Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Cultuur georiënteerde Beknopte Eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP)  (B2066)

Tijdens deze post-BIG cursus leer je werken met Co-BEPP, een cultuurspecifieke variant van de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP). Deze aangetoond effectieve behandeling sluit aan bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van traumatische gebeurtenissen. Co-BEPP houdt rekening met de specifieke aspecten van de eigen cultuur van de cliënt en is daarom zeer geschikt voor de behandeling van cliënten met een niet-westerse achtergrond. Docent is Aram Hasan van CoTeam.
 

Feiten

 • Omvang: 4 lesdagen. Data volgen zo spoedig mogelijk.
 • Locatie: Rotterdam
 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

 • Kosten: € 1.045
 • Cursuscode: B2066

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • Psychotraumatherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Psychiater, Arts, Verpleegkundig specialist en Psychotraumatherapeut

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling, waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken en cognitieve gedragstherapie gewenst is. Ook dien je actuele casuïstiek te kunnen inbrengen.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NtVP, NVP, NVvP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) besteedt veel aandacht aan psycho-educatie voor cliënt en naasten, emoties verbonden aan het trauma, betekenisverlening en leren van het trauma en rituelen. Deze methode is daarom geschikt om aangepast te worden voor de behandeling van cliënten met een niet-westerse achtergrond. Dat betekent dat bij Co-BEPP er specifiek aandacht gegeven wordt aan obstakels in het contact, de communicatie, de benadering in de relatie en het toepassen van rituelen. Co-BEPP houdt rekening met de specifieke aspecten van de eigen cultuur van de cliënt, alsook met een ander denkkader ten aanzien van psychische problemen en het inroepen van hulp. Daarbij spelen taal en context een belangrijke rol.

De behandelmethode:
Co-BEPP is een geprotocolleerde behandelmethode van 10 tot 16 sessies. Frequentie en duur worden mede bepaald door de ernst en aard van de problematiek, wensen en verwachtingen, de therapierespons en soms belemmerende omstandigheden. Bij aanvang van de behandeling wordt dit in samenwerking met de cliënt besproken en vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt draagt bij aan het behandelproces. Het uitgangspunt is: samen beslissen. De methode wordt hoofdzakelijk benut voor de behandeling van PTSS, maar ook wanneer zeer ernstige trauma’s hulp bij de verwerking vragen, bijvoorbeeld bij traumatische rouw.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Wat leer je?

 • Na afloop van de cursus:

 • ken je de indicaties voor Co-BEPP
 • kun je cultuur georiënteerd de beknopte eclectische psychotherapie bij PTSS (Co-BEPP) toepassen
 • kun je cultuur georiënteerd het behandelprotocol van de BEPP uitvoeren in een behandeling van PTSS, traumagerelateerde problematiek en gestagneerde rouw
 • ben je bekend met de obstakels bij cultureel georiënteerde psycho-educatie
 • kun je betekenis (leren) geven vanuit verschillende culturele perspectieven, eigen waarde, verwachtingen en ambities
 • herken je gecompliceerde en gestagneerde rouw
 • herken je functionele en niet functionele coping bij vluchtelingen bij wie sprake is geweest van repressie en onderdrukking
 • kun je de invloed en betekenis van cultuur en bijgeloof op PTSS en traumagerelateerde psychose inschatten en begrijpen
 • kun je de invloed en betekenis van cultuur relateren aan trauma
 • kun je cultuur georiënteerd medicatietrouw stimuleren, met kennis van en begrip voor traditionele en niet-westerse geneeswijzen

Doelgroep

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling, waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken en cognitieve gedragstherapie gewenst is. Ook dien je actuele casuïstiek te kunnen inbrengen.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen van de BEPP: cultureel georiënteerde psycho-educatie volgens BEPP-protocol, imaginaire exposure, memorabilia, betekenisgeving van het trauma en het afscheidsritueel. Er is ruimte voor terugkoppeling en feedback. Ter ondersteuning maken we gebruik van film, toolbox en rolspellen.

Aan psycho-educatie besteden we in meerdere sessies veel aandacht, waarbij we ook gebruik maken van een toolbox met voor de cliënt goed te begrijpen klachtomschrijvingen. Bij elke sessie wordt weer psycho-educatie gegeven over de aandoening, de psychologische effecten van trauma en hoe dit in de psychotherapie behandeld wordt. Ook kan de behandelaar - in afstemming met cliënt en familie - de cliënt filmen ten behoeve van cultureel georiënteerde psycho-educatie aan de familie. Als de relatie en/of het familielid niet mee wil komen, wordt het filmpje meegegeven.

Bij de imaginaire exposure kan gebruik gemaakt worden van tekeningen volgens de levenslijnverhaalmethode. Vaak zien we dat de cliënten niet precies de situatie kunnen beschrijven tijdens de exposure. De cliënt kan in dat geval foto- of videomateriaal meenemen dat getuigt van de situatie of vergelijkbaar is met de gebeurtenis. Elke exposuresessie wordt ritueel afgesloten in overleg met de cliënt. De cliënt wordt uitgenodigd de verwerking te beschrijven, te tekenen of om die gedachten in te spreken op een mobiel. Dit helpt om het gevoel van vertrouwen te vergroten en de controle over de situatie terug te krijgen.

Memorabilia kunnen sieraden zijn of voorwerpen uit het land van herkomst. Als deze niet meer aanwezig zijn, kunnen ze gemaakt worden tijdens creatieve therapie of middels handwerk/naaien.

Bij de betekenisgeving wordt gebruik gemaakt van rituelen, verhalen, religieuze/spirituele/mystieke overtuigingen, historische overtuigingen, spreekwoorden en gezegdes. Op die manier kan vertrouwen en een gevoel van veiligheid en zingeving worden hersteld.
Tijdens een afscheidsritueel met familie of vrienden kunnen cliënten deze periode in hun leven afsluiten. Dat kan door materialen te bundelen en te kijken wat de cliënt daarmee wil of door een symbolisch uitstapje: zee, natuur, museum, kerk of moskee.

Toetsen

De cursus wordt afgerond met het bespreken van casussen, bij voorkeur ondersteund met film. Daarnaast zal op dag 3 en bij de terugkomdag een toets plaatsvinden.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Supervisie:
Na deze basistraining raden we je aan om een supervisietraject te volgen bij een van de Co-BEPP supervisoren. Het eclectische karakter van de BEPP en Co-BEPP betekent dat je als therapeut aanspraak doet op een uitgebreider therapeutisch arsenaal dan bij CGT en EMDR.

Supervisie over behandelingen:
Wil je een registratie als BEPP-therapeut, dan dien je naast de training tenminste 8 supervisies over 50 behandelsessies bij 3 verschillende cliënten te volgen. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een deel van de registratie van de NtVP, als je je naast de BEPP wilt scholen tot psychotraumatherapeut.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2066 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl