Jacquelin Zents en Toon Walravens over de nieuwe ontwikkelingen binnen SRH

Interview met Toon Walravens en Jacquelin Zents

13 mei 2019
 

Jacquelin Zents en Toon Walravens

Ondersteuning bij het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid is niet meer weg te denken uit de ggz. Herstel is een individueel proces, waarin mensen alleen slagen als ook hun omgeving bereid is om steun te bieden. De RINO Groep biedt verschillende opleidingen en cursussen aan voor professionals, die zich willen verdiepen in SRH (Steunend Relationeel Handelen). Jacquelin Zents en Toon Walravens, beiden hoofdopleider en manager opleidingen SRH, vertellen in dit interview over het nieuwe cursusaanbod, de recent ontwikkelde SRH-app en de doelstellingen voor komend jaar.Jacquelin Zents en Toon Walravens vervullen sinds medio 2018 samen de rol van zowel hoofdopleider als opleidingsmanager SRH. Naast deze rol traint en begeleidt Jacquelin professionals en teams in de geestelijke gezondheidszorg, VGZ en maatschappelijke opvang. Toon maakte als ervaringsdeskundige deel uit van het landelijk Schakelteam Personen met verward gedrag en is ambassadeur Herstel en Rehabilitatie bij forensische kliniek De Woenselse Poort/GGzE.
 
Waarin vullen jullie elkaar aan?
Toon: ‘Jacquelin weet inhoudelijk ontzettend veel, dat is echt haar kracht. Ook is ze heel sterk in het analyseren van producten, waarbij ze alles snel inzichtelijk maakt.’
Jacquelin: ‘Toon heeft een heldere kijk op zorg en samenleving. Hij is een sterke verbinder, wat ontzettend waardevol is voor onze samenwerkingen met organisaties.’
 
Kunnen jullie wat vertellen over de drie nieuwe cursussen die zijn toegevoegd aan het SRH-aanbod?
Jacquelin: ‘Twee cursussen richten zich op het communiceren met cliënten. Wij geloven dat communicatie heel belangrijk is voor professionals in de geestelijk gezondheidszorg. Daarom reiken wij diverse middelen aan om hen daarbij te ondersteunen. Geweldloze communicatie: jakhals en giraf maakt gebruik van het gespreksmodel van Marshall Rosenberg en geeft professionals meer inzicht in het gedrag van cliënten en hoe zij daarop reageren. De cursus De Bubbel leert hen om beter en oprecht naar cliënten en collega’s te luisteren - zonder oordeel, advies of commentaar - om zo laagdrempelig benaderbaar te worden.’
Toon: ‘De nieuwe cursus Winst met leefstijl gaat over het bewust worden van de relatie tussen leefstijl en (on)gezondheid; hoe daag je je cliënt uit om met leefstijl te werken aan zijn eigen herstel? Zo ontdek je welke attitude, technieken en beïnvloeding van omgevingsfactoren bijdragen aan verandering.’

‘Jongeren hebben andere manieren om zich te uiten, zoals rapmuziek en social media. Dat vraagt om andere tools en meer creatieve werkwijzen. Deze nieuwe cursus richt zich op de jongere en zijn systeem, en sluit beter aan bij de belevingswereld van jongeren.'

Toon Walravens

Er is ook een aparte versie van de basisopleiding SRH ontwikkeld die speciaal is gericht op jongeren en het gezin. Vanwaar deze keuze?
Toon: ‘Jongeren hebben andere manieren om zich te uiten, zoals rapmuziek en social media. Dat vraagt om andere tools en meer creatieve werkwijzen. Deze nieuwe cursus richt zich op de jongere en zijn systeem, en sluit beter aan bij de belevingswereld van jongeren. Deze jongeren zijn vaak buiten de samenleving terechtgekomen. Wij leren professionals hoe ze de jongeren en hun gezin kunnen helpen om de regie terug te krijgen over hun eigen leven en aansluiting te vinden bij school, werk en sportverenigingen, om zo hun eigen identiteit verder te ontwikkelen.’

Onlangs hebben jullie de nieuwe SRH-app gelanceerd. Wat maakt deze app zo waardevol?
Jacquelin: ‘Met de app kunnen medewerkers samen met cliënt en naasten heel gericht alle fasen van de SRH-werkmethodiek doorlopen. De unieke kompasvorm maakt het mogelijk om doelbewust te navigeren naar de verschillende fasen. Het kompas geeft de koers aan.’
 
Wat heeft de accentverschuiving van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen naar Steunend Relationeel Handelen voor effect op jullie werk?
Jacquelin: ‘De nadruk komt meer te liggen op het relationele aspect en de daarbij behorende belangrijke basiswaarden als gelijkwaardigheid en respect ter versterking van autonomie, veerkracht en welzijn. Verschillende herstelondersteunende programma’s en instrumenten worden steeds meer gecombineerd met SRH. Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander beschrijven dit in hun nog te verschijnen handboek. Deze accentverschuiving en zienswijze zijn we aan het implementeren in ons opleidingsaanbod, waarin het methodisch werken een sterke plek behoudt en daardoor nog beter zal aansluiten bij herstelondersteunende zorg.’
Toon: ‘Met deze accentverschuiving zal de inhoud van de basisopleiding en cursussen nog beter aansluiten bij de huidige processen. Zo is bijvoorbeeld de terminologie vernieuwd en gaan we gebruik maken van de vier V’s: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.’
 
Wat zijn jullie verdere doelen voor 2019?
Jacquelin: ‘We zijn inmiddels gestart om intensiever en zorgvuldiger samen te werken met licentiehouders, waarbij wij kijken naar een gezamenlijke toekomst en de daarbij behorende uitdagingen.’
Toon: ‘We halen nu al veel nieuwe informatie op bij onze licentiehouders die leidt tot nieuwe verdieping. Ook willen we nieuwe werkvelden verkennen en bereiken. We voeren inmiddels open gesprekken met diverse partijen over onder meer de onderwerpen arbeid, forensische zorg, maatschappelijke inclusie en gezonde leefstijl. Herstel en krachtgericht werken is veel breder en interessant(er) geworden voor andere domeinen. Denk daarbij aan zorg- en veiligheidshuizen, het UWV, de Dienst Justitiële Inrichtingen, ISS Facility Services voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de RIBW Alliantie waar we mee optrekken en detacheringsbureaus gericht op de zorg.’
 

Ons complete aanbod op het gebied van herstel