Opleiding tot Coach SRH  (IC051)

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Professionals die werken met de methodiek van SRH (Steunend Relationeel Handelen) krijgen daarbij coaching of werkbegeleiding. In deze blended opleiding leer je hoe jij als ervaren SRH-hulpverlener individuele collega's begeleidt en hoe je teams ondersteunt bij de implementatie. Met deze kennis en vaardigheden kun je het toepassen van de methodiek vanuit een overstijgend perspectief bezien én praktisch ondersteunen.
 
 • Inhoud

  Deze opleiding leidt ervaren medewerkers op om intern werk- of praktijkbegeleiding te kunnen bieden in het Steunend Relationeel Handelen.

  De opleiding bestaat uit vijf modules en Methodische Werkbegeleiding die door specialisten op dit gebied worden gegeven. Naast deze specialisten is er voor de opleiding een coördinerend docent. Deze docent monitort de voortgang van de opleiding en de ontwikkeling van de deelnemers. De volgende modules worden aangeboden: SRH basis en verdieping; coaching individueel; coachen van groepen; praktijkcoaching; implementatie.

  In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het krachtgericht begeleiden en krachtgericht coachen. De methodiek van het SRH wordt als uitgangspunt genomen. Alle fasen van het SRH worden opnieuw doorlopen, maar nu gericht op coachingsituaties. Er zijn twee redenen om ook in deze opleiding uit te gaan van het SRH. Als coach SRH moet het SRH op een hoger niveau worden beheerst dan diegenen die alleen een basiscursus SRH hebben gevolgd. Leer daarnaast het SRH als basismethodiek te gebruiken door er op verschillende niveaus mee te werken: het niveau van de cliënt; het niveau van de coach cliënt; het niveau van de organisatie/instelling/voorziening.

  Daarnaast leren de deelnemers in deze opleiding verschillende soorten presentaties te geven: korte kernachtige presentaties (waarin men de kunst van het samenvatten kan demonstreren) en uitgebreidere presentaties. Zo verwerven zij een aantal specifieke vaardigheden met betrekking tot: individuele coaching; coaching in groeps- of teamverband; het coachen van medewerkers op de werkvloer (het zgn. praktijkcoaching); het begeleiden van leerprocessen, aansluitend bij de leerstijl van medewerkers.

  Wat leer je?

  • Je verwerft kennis en vaardigheden om coaching/werkbegeleiding te kunnen bieden aan zelfstandig individuele medewerkers.
  • Je leert teams te ondersteunen bij de implementatie van rehabilitatiegericht handelen en maakt hierbij gebruik van coachingsvaardigheden.
  • Je beheerst de methodiek van het SRH op het tweede deskundigheidsniveau om vanuit een overstijgend denkkader medewerkers en teams op praktische wijze te kunnen ondersteunen bij het toepassen van de methodiek.
  • Je leert krachten zoeken, creëren en versterken.
  • Je leert evidence based interventies toe te passen.

  Werkwijze

  De opleiding is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Theorie en praktijk worden telkens met elkaar verbonden. Als coach dien je immers niet alleen de theorie zeer goed te kennen, maar van daaruit vooral de toepassing in de praktijk te kunnen maken, zodat je andere professionals daarbij effectief kunt ondersteunen. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uitdrukking in het feit dat er voornamelijk gewerkt wordt aan de hand van eigen of door de docent aangedragen casuïstiek.

  Wat verwachten wij:
  - Bij inschrijving een motivatiebrief aan de hand van het competentieprofiel Coach SRH
  - Verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces
  - Actieve deelname tijdens de trainingsdagen en de Methodische Werkbegeleiding
  - Het actief online samen leren in de blended leeromgeving
  - Dat jouw organisatie het uitvoeren van de praktijkopdrachten faciliteert

  Servicepakket en registratie Coach SRH
  Om de kwaliteit te kunnen borgen, dienen SRH coaches en docenten hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit doen zij in de eerste plaats door in de praktijk binnen hun instelling als coach werkzaam te zijn. Dit valt binnen het kwaliteitsbeleid van de (eigen) instelling.

  De RINO Groep voorziet de coaches continu van materialen en kennis die zij nodig hebben bij het coachen. Dit doen we middels het Servicepakket voor coaches SRH. Het Servicepakket bestaat uit: 

  • Werkmap Steunend Relationeel Handelen
  • Werkmap Coaching
  • Daarnaast voorziet de RINO Groep in inhoudelijke ondersteuning van coaches ter plekke. Deze praktijkcoaching wordt verzorgd door de hoofdopleider SRH en/of Kerndocenten. 
  • Deelname aan minimaal één coachdag per jaar georganiseerd door de RINO Groep.
  • Toegang tot RINO Portal, waarmee je op de hoogte blijft van SRH gerelateerde ontwikkelingen via nieuwsberichten en de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan/het volgen van discussies op het SRH forum.
  Het beleid van de RINO Groep is erop gericht dat coaches zich blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en verbeteringen. Dit is gekoppeld aan een registratiesysteem en de afname van het Servicepakket voor Coaches SRH. Het opleidingsjaar opvolgend na het afronden van de coachopleiding wordt een Servicepakket voor Coaches SRH in rekening gebracht bij de organisatie waar je werkt of je neemt een Servicepakket voor jezelf af.

  Toetsen

  De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

  Je hebt recht op het certificaat bij:
  - een actieve deelname aan de bijeenkomsten
  - het maken van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten (toetsing tijdens de les)
  - een aantoonbare bereidheid tijdens de opleiding om fouten te maken en om hiervan te willen leren
  - het maken van de eindopdracht
  - het inleveren van de praktijkopdrachten
  - een voldoende beoordeling van de coördinerend docent voor zowel de praktijkopdrachten als de eindopdracht

 • Datums

  Omvang

  Deze incompany opleiding bestaat uit 9 cursusdagen en 6 sessies methodische werkbegeleiding (coaching) en e-learnings met individuele en groepsopdrachten. (Omvang: 72 uur)
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Op verzoek kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor accreditaties.

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 8 trainingsdagen en 5 MWB bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Bij het missen van meer bijeenkomsten dan hierboven genoemd kan men de opleiding niet meer vervolgen.

 • Doelgroep

  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • je hebt de opleiding verpleegkunde, SPH, MWD, ervaringsdeskundigheid, of een daaraan gelijkwaardige opleiding afgerond
  • je bent twee jaar of langer werkzaam in de praktijk van de GGz, VGZ, Maatschappelijke Opvang of andere vorm van zorg
  • je hebt reeds (enige) ervaring met de begeleiding van professionals, zowel individueel als in teamverband
  • je bent in het bezit van het certificaat Basisopleiding SRH

 • Docenten
 • Literatuur
  • Handboek Steunend Relationeel Handelen, Werken aan herstel en kwaliteit van leven, Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander. Uitgeverij SWP, 1ste druk 2019, ISBN 9789085602477 
  • Werken in Verbinding, Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen, Den Hollander en Jean Pierre Wilken, Uitgeverij SWP 1ste druk, 2020. ISBN 9789088509520 
  • Oplossingsgericht Coachen, Insoo Kim Berg, Peter Szabo, Uitgeverij Thema 6de druk 2013. ISBN 9789058718174
  • Goed voor de Groep, Karen de Galan. Uitgeverij Thema, 1ste druk 2013, ISBN 9789462723573
 • Reviews