De RINO Groep Podcast

De RINO Groep Podcast is dé podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

28. Prof. dr. Trudy Mooren over trauma's bij gevluchte kinderen en hun gezinnen

Klinisch psycholoog prof. dr. Trudy Mooren werkt met gevluchte kinderen met een trauma. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast deelt Mooren haar ervaringen en inzichten over de complexe aard van trauma's bij deze kinderen en de uitdagingen die ze tegenkomen in hun herstel. Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.
​​​

27. Prof. dr. Kees Korrelboom over doelgestuurd behandelen, COMET en CGT

Doelstellingen verwateren nogal eens tijdens ggz-behandelingen, meent prof. dr. Kees Korrelboom. Hij pleit dan ook voor 'doelgestuurd behandelen'; op basis van concrete, haalbare doelen waarop actief gestuurd wordt. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast legt hij het belang uit van deze specifieke aanpak. Ook vertelt hij over het ontstaan van COMET en deelt hij zijn visie op CGT. Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

26. Dr. Martin Kat over het ouder wordende brein

Er is een verschil in fysieke en psychische ouderdom, zegt psychiater en psychotherapeut dr. Martin Kat, dé ouderenzorg-expert van Nederland. Psychische veroudering kan zich uiten in introversie, verminderd energetisch niveau, verhoogde emotionaliteit en voorzichtigheid. Deze veranderingen worden niet altijd als pathologisch gezien, en kunnen ook als gezonde aanpassingen worden beschouwd. Wanneer het wel pathologisch wordt, legt Kat uit in deze aflevering van de RINO Groep Podcast. Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

25. Drs. Thijs van de Kant over risicotaxatie in de forensische zorg

Waarom zijn sommige mensen in staat tot grensoverschrijdend gedrag en anderen niet? Een complexe vraag, zegt drs. Thijs van de Kant. Hij heeft als klinisch psycholoog en hoofd vakgroep Psychologie van het Pieter Baan Centrum vaak te maken met mensen die een ander om uiteenlopende redenen geweld hebben aangedaan. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast vertelt hij over forensische diagnostiek en het inschatten van het recidiverisico. Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

24. Prof. dr. Marieke Pijnenborg over dissociatie, psychose en schizofrenie

De grenzen tussen dissociatieve stoornissen, psychose en schizofrenie zijn niet zo strikt als de DSM voorstelt, zegt prof. dr. Marieke Pijnenborg. Symptomen overlappen, maar interventies verschillen. Hoe maken we de zorg passend bij wat we weten? In deze aflevering van de RINO Groep Podcast deelt Pijnenborg haar inzichten. Lees meer


Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

23. Dr. Tonnie Staring over psychosezorg

Klinisch psycholoog en psychotherapeut dr. Tonnie Staring behandelt mensen met psychoses. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast vertelt hij wat psychose is, wat risicofactoren zijn en waarom mensen die een psychose hebben of ooit hebben gehad onnodig vaak niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Lees meer  
 

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

22. Prof. dr. Jim van Os over De Nieuwe GGZ (deel 2)

Prof. dr. Jim van Os ziet de huidige knelpunten in de ggz als het gevolg van een systeem dat transformatie behoeft. Volgens hem is het tijd voor verandering, tijd voor een nieuwe ggz. In deze aflevering vertelt Van Os hoe De Nieuwe GZZ er volgens hem uit zou moeten zien. Op dit moment is hij met twee gemeentes aan het experimenteren met deze nieuwe aanpak. Lees meer  

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify

21. Prof. dr. Jim van Os over knelpunten in de ggz en marktwerking in de zorg (deel 1)

Volgens prof. dr. Jim van Os kent de ggz te hoge wachtlijsten, komen mensen met ernstig psychisch lijden nauwelijks binnen, is de beroepenstructuur onnodig ingewikkeld en de administratieve druk te hoog. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast praten we met Van Os over zijn visie op de ggz als systeem en de gevolgen van marktwerking in de zorg. Lees meer  

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify

20. Drs. Milka van Est over lichaamsgerichte therapieën

'We hebben geen lichaam, we zíjn een lichaam.' De wisselwerking tussen lichaam en geest is het terrein van drs. Milka van Est, psychiater en gecertificeerd in de Sensorimotor Psychotherapy. In deze podcast gaat ze in op de relatie tussen stress en klachten, de werking van het autonome zenuwstelsel en de polyvagaaltheorie. Lees meer  


Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify. 

