Datum:

Kosten: € 310

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Co-BEPP, kort en krachtig  (B2154)

Cultuur georiënteerde Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS als BEPP al gevolgd

Deze post-BIG cursus is bedoeld voor mensen die de BEPP al hebben gevolgd. Docent Aram Hasan van CoTeam gaat in op de specifieke aspecten van de eigen cultuur van de cliënt en besteedt veel aandacht aan cultureel georiënteerde psycho-educatie. Daarom is deze aanvulling op de BEPP zeer waardevol als je vaak cliënten behandelt met een niet-westerse achtergrond.
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 22 april 2021
 • Locatie: Agniesestraat 74, Rotterdam
 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

 • Kosten: € 310
 • Cursuscode: B2154

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • Psychotraumatherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Psychiater, Verpleegkundig specialist en Psychotraumatherapeut

Om deel te nemen moet je succesvol de cursus Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS hebben gevolgd (kopie certificaat invoegen bij inschrijving). Je dient ervaring te hebben met traumabehandeling, waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken en cognitieve gedragstherapie gewenst is. Ook dien je actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NtVP, NVP, NVvP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij de Co-BEPP wordt specifiek aandacht gegeven aan obstakels in het contact, de communicatie, de benadering in de relatie en het toepassen van rituelen. De Co-BEPP houdt rekening met de specifieke eisen die voortkomen uit de eigen cultuur van de cliënt, alsook met een ander denkkader ten aanzien van psychische problemen en het inroepen van hulp. Daarbij spelen taal en context een belangrijke rol.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Wat leer je?

 • Na afloop van de cursus:

 • ken je de indicaties voor Co-BEPP
 • kun je Co-BEPP toepassen
 • kun je cultuur georiënteerd het behandelprotocol van BEPP uitvoeren in een behandeling van PTSS, traumagerelateerde problematiek en gestagneerde rouw
 • heb je inzicht in de benaderingswijze van patiënten en de context, met als doel beter contact, activering en voorkomen drop-out
 • ben je bekend met de obstakels bij cultureel georiënteerde psycho-educatie
 • herken je gecompliceerde en gestagneerde rouw
 • kun je betekenis geven vanuit verschillende culturele perspectieven, eigen waarde, verwachtingen en ambities
 • herken je functionele en niet functionele coping bij vluchtelingen bij wie sprake is geweest is van repressie en onderdrukking

Doelgroep

Om deel te nemen moet je succesvol de cursus Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS hebben gevolgd (kopie certificaat invoegen bij inschrijving). Je dient ervaring te hebben met traumabehandeling, waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken en cognitieve gedragstherapie gewenst is. Ook dien je actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Inhoud

Tijdens deze cursus reiken we je een uitgebreider arsenaal aan handvatten en verbeterd begrip van de context aan, waarmee je je vaardigheden verbetert om met deze doelgroep te werken. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan cultureel georiënteerde psycho-educatie volgens BEPP-protocol, imaginaire exposure en memorabilia.

Bij de imaginaire exposure worden culturele aspecten vanuit diverse casussen toegelicht, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van betekenistekeningen volgens de levenslijnverhaalmethode. Vaak zien we dat cliënten niet precies de situatie kunnen beschrijven tijdens de exposure. De cliënt kan in dat geval foto- of videomateriaal meenemen dat getuigt van de situatie of vergelijkbaar is met de gebeurtenis. Elke exposuresessie wordt ritueel afgesloten in overleg met de cliënt. De cliënt wordt uitgenodigd de verwerking te beschrijven, te tekenen of om die gedachten in te spreken op zijn/haar mobiele telefoon. Dit helpt om het gevoel van vertrouwen te vergroten en de controle over de situatie terug te krijgen.

Middels memorabilia is er aandacht voor culturele en rituele benadering, waardoor er meer doelgericht gewerkt kan worden met de doelgroep. Dit kunnen sieraden zijn of een voorwerp uit het land van herkomst. Als deze niet meer aanwezig zijn, kunnen ze gemaakt worden tijdens creatieve therapie of middels handwerk/naaien.

Ook kan de behandelaar - in afstemming met cliënt en familie - de cliënt filmen ten behoeve van cultureel georiënteerde psycho-educatie aan de familie.

Toetsen

De cursus wordt afgerond met het bespreken van casussen, al dan niet ondersteund met film.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Supervisie:
Na deze basistraining raden wij aan om een supervisietraject te volgen bij een van de Co-BEPP supervisoren. Het eclectische karakter van de BEPP en Co-BEPP betekent dat je als therapeut aanspraak doet op een uitgebreider therapeutisch arsenaal dan bij CGT en EMDR.

Supervisie over behandelingen:
Wil je een registratie als BEPP-therapeut, dan dien je naast de training tenminste 8 supervisies over 50 behandelsessies bij 3 verschillende cliënten te volgen. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een deel van de registratie van de NtVP, als je je naast de BEPP wilt scholen tot psychotraumatherapeut.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2154 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl