drs. Bert van Luyn

drs. Bert van Luyn
Bert van Luyn is een zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog, systeemtherapeut, lid NIP en geregistreerd docent CRKBO. Tevens is hij één van de consulenten van het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise. Hij werkte in verschillende sectoren in de GGZ (Jeugd, Volwassenen, klinisch en ambulant, acuut en chronisch) en specialiseerde zich in diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek, met name bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hij was o.a. verantwoordelijk voor een deeltijdprogramma voor suïcidale patiënten en patiënten met Zelfpathologie en comorbiditeit.
 
Als coördinator van het nascholingsprogramma Psychiatrie in Progressie organiseerde hij vele workshops met de internationale top m.n. op het gebied van Persoonlijkheidsstoornissen. Met H.J. Dalewijk produceerde hij de internationaal bekende Symforatapes, een set DVD’s die master clinicians aan het werk toont. In 2012 ontving hij daarvoor een onderscheiding van de Internationale vereniging voor Transference Focused Psychotherapy ‘voor zijn langdurige bijdrage aan het psychotherapieonderwijs’.
 
Hij geeft al jarenlang lezingen, trainingen en workshops in diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit, acute Psychiatrie & Crisisinterventie, behandeling en management van Persoonlijkheidsproblematiek. Hij is als docent verbonden aan de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in Utrecht, doceert Crisisinterventie en Suicidepreventie bij diverse RINO’s, is docent van een blok over de GIT-PD in de opleiding tot GZ psycholoog bij CCD.
 
Tevens publiceerde hij een tiental artikelen/hoofdstukken in vaktijdschriften en leerboeken (meest recent een hoofdstuk over Suïcidaliteit en EPA-PS in het FACT handboek van Kaasenbrood & Wunderink), en is mede-editor van enkele boeken:
  • Personalities: Hellinga, van Luyn & Dalewijk (Boom, 2000)
  • Severe Personality Disorder: van Luyn, Akhtar & Livesley (Cambridge Press, 2007)      
  • Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis: Ingenhoven, van Reekum, van Luyn en Luyten (Tijdstroom, 2011)
  • Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ: Kerkhof & van Luyn,   (BSL, 2010/2016).