Aram Hasan geeft tips voor de behandeling van mensen met een niet-westerse achtergrond

1 april 2019

Psychiater en trauma-expert Aram Hasan verzorgt vijf cursussen voor de RINO Groep op het gebied van cultuur georiënteerde traumabehandeling. Een veelvoorkomend probleem is dat cliënten met een niet-westerse achtergrond, vroegtijdig stoppen met de behandeling. Om de kans te vergroten dat de behandeling aanslaat en effect heeft, geeft Hasan hieronder enkele do’s and don’ts die je als therapeut kunt toepassen bij het behandelen van deze doelgroep.

Aram Hasan

 1. Begin elke behandeling met uitleg - en dus niet met vragen als: ‘Wat kan ik voor je doen, hoe kunnen we je probleem oplossen?’ Nieuwkomers zijn eraan gewend dat artsen zelf komen met een oplossing. Leg daarom eerst uit wat er in de therapie gebeurt en welke functie je daarbij als behandelaar hebt.
 2. Start elke sessie met psycho-educatie en houd dat vol tot aan het eind van de behandeling. Door die uitleg begrijpt de cliënt op een gegeven moment: dit gaat over mij; waar ik tegenaan loop, heeft oorzaken waar ik iets aan kan veranderen. Zo raakt de cliënt ervan overtuigd dat je hem begrijpt en accepteert, en dat therapie kan helpen.
   
 3. Pas op met generaliseren en aannames, bijvoorbeeld over de rol van het geloof. Vraag en check regelmatig of je alles goed begrepen hebt. En geef duidelijk aan dat je als behandelaar openstaat voor uitleg, wanneer de cliënt het gevoel heeft dat jij hem niet begrijpt.
   
 4. Focus niet teveel op één stuk van de problematiek dat volgens jou essentieel is, maar blijf breed kijken naar alles wat er meespeelt voor de cliënt. Vaak spelen er tal van stressoren, waardoor de cliënt geen ruimte heeft om te kunnen focussen op het onderliggende trauma.
   
 5. Stel samen haalbare doelen vast. Vaak stellen therapeuten te hoge eisen aan zichzelf en aan de cliënt. Vaak werkt het beter om beperkte doelen af te spreken en die onder te verdelen in stappen. Zeker, omdat het voor deze cliëntengroep vaak moeilijk is om zich een beeld te vormen van wat zij van de behandeling kunnen verwachten.
   
 6. Benadruk het belang van therapietrouw. Als cliënten zich weer wat beter voelen, zijn ze vaak minder gemotiveerd om de behandeling voort te zetten en medicatie te blijven gebruiken. Wijs daarom op het risico van terugval en het belang om gemaakte afspraken na te komen.
Lees ook het interview met Aram Hasan, waarin hij dieper ingaat op de behandling van cliënten met een niet-westerse achtergrond.​
 

Biografie

Aram Hasan werd geboren in 1972 in een Koerdisch gezin in Syrië. Hij studeerde geneeskunde in Oekraïne. In 1999 vluchtte hij naar Nederland, waar hij de opleiding voor psychiater volgde. Hasan is werkzaam bij Centrum ’45 in Oegstgeest, een landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Daarnaast is hij medeoprichter van Psychiaters zonder grenzen en eigenaar van expertisecentrum – CoTeam – ten behoeve van getraumatiseerde vluchtelingen. Hasan is getrouwd en vader van twee kinderen. http://www.aramhasan.com/ 

Cursussen van Aram Hasan bij de RINO Groep

In de verschillende cursussen die Hasan bij de RINO Groep geeft, leer je hoe je een effectieve behandelrelatie met getraumatiseerde nieuwkomers kunt opbouwen. Dat vereist een heel andere benadering, waarbij je vooral veel moet uitleggen en overtuigen. Want, de meeste vluchtelingen hebben geen idee wat psychische problemen zijn - laat staan dat zij daar zelf iets aan kunnen doen. Bekijk hieronder het lesaanbod:

Cultuurgeoriënteerde diagnostische dilemma’s

Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Cultuur georiënteerde beknopte eclectische psychotherapie PTSS (Co-BEPP)

Co-BEPP, kort en krachtig

Werken met levenslijnen: de levensboekmethode