Congres Steunend Relationeel Handelen  (C2405)

Verbonden herstellen, verbindingen herstellen

€ 375

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Dit congres is een must voor de Nederlandse en Vlaamse professional die cliënten ondersteunt in hun herstel- en ontwikkelingsproces en voor de beleidsmaker om geïnspireerd te raken over Steunend Relationeel Handelen als begeleidingsmethodiek.
 
 • Inhoud

  Het thema
  De rode draad op deze dag is het thema verbinden. We stellen ons de vraag: 'Hoe is er voldoende ruimte voor Verbonden Herstellen of moeten we eerst Verbindingen Herstellen?' De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding om goede zorg te kunnen realiseren. Alleen deze goede relatie is op alle niveaus in een organisatie en in een keten van zorg en welzijn nodig om te komen tot kwaliteit. Met professionals uit het veld verdiep je en ervaar je dit en krijg je handvatten om in verbondenheid bij te dragen aan persoonlijk- en maatschappelijk herstel. 
   
  Inleiding over herstel
  Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische of sociale kwetsbaarheid met zich meebrengen.
  Hoe stimuleer je deze ontwikkeling? Hoe kan Steunend Relationeel Handelen als begeleidingsmethodiek helpend zijn om te komen van een visie naar de uitvoering in de praktijk?
   
  Wat mag je verwachten?

  • Geïnformeerd worden over de nieuwste inzichten over ervaringskennis in samenhang met wetenschap met o.a. Simona Karbounaris
  • Geïnspireerd raken over de nieuwste ontwikkelingen in Digitale innovatie en de bijdrage aan processen van herstel en ontwikkeling
  • Inzicht krijgen over Steunend Relationeel Handelen en de samenhang met andere methodes, zoals Positieve Gezondheid en Housing First
  • Bewustwording over de zorg van nu en samen durven zoeken naar antwoorden, o.a. met Jean-Pierre Wilken
  • Genieten van theatergroep Plankenkoorts, een goed verzorgde dag op inhoud, ontmoeting en lunch.
   

  Inhoud


  Plenaire programma
  Drieluik: ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid vanuit wetenschap

  Simona Karbouniaris, Corinne Bronsink en Joke van den Bosch
  In dit drieluik zie je wat de stand van zaken is rondom werken met ervaringskennis en deskundigheid vanuit wetenschap, toegepaste ervaringskennis in de praktijk als GZ psycholoog/psychotherapeut en de inzet van ervaringsdeskundigheid in begeleiding van cliënten en binnen het onderwijs. Wat zijn de good practices en wat leer je ervan als je gebruik maakt van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Welke reflecties zijn nodig op de eigen beroepsidentiteit? Wat vraagt dit aan samenwerking binnen de eigen organisatiecultuur? Zijn er mogelijke aanpassingen in bestaande opleidingscurricula? Dit vraagt reflecteren en uitwisselen over een veranderde visie op professionaliteit en kennis.

  Lees hier het interview met Simona Karbouniaris, Corinne Bronsink en Joke van den Bosch
   
  Helpt digitale innovatie om zorg te bieden die er echt toe doet? 
  Chantal Janssen
  Digitale innovatie kan helpen cliënten meer zelfredzaam te maken, wat vooral van belang is aangezien we in de toekomst zorg dienen te dragen voor een grotere zorgvraag met minder middelen. Vaak denken we dat technologie complex is, maar maken we hier al veel gebruik van zonder ons hier zo bewust van te zijn. Hoe kunnen we zorgtechnologie inzetten om de mogelijkheden van clienten te verbeteren? Of hoe kunnen wij zorgtechnologie inzetten voor werkzaamheden, zodat we meer tijd hebben voor zorg die ertoe doet en daadwerkelijk present kunnen zijn voor de cliënt.
   
  De noodzaak van het herstellen van verbindingen op elk niveau
  Jean Pierre Wilken
  Het gebrek aan verbinding is een van de grootste problemen van onze tijd. Veel mensen zijn de verbinding met hun eigen kern of hun verbinding met medemensen kwijtgeraakt. Dit leidt tot veel eenzaamheid en psychische problematiek, zoals angsten, depressies en psychoses. In onze samenleving zien we daarnaast een gebrek aan vertrouwen, zich uitende in wantrouwen naar mensen buiten de eigen bubbel en in overheden. Mensen komen in kwetsbare posities terecht, en moeten vaak een beroep doen op hulpverlening.

  Worden ze daar opnieuw teleurgesteld, of ontmoeten ze daar hoop en vertrouwen? Een van onze grootste uitdagingen is dus het herstellen van verbindingen. Steunend Relationeel Handelen is hierop gericht: helpen bij innerlijk herstel, en bij het herstel van vertrouwen en verbinding met medemensen, in sociale netwerken, buurten en wijken. Jean Pierre Wilken schetst de uitdagingen en mogelijkheden waar we in onze tijd mee te maken hebben waarbij o.a. herstelgerichte netwerkzorg en de transformatie van beschermd wonen naar thuis in de samenleving aan de orde komen.
   
  De WHY, verbonden herstellen & verbindingen herstellen
  Jacquelin Zents
  Een bijdrage die je up to date brengt met betrekking tot de laatste ontwikkelingen van het Steunend Relationeel Handelen. Specifiek gericht op de 3 speerpunten vanuit de RINO Groep: de organisatie van behoefte tot implementatie; de kwaliteit van docenten & coaches en de doorontwikkeling en bijstelling van de opleidingen.

  Plankenkoorts: Therapie door theater

  'Plankenkoorts' is een inclusief theatergezelschap met bewoners, ervaringsdeskundigen en medewerkers van PVT en Beschut Wonen. Hun eerste stuk, 'Er was eens', toonde eerst een sprookjesachtige vertelling van bewoners, gevolgd door de rauwe realiteit van hun psychiatrie-ervaringen. Na het succes verlangden ze naar meer en brachten in 2021 'Ik weet nog dat ik bang was', met aangrijpende verhalen, inclusief een indrukwekkend relaas over de coronauitbraak. Na de pandemie volgde 'Het mysterie van de heilige Dymphna', waarbij ze met filmfragmenten werkten en medewerkers ook meespeelden.

  Het recente stuk, 'De auditie - Niets is wat het lijkt', toont hun groei naar 17 leden, inclusief bewoners, ervaringsdeskundigen en medewerkers, waarbij iedereen gelijk is binnen het gezelschap. Plankenkoorts biedt niet alleen een podium voor expressie, maar ook een therapeutische reis voor alle betrokkenen. Voor dit congres heeft Plankenkoorts speciaal een stuk gemaakt met ervaringskennis als rode draad. 

  Naast deze plenaire bijdrages heb je keuze uit 2 van de onderstaande verdiepende sessies:
   

  In deze verdiepende sessie leer je, hoe het werken vanuit Positieve Gezondheid en Steunend Relationeel Handelen (SRH) elkaar versterkt. De positieve effecten voor zowel de cliënt als de medewerker als de organisatie. Na afloop weet je hoe je op de basis van SRH in een organisatie verder kunt bouwen met Positieve Gezondheid en hoe je de vier kernhandelingen inzet bij het maken van Het Spinnenweb met een cliënt.
   

  Werken vanuit Steunend Relationeel Handelen (SRH) met krachtige en kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen: hoe doe je dat in de praktijk? Hoe maak je verbinding met (jonge) kinderen? Op welke manier sluit je aan bij de krachten van het gezin? Hoe betrek je de omgeving en blijf je herstelgericht werken in een maatschappij die uiteenlopende verwachtingen heeft? Welke rol mag en kan ervaringsdeskundigheid spelen? Deze en andere vragen komen aan bod in een interactieve sessie rondom SRH binnen de Jeugdzorg. Je leert in deze sessie:

  • Maken de vertaalslag vanuit Steunend Relationeel Handelen naar kinderen, jongeren en gezinnen
  • Toepassen van hulpmiddelen van Steunend Relationeel Handelen bij kinderen, jongeren en gezinnen
  • Invlechten van ervaringsdeskundigheid in begeleiding en behandeling

  In deze verdiepende sessie ervaar je herstelgericht werken ‘van binnen uit’. Quirijn en Dirk leren je over ‘hoe zet ik een herstelgroei op’.De sessie is vooral gericht op het ervaren van herstelondersteuning. Belangrijke aspecten van herstelondersteuning komen aan de orde, waarbij duidelijk wordt hoe het komt dat herstelgroepen zo effectief zijn. Er is veel aandacht voor het creëren van veiligheid, zoals dat zichtbaar wordt in een veilige vorm van communiceren.

  De Liberman modules bieden zorgvragers met een ernstige psychiatrische klachten de mogelijkheid op een systematische manier vaardigheden op uiteenlopende levensterreinen te leren. Het stelt hen zo in staat hun zelfstandigheid te vergroten. Hierdoor wordt de basis gelegd voor sociale reïntegratie.

  Deze sessie geeft je een inkijkje in de nieuwe module Liberman 2.0, sluit aan bij de positieve aspecten van het niet-gebruiken en ondersteunt bij het verminderen of stoppen van verslaving door op maat gemaakte vaardigheden aan te bieden. Het behouden van waardigheid in dit proces maakt Liberman 2.0 niet alleen effectiever, maar zorgt ook voor meer werkplezier.

  Je leert over de ontwikkeling van het Support Gericht Werken waarbij andere methodieken zoals Triple C, ervaringsordening Oplossingsgericht werken en Steunend Relationeel Handelen samen als werkwijze ingezet worden bij het Support Gericht Werken. Onderdeel daarvan is ook de kracht van visualisaties en ook deze vragen steeds weer naar op maat maken. Je gaat zien, voelen en ervaren, hoe dit op maat maken gedaan is binnen ORO.

  In deze verdiepende sessie leer je hoe je de begeleidingsmethodiek Steunend Relationeel Handelen stap voor stap implementeert in je organisatie. Startend bij de visie over herstelondersteunende zorg, vervolgens naar wat er nodig is aan organisatorische randvoorwaarden, de rollen & functieomschrijvingen, bronnen en scholing op maat.  Je krijgt informatie over de breedte en de diepte van de implementatie en hoe daar zowel vanuit de organisatie in verschillende groepen op gestuurd wordt.
   

  Recente daklozentellingen hebben aangetoond dat dak -en thuisloosheid toeneemt. Dakloosheid is een van de meest schrijnende uitingen van armoede. De toegang tot betaalbare en comfortabele huisvesting wordt steeds moeilijker in een oververhitte woonmarkt. Steeds meer mensen balanceren op de wankele grens om dak- of thuisloos te worden. Housing First wint aan belang in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Acht kernprincipes zijn het uitgangspunt voor het organiseren van huisvesting… en zorg. Maar hoe organiseer je die zorg voor de meest kwetsbare mensen? Deze verdiepende sessie leert je op hoe Steunend Relationeel Handelen kan worden ingezet in HousingFirst projecten voor mensen in de meest kwetsbare posities. Voor diegenen die soms nergens anders meer welkom zijn…
   

  *Tijdelijk vroegboekkorting

  Enthousiast? Er geldt tijdelijk een vroegboekkorting: vul code C2405VROEG in op het inschrijfformulier en activeer deze code, je ontvangt dan een korting van € 30. Je betaalt dan € 345. Deze korting is geldig tot en met 31 mei of tot het maximum bereikt is en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. De korting kan niet met terugwerkende kracht worden verstrekt. 

  Verder

  Deze bijeenkomst valt onder de algemene voorwaarden voor bijeenkomsten zoals congressen en masterclasses en seminars (op locatie of online). Wij maken je erop attent dat bij annulering na de wettelijke bedenktermijn de volledige kosten verschuldigd zijn. Bij eventuele verhindering kun je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
   

 • Datum
  Do. 19 september van 9.00 uur - 17.00 uur, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Gedragstherapeut
  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  Het congres is ontwikkeld voor alle Nederlandse en Vlaamse professionals die cliënten ondersteunen in hun herstel- en ontwikkelingsproces en de beleidsmakers op dit gebied van bijvoorbeeld gemeentes, onderwijs en zorginstellingen. Ook andere professionals met interesse in dit onderwerp en zich willen ontwikkelen en verdiepen om in verbondenheid bij te dragen aan de kwaliteit van leven van psychisch en sociaal kwetsbaren zijn van harte welkom.


  Accreditaties worden aangevraagd bij o.a. Registerplein, V&VN, POH-GGZ, NIP, NVO.

 • Sprekers
  Joke van den Bosch-Lamme

  Spreker: Joke van den Bosch-Lamme

  Joke van den Bosch-Lamme geeft begeleiding aan cliënten in de ggz bij hun groei/herstelproces vanuit haar eigen ervaringsdeskundigheid, meestal samen met haar honden. Ze doet dit vanuit haar eigen bedrijfje 'Dogreflection'. Samen met andere kleinschalige ondernemers heeft zij zich gebundeld in een coöperatie (CKZ), van waaruit zij zorg op maat kunnen bieden. Joke: 'Het gedachtengoed van de SRH-methode sluit naadloos aan bij mijn eigen ervaringen, dus ik gebruik het dagelijks met veel plezier en succes.' Ook is ze mede-oprichter van de Stichting Djodjo.

  Joke werkt als hersteldocent en coach SRH bij de RINO groep, waar zij haar opleiding tot hersteldocent heeft gevolgd. Ook is ze lid van de Vakgroep Ervaringsdeskundigen RINO Groep.Lees meer
  drs. Corinne Bronsink

  Spreker: drs. Corinne Bronsink

  Corinne Bronsink is werkzaam als GZ-psycholoog/psychotherapeut en ervaringsdeskundige bij GGnet. Zij is actief binnen Pepper, een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties (waaronder GGNet en Hogeschool Windesheim) die beoogt om de inzet van Ervaringskennis te stimuleren. O.a. houden zij zich bezig met het schrijven van een module “Inzet van Ervaringskennis door psychologen en psychotherapeuten’.Lees meer
  Dirk den Hollander

  Spreker: Dirk den Hollander

  Dirk den Hollander is ervaringswerker. Hij heeft samen met Jean Pierre Wilken de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ontwikkeld.
  Lees meer
  Amy Hoonhorst

  Spreker: Amy Hoonhorst

  Amy Hoonhorst is teamlid deeltijdbehandeling IZEO en ervaringsdeskundige. Als jonge professional met eigen ervaringen in de jeugd-GGZ past SRH goed bij haar en staat zij met veel enthousiasme in het werkveld om jeugdigen in herstel te ondersteunen.
  Lees meer
  Roderick Jansen

  Spreker: Roderick Jansen

  Roderick Jansen is manager opleidingen ontwikkeling en kerndocent bij de RINO Groep. Daarnaast is hij vaardigheidstrainer en gecertificeerd management consultant. Hij heeft als achtergrond HBO-V en MGZ-GGZ opleiding (sociale psychiatrische verpleegkundige). Met ervaring in de verslavingszorg en eerste psychosen behandeling.Lees meer
  Chantal Janssen

  Spreker: Chantal Janssen

  Chantal Janssen is werkzaam als coach SRH en is vanuit RIBW-AVV betrokken bij het digitale innovatieteam. Ze doet een master Innovatie in Zorg & Welzijn aan de hogeschool te Utrecht.Lees meer
  dr. Simona Karbouniaris

  Spreker: dr. Simona Karbouniaris

  Simona Karbouniaris is werkzaam als postdoc onderzoeker bij Kenniscentrum Sociale Innovatie en bij de Social Work opleiding in Utrecht. Zij promoveerde in 2023 op de integratie van ervaringskennis onder GGZ professionals. Tevens is zij verbonden aan ggz centrum Trauma & Transitie waar zij intervisie verzorgt voor therapeuten die zelf traumatische ervaringen hebben meegemaakt.
  Daarnaast is Simona ook toezichthouder van een ggz instelling.Lees meer
  Femke Kemink

  Spreker: Femke Kemink

  Femke Kemink (1977) werkt als docent en trainer. Ze heeft een brede achtergrond bij non-profit organisaties als manager, trainer, stafmedewerker en projectmanager. 
  Femke is mede-eigenaar van 'April trainingen', een trainingsbureau dat zich richt op het versterken van organisaties binnen het sociaal domein.
  Femke geeft trainingen in Steunend Relationeel Handelen (SRH), Veerkracht, Teamtraining met DISC, Motiverende Gespreksvoering en Geweldloos Verzet. Ze is moeder van vier kinderen en woont op een boerderij.

  Lees meer
  Yves Kempeneers

  Spreker: Yves Kempeneers

  Yves werkt een 20-tal jaar in de GGZ sector. Hij is maatschappelijk werker, ambulant contextueel therapeut en SRH coach. Hij stond aan de wieg van een HousingFirst-project in Antwerpen en bouwde mee aan de uitrol van mobiele teams. Hij is naast teamleader ook een bevlogen beleidsmaker. Als erkend internationaal HousingFirst-trainer draagt hij het HousingFirst model uit bouwt bruggen tussen cliënten, HousingFirst teams en lokale besturen.Lees meer
  Elize Noorman

  Spreker: Elize Noorman

  Elize is als Projectleider SRH verantwoordelijk voor het implementatieproces van de begeleidingsmethodiek Steunend Relationeel Handelen (SRH) binnen Kwintes.Lees meer
  Vera Peelen

  Spreker: Vera Peelen

  Vera Peelen is werkzaam als docent & coach SRH binnen ORO en staat aan het roer van de doorontwikkelingen van Supportgericht Werken. Zij werkt ook direct met cliënten en weet goed hoe weerbarstig de praktijk kan zijn.
  Lees meer
  Quirijn Spijker

  Spreker: Quirijn Spijker

  Adviseur ervaringsdeskundigheid en herstel bij GGZ Rivierduinen, SRH Hersteldocent en SRH Coach bij de RINO Groep en docent Sociaal Werk bij Hogeschool Leiden.Lees meer
  Mitchell Tiber

  Spreker: Mitchell Tiber

  Mitchell Tiber is systeemtherapeut (NVRG-geregistreerd), sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en kerndocent SRH. In zijn dagelijkse werkzaamheden werkt hij met jongeren met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, en hun gezinnen. Ook is hij als systeemtherapeut betrokken bij REstart. Dit project van een school voor speciaal onderwijs heeft als doel heeft om langdurige thuiszitters weer naar school te krijgen.

  Mitchell: 'Ik geloof in de kracht van verbondenheid. Verbondenheid met jezelf en de ander als belangrijke kracht voor herstel. Vanuit deze verbondenheid geef ik invulling aan mijn werk. Werken met gezinnen en systemen en hierin de onderlinge verbondenheid vergroten vind ik hierbij belangrijk. Als docent wil ik hulpverleners graag leren om dit in hun werk toe te passen.'Lees meer
  Tom van de Boom

  Spreker: Tom van de Boom

  Tom van de Boom is docent SRH & trainer Positieve Gezondheid bij Emergis.Lees meer
  Desiree van Houtem-Solberg

  Spreker: Desiree van Houtem-Solberg

  Desiree van Houtem-Solberg is werkzaam als Verpleegkundig Specialist binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Door middel van de SRH-methodiek ben is zij beter en meer in contact gekomen met de kinderen, jeugdigen, ouders en haarzelf, waardoor ze meer zicht heeft gekregen op de wijze waarop zij zichzelf in kan zetten tijdens behandelingen. Dit ervaart zij als een zeer waardevolle aanvulling in haar werk en passie. Sinds enkele jaren ben zij SRH-coach en op dit moment in opleiding tot SRH-docent.
  Lees meer
  Karin Veldpaus

  Spreker: Karin Veldpaus

  Karin Veldpaus is docent & coach SRH binnen ORO en staat aan het roer van de doorontwikkelingen van Supportgericht Werken.  Zij werkt ook direct met cliënten en weet goed hoe weerbarstig de praktijk kan zijn.Lees meer
  Patricia Vermeeren

  Spreker: Patricia Vermeeren

  Patricia Vermeeren is werkzaam als ambulant behandelaar en SRH coach bij Care4Kidz. Na 20 jaar werken in verschillende organisaties binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij goed kunnen ervaren hoe zij niet en vooral wél wil werken. De SRH methodiek past precies bij hoe ze wil werken en geven haar meer tools heb om hier vorm aan te geven. 
  Lees meer
  Jean-Pierre Wilken

  Spreker: Jean-Pierre Wilken

  Jean-Pierre Wilken is andragoog en psycholoog, werkzaam als lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht. Hij heeft samen met Dirk den Hollander de methodiek van het Steunend Relationeel Handelen ontwikkeld.Lees meer
  Jacquelin Zents

  Spreker: Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Reviews