Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mogelijk t/m 22 april 2021, tenzij eerder vol

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's  (B2135)

Het is soms moeilijk om bij asielzoekers, vluchtelingen en migranten een goede diagnose te stellen. Daarbij spelen onder meer schaamte voor hun problematiek, angst voor onbegrip voor hun klachten, culturele verschillen en taalbarrières een rol. In deze post-BIG cursus gaat Aram Hasan in op de benadering in de relatie, communicatie, obstakels in het contact, taal en context. Je leert hoe je de therapietrouw en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt kunt vergroten en drop-out kunt verminderen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 donderdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 27 mei 2021
 • Locatie: online
 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

 • Kosten: € 310
 • Cursuscode: B2135

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • Psychotraumatherapeut
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Psychiater, Arts, Verpleegkundig specialist en Psychotraumatherapeut

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NtVP, NVP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Ervaring leert dat diagnostiek bij asielzoekers, vluchtelingen en migranten vraagt om een specifieke aanpak om de diagnose goed te kunnen stellen. De diagnostiek en behandeling van asielzoekers en vluchtelingen is voor de behandelaar net zo ingewikkeld als voor de patiënt. Dat maakt het vaak erg moeilijk om de problematiek, zoals een PTSS of een depressie, juist te diagnosticeren en de klachten van vluchtelingen goed te behandelen. Schaamte voor hun problematiek en angst voor onbegrip voor hun klachten in combinatie met culturele verschillen en taalbarrières, zijn vaak de oorzaak dat het moeilijk is om de juiste diagnose te stellen en passende hulp te bieden. Ook presenteren klachten zich soms anders dan wij het gewend zijn. Trauma’s uiten zich bijvoorbeeld vaak in andere, lichamelijke klachten dan wij bij patiënten met een westerse achtergrond zien.

Binnen de cursus besteden we specifiek aandacht aan de benadering in de relatie, de communicatie, obstakels in het contact, taal en context. De obstakels in de diagnostiek en behandeling worden in drie categorieën ingedeeld, namelijk: Relationeel, Professioneel en Contextueel. In deze cursus leer je hoe je deze indeling kunt hanteren voor jezelf en voor de cliënt zodat jullie beiden meer begrip en grip krijgen. De cursus heeft als doel het vergroten van therapietrouw, het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt en het verminderen van drop-out.

We oefenen met het stellen van een passende diagnose waarbij rekening wordt gehouden met de context van culturele verschillen en de ‘wij’ cultuur waarin het gezin en de familie centraal staan. We gaan in op het belang van het betrekken van het systeem bij het stellen van de diagnose. Ook lichten we de betekenis van trauma en rituelen voor de diagnostiek toe.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • de betekenis van cultuur georiënteerde intake en diagnostiek
 • hoe en waarom somatische en psychosomatische klachten zich uiten als het zou kunnen gaan om psychiatrische problematiek
 • leren omgaan met cliënten die zich afgewezen en buitengesloten voelen
 • inzicht in positie eigen identiteit t.o.v. context; activeren en eigen verantwoordelijkheid
 • inzicht in de betekenis van aannames en labelen binnen eigen referentiekader en de dilemma’s die daarmee samenhangen
 • afweging leren maken voor een behandelkeuze passend bij de cliënt en samenhangend met je eigen cultuur georiënteerde attitude als behandelaar
 • de cliënt te motiveren tot behandeling en eventuele medicatie, met aandacht voor de cultuur georiënteerde attitude van jezelf als behandelaar

Inhoud

 • intake: heteroanamnese en genogram, taal en tolk, omgaan met emoties, misverstanden, irritaties en valkuilen, seksualiteit en taboes
 • diagnostiek: somatische klachten, depressiviteit, gedrags-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen, acculturatieproblematiek, psychosen en bijkomende culturele uitingsvormen
 • behandelaspecten: botsingen in benadering, diagnostische dilemma's, individu of systeem, therapeutische prioriteiten, de positie als behandelaar, machteloosheid
 • traditionele geneeswijzen, niet-westerse geneeswijzen, bezetenheid, winti, geesten, zwarte magie, geloofsverklaringen, medicatietrouw en medicatie-ontrouw
 • beeldvorming: oordeel, vooroordeel, racisme, discriminatie, eigen waarden en normen, en therapeutische keuzes
 • motiveren: van passief en afhankelijk naar actief en eigen verantwoordelijkheid

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een casus, conceptualisatie, differentiaal diagnose en gezamenlijke conclusie.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Aram Hasan
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2135 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl