drs. Bert van Luyn

drs. Bert van Luyn
Bert van Luyn is klinisch psycholoog. Hij is als inhoudelijk manager werkzaam bij Dimence en hoofdbehandelaar van een transmuraal programma voor mensen met een ernstige, langdurige psychiatrische stoornis. Hij werkte jarenlang in de ambulante en klinische acute psychiatrie en geeft workshops en cursorisch onderwijs over acute psychiatrie en crisisinterventie, met name in het hanteren van agressie, suïcidaliteit, en het klinisch management van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Zijn eigen caseload kent hoofdzakelijk ernstig suïcidale patienten.