Aanvullende module SRH: Winst met leefstijl  (IC198)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking hebben gemiddeld meer lichamelijke klachten en een lagere levensverwachting. Een betere leefstijl kan bijdragen aan hun kwaliteit van leven. In deze samen met Charly Green ontwikkelde training ga je aan de slag met vitaliteit en somatiek, en leer je een integrale benadering en een persoonlijk verbeterdoel op te stellen. Deze praktische insteek laat snel resultaat zien doordat mensen zich meer eigenaar voelen.
 
 • Inhoud

  SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ) is een praktische methodiek die professionals in staat stelt op een systematische wijze een individuele begeleidingsrelatie op te bouwen, een zorgplan vorm te geven, een cliënt te ondersteunen bij diens wensen en zorgbehoeften en de kwaliteit van een leef/werkmilieu of sociaal netwerk te verbeteren.

  SRH met leefstijl is een specifieke uitvoering van SRH met het programma Winst met Leefstijl van Charly Green. Dit programma gaat over het bewust worden van de relatie tussen leefstijl en (on)gezondheid; hoe daag je je cliënt uit om met leefstijl te werken aan zijn eigen herstel? De basis van SRH met het programma Winst met Leefstijl laat zien met welke attitude, technieken en beïnvloeding van omgevingsfactoren bijdragen tot verandering. Door op deze wijze aan de slag te gaan wordt veranderen leuk en effectief. Een hulpmiddel hierbij is het digitale programma: www.leefstijlinbeeld.nl
   
  Charly Green is een organisatie die adviseert en ondersteunt bij het bevorderen van gezonder gedrag en zelfmanagement van cliënten bij herstel en preventie. De uitdaging ligt hier om gezond gedrag makkelijker, toegankelijker en leuker te maken voor cliënten, medewerkers en organisatie.

  Wat leer je?

  • Na het volgen van de basisopleiding SRH met leefstijl zijn de deelnemers bekend met:

  • de uitgangspunten van een rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorgverlening
  • hoe leefstijl kan bijdragen aan herstel
  • werken met het digitale programma www.leefstijlinbeeld.nl 
  • hoe gezond gedrag makkelijker en toegankelijker te maken voor een individu en binnen een omgeving
  • basiskennis en -vaardigheden om een rehabilitatieproces op een methodische wijze vorm te geven

  • Deze kennis en vaardigheden omvatten:

  • het aangaan van een persoonlijk-professionele relatie met een cliënt gericht op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie (o.a. presentieperspectief hanteren; communicatiestrategieën gebruiken)
  • het (helpen) in beeld brengen van krachten van de cliënt en van omgevingen
  • het (helpen) bepalen van toekomstdoelen
  • het (helpen) opstellen van een persoonlijk plan en een ondersteuningsplan

  Werkwijze

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • principes en uitgangspunten (presentie, krachtgericht werken, sociale participatie, herstel en ontwikkeling, gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen)
  • opbouw van samenwerkingsrelatie, basisprincipes van begeleiden (de zgn. BAP principes)
  • aansluiten bij (fase) herstelproces
  • hoe preventie en leefstijl kunnen bijdragen aan herstel
  • oefenen met het coachen wanneer het moeilijker wordt
  • oefenen met de digitale tool leefstijlinbeeld.nl
  • het werken met omgevingsfactoren om gezonde keuzes makkelijker, leuker en toegankelijker te maken
  • maken van een inventarisatie van wensen en krachten, mogelijkheden en kansen om deze te realiseren
  • genereren van keuzemogelijkheden (opties) en stellen van doelen
  • plannen maken: het persoonlijk plan van de cliënt; het ondersteuningsplan van de professional
  • korte introductie van de toolkit SRH
  Elke deelnemer ontvangt een cursusmap waarin de basisprincipes van de methodiek, oefeningen en een selectie aan hulpmiddelen staan.

  Toetsen

  De basisopleiding wordt afgesloten met een opdracht waaraan gedurende de hele opleiding wordt gewerkt, zodat deze klaar is bij de laatste bijeenkomst.

 • Datums
  Deze opleiding, die bestaat uit 3 dagen basistraining en 4 keer 3 uur methodische werkbegeleiding, wordt incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 33 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
 • Literatuur
  Werken in Verbinding, Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen, Den Hollander en Jean Pierre Wilken, Uitgeverij SWP 1ste druk, 2020. ISBN 9789088509520.
 • Reviews