstherapeutische interventies voor het werken met complexe/multiprobleem gezinnen. In de cursus wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek intensief geoefend met (gezinsgerichte) cognitief gedragstherapeutische interventies voor deze doelgroep. Aan bod komen de interventies die als effectief of als veelbelovend zijn aangemerkt in de behandeling van complexe/multiprobleem gezinnen en de behandeling van de gevolgen van mishandeling/verwaarlozing (Gezondheidsraad 2011): Parent Child Interactive Therapy (PCIT), Multi Treatment Foster Care for pre-schoolers (MTFC-P), Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie (TFC-BT) en EMDR*. De theoretische en (nieuwste) wetenschappelijke onderbouwing van deze interventies komen aan bod, evenals de wijze waarop het behandeleffect gemeten kan worden (ROM). Je maakt kennis met het behandelprotocol en het toepassen van werkzame bestanddelen uit deze evidence based interventies bij complexe/mulitprobleem gezinnen met behulp van (video)demonstraties en praktische oefeningen.

  * Voor het toepassen van de interventies MTFC-p, PCIT, EMDR en TFC-BT dient men afzonderlijke opleidingen te volgen. De opleidingslicenties zijn ondergebracht bij respectievelijk De Bascule en de EMDR vereniging.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  8 dagen van 9.30 - 16.30 uur

  Datums

  data worden z.s.m. bekend gemaakt

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus gedragstherapie succesvol afgerond.

 • Docenten
  drs. Willemine Heiner

  drs. Willemine Heiner

  Willemine Heiner is klinisch psycholoog, kinder-en jeugdpsycholoog specialist NIP, supervisor VGCt. Zij is werkzaam bij Mentaal Beter en in eigen praktijk Heinerpsycholoog.nl.
  Lees meer
 • Literatuur
  Lange, A. (2006) Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve gedrags- en systeemtherapie. ISBN 9789068905861.

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews