Introductiecursus moreel beraad  (IC205)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Moreel beraad is een manier om dilemma's uit de dagelijkse praktijk van de ggz gezamenlijk te onderzoeken. In deze introductie maak je kennis met moreel beraad door concreet aan de slag te gaan met een dialoog rond een eigen casus. Zo ontdek je wat moreel beraad kan betekenen voor jullie manier van omgaan met morele vraagstukken.
 
 • Inhoud

  Het wrange van een moreel dilemma is dat de oplossing nooit voor honderd procent voldoet. Maar een dilemma vraagt om een keuze uit twee in principe moreel juiste handelingen die elkaar uitsluiten. Ethiek is een onderdeel van ons leven en werk, en uit zich in ons handelen. Het moreel beraad sluit daarbij aan. In een dialoog wordt een ethische kwestie onder begeleiding van een gespreksleider methodisch en op voet van gelijkheid onderzocht. Het moreel beraad is een vorm van praktische filosofie die voor iedereen toegankelijk is. Het biedt een verrijking en een nieuwe invalshoek in de bespreking van en reflectie op dillema’s in de dagelijkse praktijk van de ggz. In de praktijk wordt moreel beraad dikwijls gebruikt als alternatief voor of als onderdeel van casuïstiekbespreking.

  In deze introductiecursus maken deelnemers kennis met het moreel beraad: waar gaat het om in een moreel beraad en welke betekenis kan moreel beraad voor professionals of een organisatie hebben. Enthousiast geworden na deze eendaagse cursus? In de driedaagse cursus moreel beraad kan de volgende stap worden gezet.

  Wat leer je?

  Deelnemers leren waar een moreel beraad toe dient en hoe het werkt in de praktijk. Leren herkennen en verwoorden van ethische dilemma’s en ervaring opdoen met het daadwerkelijk methodisch omgaan met morele vraagstukken.

  Werkwijze

  De cursus is ervaringsgericht waarbij concreet een moreel beraad wordt gevoerd aan de hand van een actuele casus van één van de deelnemers. Hierdoor leren deelnemers de principes en meerwaarde van deze manier van reflecteren en dialoogvoeren goed kennen en wordt daarmee geoefend. De dialooghouding wordt hierdoor meer eigen gemaakt.

 • Datum

  Omvang

  Deze eendaagse cursus wordt incompany gegeven.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • POH-GGZ
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
  drs. Paul Troost

  drs. Paul Troost

  Paul Troost heeft de Beroepsopleiding Moreel Beraad VUmc gevolgd gewerkt aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Hij is docent communicatie en wetenschapsjournalistiek, alsook lid van het Landelijk Netwerk Gespreksleiders Moreel Beraad en de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Hij heeft vele jaren ervaring met moreel beraad en de socratische gespreksmethode in diverse maatschappelijke sectoren.Lees meer
 • Literatuur
  Van Dartel, H. & Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Boom, 2014. ISBN 9789461055101.
 • Reviews