19. Drs. Martijn van Beek over recherchepsychologie

Hij draagt geen vuurwapen en geen pet maar adviseert wel de recherche bij verhoren van verdachten én getuigen. Drs. Martijn van Beek is, via zijn studie psychologie en recherchepsychologie, bij de Politieacademie terechtgekomen en is nu een van de weinige recherchepsychologen die ons land rijk is. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast vertelt hij wat zijn werk inhoudt. Lees meer


Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

18. Drs. Marilene de Zeeuw over de invloed van stress bij bevalling en geboorte

In Nederland zijn er 10 tot 20 procent ouders met een (postnatale) depressie, dat is grofweg gezegd één op de vijf ouders. Drs. Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog en gedragstherapeut, maar vooral bekend als Infant Mental Health Specialist. Zij richt zich als hulpverlener op jonge ouders die langdurige stress en problemen ervaren tijdens en na de bevalling. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast vertelt zij hierover. Lees meer


Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

17. Dr. Anneke Vinke over trauma en hechtingsproblemen bij geadopteerden en pleegkinderen

In Nederland zijn er grofweg 60.000 geadopteerden en pleegkinderen. Een grote groep waarbij gemiddeld 1 op de 5 een hulpvraag heeft die dikwijls te maken heeft met vroegkinderlijke ervaringen, ervaringen van voor de adoptie of voor de pleegzorgplaatsing. Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist dr. Anneke Vinke is gespecialiseerd in gehechtheid en trauma bij geadopteerde kinderen en pleegkinderen: ‘De zorg en begeleiding voor deze kinderen is complex. Alle elementen en problemen die voorbijkomen in de ggz zijn hier aan de orde, en soms nog een beetje meer.’ Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

16. Dr. Annelies Spek over autisme: een stoornis of een andere manier van denken?

Diagnosticeren van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is complex, vindt dr. Annelies Spek, klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertise Centrum in Eemnes. Er is veel kennis en ervaring voor nodig; bij onvoldoende doorvragen of gebruik van verkeerde instrumenten is er het risico op een verkeerde diagnose. Wat zijn kenmerken van ASS? Hoe verschillen deze kenmerken bij mannen en vrouwen? En bij welke hulp zijn mensen met ASS gebaat? Dat en meer in deze aflevering van de RINO Groep Podcast. Lees meer

Luister deze podcast via SoundcloudiTunesGoogle Podcasts of Spotify.

15. Dr. Carien Karsten over practice based vs evidence based behandelmethoden bij burn-out

Burn-out heeft twee gezichten: het is tegelijkertijd een hype én een groot probleem, vertelt dr. Carien Karsten. Maar wanneer spreken we nu van een burn-out? De DSM geeft hierover geen uitsluitsel, waardoor diagnostiek afhankelijk is over iemands visie op burn-out. Wat zijn werkelijke oorzaken en belangrijker: hoe wordt iemand met een burn-out het beste geholpen? In deze aflevering van de RINO Groep Podcast deelt Karsten haar ervaring met diverse behandelmethoden bij burn-out. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


14. Dr. Albert Batalla Cases over de verslavingszorg in Nederland

Dr. Albert Batalla Cases is psychiater en onderzoeker bij het UMC Utrecht en hoofddocent bij de Nijmeegse Opleiding tot Verslavingsarts (NOVA) het Leertraject Verslavingspsychiatrie in het Radboudumc. In deze aflevering van de RINO Groep Podcast bespreken we met hem de desinteresse van psychiaters met betrekking tot verslavingen, het (dubbele) stigma van patiënten met een verslaving en het gebruik van drugs als medicijn. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


13. Drs. Martijn Stöfsel over traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek

Klinisch psycholoog en psychotherapeut drs. Martijn Stöfsel legt in deze aflevering van de RINO Groep Podcast uit wanneer je de bekende behandelmethoden EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting het beste kunt inzetten. Daarnaast vertelt hij over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma, en komt ook het ‘weke hart’ van de behandelaar voorbij. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

 

12. Dr. Anne Marsman over ervaringsdeskundigheid in de wetenschap en behandelkamer

Dr. Anne Marsman is recent gepromoveerd op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. Bijzonder is dat zij als ervaringsdeskundige haar eigen ervaring met psychische klachten benoemt in het voorwoord van haar proefschrift – met meer dan 7000 reacties als gevolg. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.
 


11. Prof. dr. Ad Kerkhof over acute suïcidaliteit en zelfdoding onder jongeren

Prof. dr. Ad Kerkhof vertelt in deze aflevering van de RINO Groep podcast over de gebeurtenissen die voorafgaan aan acute suïcidaliteit. Ook gaat hij dieper in op het belang van intrusies bij patiënten. ‘Suïcidale gedachten zijn zelfversterkend en als hulpverlener moet je dat proberen te doorbreken.’ Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


10. Prof. dr. Ad Vingerhoets met de nieuwste inzichten over tranen en emoties

‘Huilprofessor’ Ad Vingerhoets, emeritus-hoogleraar Emoties en Welbevinden aan de Tilburg University, praat in deze aflevering over emoties. We spraken met hem over het nut van emoties, de niveaus waarop zij zich afspelen en het verschil tussen cognitieve en affectieve empathie. Ook neemt hij met ons de meest recente onderzoeken over walging door, waar verrassende resultaten uit zijn gekomen met betrekking tot tranen en emoties, en de relevantie voor de klinische praktijk. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


9. Drs. Bert van Luyn over de behandeling van chronische suïcidaliteit

Drs. Bert van Luyn is als klinisch psycholoog en systeemtherapeut dé expert op het gebied van chronische suïcidaliteit. Wat is het verschil tussen chronische en acute suïcidaliteit? En waarom is de hedendaagse VVD-psychiatrie juist bij chronische suïcidaliteit niet-helpend? In deze podcast legt hij dit uit. Ook gaat Van Luyn dieper in op de rol van persoonlijkheidsstoornissen bij suïcide-patiënten en passeren diverse behandelmethodes de revue. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


8. Prof. dr. Denny Borsboom over de netwerkbenadering van psychische stoornissen

Volgens psychometricus Denny Borsboom zijn veel psychologische problemen met elkaar verbonden in een netwerk van stoornissen. Soms blijken gevolgen oorzaken en andersom. Wat betekent dit voor de behandeling? In deze podcast spreekt hij over de eindeloze mogelijkheden die zijn netwerktheorie biedt. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunes, Google Podcasts of Spotify.

 


7. Prof. dr. Floortje Scheepers over vernieuwing in de ggz

Voor Floortje Scheepers, psychiater en afdelingshoofd Psychiatrie aan het UMC Utrecht en Hoogleraar Innovatie in de ggz, is vernieuwing een dagtaak. Innovatie in de zorg gaat misschien langzamer dan veel mensen hopen, maar volgens Scheepers is dat niet per se slecht. In deze podcast spreekt zij over de misvattingen én mogelijkheden van vernieuwing in de zorg. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

 


6. Prof. dr. Jelle Jolles over de ontwikkeling van het tienerbrein (en de impact van corona)

Hij is inmiddels 71 jaar, maar zijn eindeloze fascinatie voor het tienerbrein is er niet minder om. Onlangs bracht emeritus-hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, zelfs zijn derde boek over het tienerbrein uit: Leer je kind kennen. In deze podcast bespreekt hij de manier waarop volwassenen naar adolescenten kijken en vice versa. Hoe komt het dat beiden elkaar soms zo moeilijk begrijpen? Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

 

5. Drs. Erik Jongman over werken met forensisch psychiatrische jeugddelinquenten

Erik Jongman, psychotherapeut bij Levvel en De Waag, werkt al dertig jaar met de top-600 van forensisch psychiatrische jeugddelinquenten in Nederland. Onderwerpen als straatroof, overvallen en liquidaties komen in zijn dagelijkse werk meer dan eens voorbij. Hoe probeert Jongman deze jongeren weer het rechte pad op te krijgen? In aflevering 5 van de RINO Groep Podcast vertelt hij daarover en over de rol die ouders, zorg en wetenschap hierin hebben. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.
 

4. Dr. Anton Hafkenscheid over de impact van de therapeutische relatie

Hij wordt de meest kritische man binnen de ggz genoemd. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Sinai Centrum, is het niet altijd eens met de protocollen die de ggz voorschrijft. In deze aflevering legt hij de DSM, maar ook de patiënt-therapeut-relatie en het wetenschappelijk onderzoek binnen de ggz onder de loep. Een pittig en openhartig gesprek. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.

​​​​​​

3. Prof. dr. Ysbrand van der Werf over de relatie tussen slaap en hersenaandoeningen

Komt een depressie voort uit een slechte nachtrust of komt een slechte nachtrust voort uit depressie? En wat heeft een goede nachtrust met de ziekte van Parkinson te maken? In deze aflevering van de RINO Groep Podcast praat hoogleraar Ysbrand van der Werf over het nut van een goede nachtrust en de relatie tussen slaap en hersenaandoeningen. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


 

2. Dr. Suzy Matthijssen over haar onderzoek naar EMDR en VSDT

Toen Suzy Matthijssen op YouTube een filmpje zag van een Engels echtpaar dat mensen met angststoornissen behandelde, dacht zij eerst: ‘Wat is dit voor vaag gedoe?’ Inmiddels is zij samen met Ad de Jongh de enige klinisch psycholoog die onderzoek doet naar VSDT, een nieuwe therapievorm voor traumabehandeling. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.


 

1. Prof. dr. Martine van Zandvoort over wakkere hersenoperaties

Natuurlijk voelt ze een gezonde spanning als ze patiënten met hersentumoren tijdens een wakkere hersenoperatie test of wanneer ze een hersenhelft stillegt tijdens een onderzoek bij iemand met epilepsie. Martine van Zandvoort, hoofd van de afdeling Neuropsychologie aan het UMC in Utrecht en hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, had nooit gedacht dit werk te zullen doen. Toch is het helpen van deze patiënten haar missie geworden. Lees meer

Luister deze podcast via Soundcloud, iTunesGoogle Podcasts of Spotify.
​​​